Accessibility Tools

Skip to main content
Portal RasmiMajlis Bandaraya Pulau Pinang

Unit Undang-Undang

08 Februari, 2023

 • Profil

  Pada 01.01.1985, Majlis mewujudkan Jabatan Undang-Undang yang bertanggungjawab seperti lain-lain jabatan kepada Setiausaha Perbandaran. Sebelum ini, Jabatan Undang-Undang telah wujud sebagai sebahagian di Jabatan Sekretariat di bawah penyeliaan Pengarah Pentadbiran. Kemudian, Jabatan Undang-Undang telah digelarkan Unit Undang-Undang mulai 01.10.2004 dan kini diletak dibawah seliaan Datuk Bandar seperti di Kementerian-Kementerian di peringkat Kerajaan Persekutuan, berikutan dengan penyusunan semula struktur organisasi Majlis Bandaraya Pulau Pinang.

 • Objektif

  Tiada

 • Fungsi
  1. Penasihat Undang-Undang Sivil

   1. Tunggakan sewaan perumahan awam Majlis

    1. Menyediakan notis keluar.

    2. Menerima bayaran tunggakan sewa.

    3. Menyediakan perjanjian penyewaan bangunan-bangunan Majlis dan lain-lain.

   2. Cukai Taksiran Bangunan

    1. Proses guaman bagi hal-hal tunggakan cukai taksiran.

    2. Menerima bayaran ansuran tunggakan cukai taksiran.

  2. Penasihat Undang-Undang Pentadbiran

   1. Penyeliaan Pentadbiran Pejabat.

   2. Penyediaan Senarai Perjawatan dan Perkhidmatan kakitangan.

   3. Penyediaan dan kawalan peralatan pejabat.

   4. Penyediaan belanjawan, mengurus pembelian dan bayaran.

  3. Penasihat Undang-Undang Pendakwaan

   1. Penyediaan surat peringatan untuk kompaun kesalahan.

   2. Penyediaan saman untuk pesalah yang tidak membayar kompaun.

   3. Menyediakan kertas-kertas pertuduhan terhadap pesalah di bawah Akta Perancangan Bandar & Desa 1976, Akta Jalan Parit & Bangunan 1974 dan Strata Management Act 2013.

  4. Penasihat Undang-Undang Lembaga Rayuan dan Kontrak

   1. Membantu menguruskan kes-kes Lembaga Rayuan dari peringkat sebutan hingga perbicaraan penuh.

   2. Menguruskan fail-fail Lembaga Rayuan yang dirujuk untuk semak kehakiman (Judicial Riview) di Mahkamah Tinggi.

   3. Menguruskan semua kontrak / perjanjian di antara Majlis dan orang awam (syarikat/pemaju/agensi kerajaan dan lain-lain).

 • Perkhidmatan Kami

  NASIHAT           

  • Memberi pendapat perundangan tentang hal-hal Perancangan, Bangunan, Kesihatan, Pelesenan, Perkhidmatan Perbandaran, Tanah, Perlantikan, Perkhidmatan, Disiplin dan Penamatan Perkhidmatan Kakitangan serta perkara-perkara Penguatkuasaan dan lain-lain.

  • Menasihati Jabatan-jabatan Majlis amnya mengenai kuasa, tugas-tugas dan fungsi-fungsi mereka.

  • Menasihati Jawatankuasa-Jawatankuasa Majlis termasuk Jawatankuasa Tetap dan Jabatan-jabatan Majlis.

   

  PENDAKWAAN

  • Menyediakan tuduhan-tuduhan dan saman-saman.

  • Memulakan dan menjalankan pendakwaan dalam mahkamah kerana pelanggaran atau tidak mematuhi Akta-Akta Ibu yang dikuatkuasakan oleh Pihak Berkuasa Tempatan [Akta Kerajaan Tempatan 1976, Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 dan Akta Jalan Parit Dan Bangunan 1974] dan Undang-Undang Kecil Majlis Perbandaran Pulau Pinang.

   

  GUAMAN / SIVIL

  • Mengurus dan menyelesaikan tuntutan gantirugi yang melibatkan kenderaan-kenderaan Majlis Bandaraya Pulau Pinang.

  • Mengurus dan menyelesaikan tuntutan sivil oleh dan terhadap Majlis Bandaraya Pulau Pinang.

  • Menyelesaikan hal-hal tuntutan penyewaan untuk milikan penuh dan bantuan  tambahan (ancillary reliefs)

   

  DOKUMEN KONTRAK/ PERJANJIAN

  • Unit Undang-undang juga telah menyediakan semua jenis kontrak-kontrak dan perjanjian seperti berikut :-

  Bil.

  Jenis Kontrak/Perjanjian

  1.

  Perkhidmatan

  2.

  Kerja-kerja

  3.

  Bekalan

  4.

  Perjanjian Penyewaan Tanah

  5.

  Perjanjian Pajakan Premis Majlis

  6.

