Portal Rasmi Majlis Bandaraya Pulau Pinang - Visi & Misi

Accessibility Tools

Skip to main content
Portal RasmiMajlis Bandaraya Pulau Pinang

Visi & Misi

31 Oktober, 2022

Visi

Visi

Menjadikan Pulau Pinang sebagai bandaraya yang harmoni dan progresif serta memiliki budaya, warisan dan keindahan semula jadi yang unik di peringkat global.
Misi

Misi

Meningkatkan dan memelihara kualiti kehidupan penduduk bandaraya Pulau Pinang melalui perkhidmatan dan pembangunan yang berkualiti dan seimbang, persekitaran dan kemudahan yang kondusif dan lengkap, dan tadbir urus yang cekap.