Accessibility Tools

Skip to main content
Portal RasmiMajlis Bandaraya Pulau Pinang

Borang-Borang Perkhidmatan di Kaunter OSC

05 Januari, 2023

 • Senarai Semak SPPM
  SENARAI SEMAK SPPM
   1  

  PM1 - Senarai Semak Permohonan Kebenaran Merancang Bagi Mendirikan/Meroboh Bangunan

  Muat Turun
   2 

  PM2 - Senarai Semak Permohonan Kebenaran Merancang Pindaan/Tambahan/Tukarguna Bangunan

  Muat Turun
   3 

  PM3 - Senarai Semak Permohonan ‘Assignment Of Planning Permission’

  Muat Turun
   4 

  PM4 - Senarai Semak Permohonan Perlanjutan Kebenaran Merancang

  Muat Turun
   5 

  PM5 - Senarai Semak Permohonan Pecah Sempadan/ Cantuman/ Penyerahan Tanah Yang Tidak Melibatkan Pendirian Bangunan (PM-PS)

  Muat Turun
   6 

  PM6 - Senarai Semak Permohonan Pecah Sempadan/ Cantuman/ Penyerahan Tanah (Seksyen 124A, KTN)

  Muat Turun
   7 

  PM7 - Senarai Semak Permohonan Penyerahan Balik Dan Pemberimilikan Semula (Seksyen 204D, KTN)

  Muat Turun
   8 

  PM8 - Senarai Semak Permohonan Kebenaran Merancang Tukarguna Bangunan Kediaman (Khas)

  Muat Turun
  BORANG DAN FORMAT BERKAITAN
   1 Borang A [Kaedah 3(1)] Mengikut Seksyen 21(1) Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 Muat Turun
   2 Borang JPB/KP/1/93 Muat Turun
   3 Borang JPB/KP/6 Muat Turun
   4 Contoh Format Senarai Nama Dan Alamat Lot Berjiran Muat Turun
   5 Format Pelan Susunatur Muat Turun
   6 Format Persembahan Projek Muat Turun
   7 Format Laporan Cadangan Pemajuan Muat Turun
   8 BORANG B (Jadual Pertama Kaedah-kaedah Pengawalan Perancangan (Am) 1990) mengikut Seksyen 21(A) Akta Perancang Bandar dan Desa 1976 Muat Turun
   9 Maklumat Tambahan untuk Permohonan Tukar Guna Khas Muat Turun
  BORANG-BORANG DAN SENARAI SEMAK AGENSI TEKNIKAL
   1 Senarai Semakan Jabatan Kejuruteraan PKM Muat Turun
   2 Senarai Semakan Penebangan Pokok Muat Turun
   3 Borang WSIA/PDC/1 Muat Turun
   4 Borang Annex A Muat Turun
   5 Senarai Semak Jabatan Kerja Raya Muat Turun
   6 Senarai Semak Civil Aviation Authority of Malaysia (Jabatan Penerbangan Awam) Muat Turun
   7 Borang Pemberitahuan Maklumat Asas Premis Muat Turun
   8 Senarai Semakan Suruhanjaya Komunikasi & Multimedia Malaysia Muat Turun
   9 Borang Pengesahan Geologi Tapak Muat Turun
  10 Borang Teknikal Bekalan Air 2018 (Water Demand) Muat Turun
 • Senarai Semak SPPB
  SENARAI SEMAK SPPB

   1  

  PB1 - Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan / Pindaan Pelan Bangunan Muat Turun
   2   PB2 - Senarai Semak Pembaharuan Pelan Bangunan Muat Turun
   3   PB3 - Senarai Semak Permohonan Deed Of Asignment Of Building Plan Muat Turun
   4   PB4 - Senarai Semak Permohonan Pelan Telco (PB) Muat Turun
   5   PB5 - Senarai Semak Permohonan Pembaharuan Permit Tahunan Bagi Struktur Telekomunikasi Muat Turun
   6   PB6 - Senarai Semak Permohonan Pendepositan Pelan Konkrit Tetulang (RC) Muat Turun
   7   PB7 - Senarai Semak Permohonan Nama Taman Muat Turun
   8   PB8 - Senarai Semak Permohonan COW Muat Turun
   9 PB9 - Senarai Semak Permohonan Kebenaran Memulakan Kerja Pembinaan Awal (E-COW)  Muat Turun
  10 PB10 - Senarai Semak Notifikasi Mula Kerja Bangunan (Borang B Kerja Bangunan) Muat Turun
  11 PB11 - Senarai Semak Permohonan No. Rumah Muat Turun
  12 PB12 - Senarai Semak Pendepositan Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC) Muat Turun
  13 PB13 - Senarai Semak Permohonan Pelan Permit Bangunan Muat Turun
  14 PB14 - Senarai Semak Permohonan Pelan Permit Sementara Bangunan Rumah Pekerja Dalam Tapak Bina  Muat Turun
  15 PB15 - Senarai Semak Permohonan Pembaharuan Pelan Permit Sementara Bangunan Rumah Pekerja Dalam Tapak Bina Muat Turun
  16 PB16 - Senarai Semak Permohonan Pelan Permit Dinding Penghadang Muat Turun
  17 PB17 -Senarai Semak Permohonan Pembaharuan Pelan Permit Dinding Penghadang Muat Turun
  18 PB18 - Senarai Semak Permohonan Pelan Permit Papan Iklan Muat Turun
  19 PB19 - Senarai Semak Pembaharuan Pelan Permit Papan Iklan Muat Turun
  20 PB20 - Senarai Semak Permohonan Permit Membaiki Rumah Muat Turun
  21 PB21 - Senarai Semak Permohonan Permit Kanopi Muat Turun
  22 PB22- Senarai Semak Permohonan Untuk Membeli Salinan Pelan Bangunan yang Diluluskan & Salinan Sijil Kelayakan Menduduki / Sijil Penyiapan dan Pematuhan / O.C Muat Turun
  23 Borang A – Perakuan Pelan-Pelan Bangunan/Stuktur [Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984. 3(1) dan 12(2)] Muat Turun
   24 Borang Perakuan Perlantikan Syarikat Pemungutan Sisa Binaan Muat Turun
   25

