Portal Rasmi Majlis Bandaraya Pulau Pinang - Pencapaian Piagam Pelanggan

Accessibility Tools

Skip to main content
Portal RasmiMajlis Bandaraya Pulau Pinang

Pencapaian Piagam Pelanggan

31 Oktober, 2022

Halaman 1 dari 3

JUN DAN JULAI 2023

BIL

PERKHIDMATAN UTAMA

JENIS PERKHIDMATAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA PELANGGAN

SASARAN

PENCAPAIAN

SASARAN PENCAPAIAN
JUN

JUN (%)

JULAI JULAI (%)

 1.

Bil-bil Cukai

Bil-bil cukai taksiran akan disediakan dan disampaikan melalui pos kepada setiap pembayar cukai taksiran dua (2) kali setahun, iaitu sebelum 10 Januari dan 10 Julai. - - 160,732 100%

2.

Perkhidmatan Kaunter Kasyer

Purata masa menunggu di kaunter bayaran untuk per transaksi per bil adalah dihadkan selama dua puluh (20) minit bagi masa sibuk dan sepuluh (10) minit bagi masa kurang sibuk.

2,216

100%

8,330

100%

3.

Permohonan Pelan Bangunan

Permohonan Pelan Bangunan akan diproses dalam tempoh Tiga puluh tujuh (37) hari.

43

86.05%

79

94.94%

4.

Permohonan Pelan-Pelan Kejuruteraan

Permohonan bagi pelan-pelan Kejuruteraan yang melibatkan Pelan Parit dan Jalan, Pelan Lampu Jalan dan Pelan Kerja Tanah akan diputuskan dalam tempoh tidak melebihi lapan puluh (80) hari dengan syarat semua dokumen dikemukakan dengan lengkap dan teratur dan mematuhi syarat-syarat Majlis.

Perakuan Pelan Parit & Jalan (80 hari)

Perakuan Pelan Lampu Jalan (80 hari)

Perakuan Pelan Kerja Tanah (80 hari)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6

 

2

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100%

 

100%

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

1

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100%

 

100%

 

100%

5.

Permohonan Permit   Menggali Jalan

Kelulusan bagi permohonan Permit Menggali Jalan akan dikeluarkan dalam tempoh masa tujuh (7) hari tertakluk kepada semua syarat-syarat Jabatan dipatuhi.

11

100%

8 100%

6.

Permohonan Kebenaran Merancang

Permohonan Kebenaran Merancang samada secara serentak / berasingan akan diproses dan diputuskan dalam tempoh (158) hari.

Permohonan Kebenaran Merancang samada secara serentak/berasingan akan diproses dan diputuskan dalam tempoh 77 hari. – ILCS (SPPM)

11

 

 

 

 

-

72.73%

 

 

 

 

-

10

 

 

 

 

-

30.00%

 

 

 

 

-

7.

Permohonan Pelan Lanskap

Permohonan untuk kelulusan Pelan Lanskap yang dikemukakan kepada Jawatankuasa One Stop Centre (OSC) akan diputuskan dalam tempoh satu (1) bulan.

-

-

4 100%

8.

Taksiran Harta

Semua harta akan siap ditaksirkan dari tarikh penerimaan notis OC / CCC dalam tempoh satu (1) bulan.

94

100%

23 100%

9.

Carian Dan Pertanyaan Mengenai Cukai Taksiran

Semua carian dan pertanyaan mengenai cukai taksiran akan dijawab dalam tempoh tujuh (7) hari.

2,977

100%

2,899

100%

10.

Pengawalan dan Pencegahan Penyakit Berjangkit

Tindakan-tindakan untuk tujuan pengawalan dan pencegahan penyakit berjangkit yang berkesan akan dijalankan lima (5) hari seminggu.

43

100%

19 100%

11.

Proses Penyembelihan Haiwan

Semua proses penyembelihan haiwan di Rumah Sembelih Majlis akan dijalankan dalam tempoh dua (2) jam.

Lembu

Kambing

 

 

 

60

95

 

 

 

100%

100%

 

 

 

50

37

 

 

 

100%

100%