Accessibility Tools

Skip to main content
Portal RasmiMajlis Bandaraya Pulau Pinang

Unit Pusat Sehenti (OSC)

08 Februari, 2023

 • Profil

  Unit Pusat Setempat (OSC) ditubuhkan bagi memantau dan mengawal selia pelaksanaan tatacara atau panduan menguruskan hal ehwal dalam memberikan kelulusan pelan pemajuan dan permit pembinaan. Tatacara tersebut telah dipersetujui oleh Jemaah Menteri dan Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan.

 • Objektif
  1. Menyelaras dan memudah cara proses kelulusan permohonan pembangunan tanah, permohonan kebenaran merancang, pelan bangunan, pelan kerja tanah, pelan jalan dan parit, dan pelan-pelan lain berkaitan cadangan pemajuan;

  2. Memendekkan norma masa dan mempercepatkan proses permohonan cadangan pemajuan di bawah Konsep Bina Kemudian Jual (BKJ) dalam tempoh empat (4) bulan dan di bawah konsep Jual Kemudian Bina (JKB) dalam tempoh enam (6) bulan; dan

  3. Menyeragamkan prosedur dan proses cadangan pemajuan dengan mengambilkira peruntukan-peruntukan di bawah Kanun Tanah Negara 1965 (KTN 56), Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) dan Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133).

 • Fungsi
  1. Menyelaras dan memantau permohonan cadangan pemajuan dan permohonan-permohonan lain yang diterima;

  2. Memaklumkan keputusan kelulusan permohonan cadangan pemajuan kepada pemohon;

  3. Membuat perakuan permohonan pembangunan tanah kepada Pejabat Tanah;dan

  4. Menyediakan pelaporan berkala.

 • Perkhidmatan Kami
  1. Menerima, menyemak, mendaftar dan mengedar cadangan pelan pemajuan.

  2. Memberi khidmat nasihat kepada PSP melalui pelbagai saluran.

 • Piagam Pelanggan
  1. Menerima dan menyemak dokumen hardcopy dalam tempoh 3 hari bekerja.

  2. Mendaftar dan mengedar permohonan pelan pemajuan dalam tempoh 2 hari bekerja

 • Carta Organisasi

  carta organisasi unit sehenti

 • Direktori

  Nama

  Jawatan

  Telefon (Pejabat)

  E-mel[at]mbpp[dot]gov[dot]my

  Khairil Bin Khalid

  Ketua Unit OSC

  259 2150

  khairilkhalid

  Abdul Halim Bin Abd Rahman

  Peg. Perancang Bandar Dan Desa

  259 2516

  a.halim

  Zyaid Iskandar Bin Omar

  Pen. Peg. Perancang Bandar Dan Desa

  259 2255

  zyaid

  Norhayati Binti Abdullah
  Pen. Peg. Perancang Bandar Dan Desa
  269 0025
  Ext: 3025
  norhayatiabd
  Nur Halwani Binti Fildaus
  Pen. Peg. Senibina
  269 0026
  Ext: 3026
  nurhalwani
  Anisyah Binti Ahmad
  Pen. Peg. Senibina
  259 2038
  anisyah
  Norshuhada Binti Ismail Pen. Jurutera 259 2038 shuhada
  Mohammad Sukri Bin Ishak Pen. Jurutera 269 0026
  Ext: 3026
  msukri
  Normah Binti Mohd Ali Setiausaha Pejabat 259 2256 normah
  Roziah Binti Abdullah
  Pembantu Tadbir Tinggi
  259 2041
  roziah
  Shaiful Khairil Bin Mohamed
  Pembantu Tadbir
  259 2041
  khairil
  Salmi Bin Mokhtar Pembantu Operasi 259 2256 -
  Kaunter - 259 2040 -

 • Hubungi Kami
  Telefon

  04-259 2256

  Emel

  osc[at]mbpp[dot]gov[dot]my

  Alamat

  Unit Pusat Setempat, Paras 4, KOMTAR Jalan Penang, 10675 Pulau Pinang

 • Dasar dan Garis Panduan
 • Muat Turun Borang
 • Perundangan
 • Penerbitan