  Laporan Bulanan Pengurusan Sisa Pembinaan Di Tapak Pemajuan

  Muat Turun
   26 Format Pelan Bangunan Muat Turun
   27 Borang Edaran Agensi Teknikal Luaran Untuk Pelan Bangunan/Telco Muat Turun
  28 Borang B - Notis Memulakan / Penyambungan Semula Kerja Bangunan Muat Turun
 • Senarai Semak SPPJ
  SENARAI SEMAK SPPJ
   1   PJ1 - Senarai Semak Permohonan Pelan Kerja Tanah [ D.B.D) / (LB) / ( D.T.L ) / (LB) / ( SEK ) / Town Area / Bagi Pembangunan Kawasan Perindustrian Bayan Lepas ( Kawasan MBPP )] Muat Turun
    Borang Pengiraan Bayaran Yuran Pelan Kerja Tanah Muat Turun
    Borang A (Mengemukakan Pelan-Pelan Untuk Kerja Tanah) [AKTA JALAN, PARIT DAN BANGUNAN 1974] Undang-Undang Kecil (Kerja Tanah) Pulau Pinang 1975 Muat Turun
    PJ2 - Senarai Semak Permohonan Pelan Jalan Dan Parit [ (Sek / Town Area / Bagi Pembangunan Kawasan Perindustrian Bayan Lepas (Kawasan MBPP)] Muat Turun
  3 PJ3 -Senarai Semak Permohonan Pelan Lampu Jalan Muat Turun
    Borang Senarai Semak Tapak Pengambilalihan Lampu Jalan Muat Turun
    Senarai Semak Ulasan Teknikal [Borang JK-LJ(1)] Muat Turun
  4 PJ4 - Senarai Semak Permohonan Pelan Nama Jalan Muat Turun
  5 PJ5 - Senarai Semak Permohonan Pelan Pembersihan Muat Turun
    Senarai Semakan Permohonan Pelan Pembersihan [JK-PP(1)] Muat Turun
  6 PJ6 - Senarai Semak Permohonan Pengecualian Undang-Undang Kecil Kerjatanah Muat Turun
    Borang Permohonan Mendapatkan Pengecualian Undang-undang Kecil Kerjatanah 1975 Muat Turun
  7 PJ7 - Senarai Semak Permohonan COW Kerjatanah Muat Turun
    Senarai Semak Bagi Tujuan Pengeluaran Surat Kebenaran Memulakan KerjaTanah (COW) Muat Turun
    PJ7 - Notifikasi Memulakan Kerja Tanah (OSC 3.0 PLUS) Muat Turun
  8 PJ8 - SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH [ (D.B.D) / (LB) / ( D.T.L ) / (LB) / ( SEK ) / TOWN AREA / BAGI PEMBANGUNAN KAWASAN PERINDUSTRIAN BAYAN LEPAS ( KAWASAN MBPP ) ] - PERTANIAN
    Muat Turun
  9 Borang Pra Rundingan Dari Jabatan Muat Turun
 • Senarai Semak Jabatan Landskap
  SENARAI SEMAK JABATAN LANDSKAP
   1

  PL1 - Senarai Semak Permohonan Pelan Landskap

  Muat Turun
    Senarai Semak Pelan Landskap dari Jabatan Landskap Muat Turun
    Jadual Kadar Yuran Pelan Landskap Muat Turun
    Borang Pengesahan Bayaran Pelan Muat Turun
 • Senarai Semak SPPW
  SENARAI SEMAK SPPW
   1  PW1 - Senarai Semak Permohonan Kebenaran Merancang Pra-Rundingan Warisan (PRA-PM) Muat Turun
   2  PW2 - Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan Pra-Rundingan Warisan (PRA-PB) Muat Turun
   3  PW3 - Senarai Semak Permohonan Pelan Permit Warisan Muat Turun
   4  PW4 - Senarai Semak Permohonan Permit Warisan Membaiki Bangunan Dalam Tapak Warisan Muat Turun
   5  PW5 - Senarai Semak Permohonan Permit Lukisan Dinding Dalam Tapak Warisan Muat Turun