  Perjanjian Lesen

  7.

  Perjanjian Jual Beli

  8.

  Perjanjian Pajakan Tanah

   

  URUSAN TANAH/PEMINDAHAN  2020

  Unit Undang-undang menguruskan semua pengurusan berhubung dengan pemindahan milik harta Majlis, menyediakan perjanjian jualbeli, menyediakan pajakan tanah, caj (charge), melepaskan gadaian, kaveat dan mengkoordinasi dan menjawab segala pertanyaan undang-undang yang melibatkan lain-lain jabatan Majlis.                         

  • Penyediaan Perjanjian  Namaan         

  • Penyediaan Pajakan                                                                 

  • Penyediaan Pindahmilik 

  • Pertanyaan Perundangan                                

  • Gadaian

   

  PENGGUBALAN UNDANG-UNDANG                                 

  Unit Undang-Undang bertanggungjawab untuk menjalankan kajian semula Akta-Akta dan Undang-Undang Kecil yang dikuatkuasakan oleh Majlis dan menyediakan Perintah-Perintah Di Bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 dan Akta Pengangkutan Jalan 1987.                   

  • Penyediaan Undang-Undang Kecil dan Kaedah-Kaedah

  • Penyediaan Notis di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987

  • Penyediaan Perintah di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987  

  • Undang-Undang Kecil (Kerja Tanah) MPPP 2020

  • Undang-Undang Kecil Anjing (Pelesenan)  MPPP 2020

  • Perintah Pengangkutan Jalan (Tempat Letak Kereta) MPPP 2014 dan

  • Perintah Pengangkutan Jalan (Tempat Letak Kereta)-Pindaan 2019 MPPP

  • Perintah Pengangkutan Jalan (Tempat Letak Kereta)-Pindaan 2021 MPPP

  • Perintah Pengangkutan Jalan (Tempat Letak Kereta)-Pindaan 2022 MPPP

  • Undang-Undang Kecil Pengasingan Sampah dan Pelesenan Perkhidmatan Pungutan Sampah Yang Boleh diKitar Semula MBPP 2016

  • Undang-Undang Kecil Hotel MBPP 2017

  • Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 2016 (Pindaan)

   

  MENUNTUT KADAR                 

  Unit Undang-Undang membantu Jabatan Perbendaharaan menuntut kadar yang tertunggak dengan mengeluarkan notis-notis serta mengambil tindakan mahkamah untuk penahanan dan penjualan harta tak alih serta memastikan tunggakan kadar dikutip hingga terkini sebelum permohonan untuk kelulusan kebenaran merancang, pelan bangunan dan pelbagai lesen diproses dan dipertimbangkan oleh Majlis.

   

  LEMBAGA RAYUAN                

  Penasihat Undang-Undang telah mewakili Majlis di Lembaga Rayuan berhubung dengan rayuan terhadap penolakan permohonan Kebenaran Merancang atau syarat-syarat yang ditetapkan oleh Majlis

   

  MENUNTUT KADAR                 

  Unit Undang-Undang membantu Jabatan Perbendaharaan menuntut kadar yang tertunggak dengan mengeluarkan notis-notis serta mengambil tindakan mahkamah untuk penahanan dan penjualan harta tak alih serta memastikan tunggakan kadar dikutip hingga terkini sebelum permohonan untuk kelulusan kebenaran merancang, pelan bangunan dan pelbagai lesen diproses dan dipertimbangkan oleh Majlis.

   

  LEMBAGA RAYUAN                

  Penasihat Undang-Undang telah mewakili Majlis di Lembaga Rayuan berhubung dengan rayuan terhadap penolakan permohonan Kebenaran Merancang atau syarat-syarat yang ditetapkan oleh Majlis

 • Piagam Pelanggan

  Pertanyaan  Am  Mengenai Perundangan

  • Semua pertanyaan mengenai perundangan akan diberikan jawapan dalam tempoh empat belas (14) hari.

  Ulasan/Pandangan Teknikal Mengenai Perundangan

  • Ulasan/Pandangan  teknikal  dikemukakan  dalam tempoh empat belas (14) hari.
 • Carta Organisasi

  chart undang 

 • Direktori

  Nama

  Jawatan

  Telefon(Pejabat)

  Emel[at]mbpp[dot]gov[dot]my        

  Shamiah bt. Haji Bilal

  Penasihat Undang-Undang

  259 2133 

  shbilal

  Siti Khairul Bariah bt. Jamil Azhar PJM, PKT

  Timbalan Penasihat Undang-Undang

  259 2296

  skhairul

  Bavani a/p Sundaramoorthy

  Pegawai  Undang-Undang

  259 2099

  bavani

  Mohamad Sany b. Abdul Rahma

  Pegawai Undang-Undang

  259 2302

  mohamadsany

  Mohammad Noor Helmi Bin Jamain

  Pegawai Undang-Undang

  269 3031

  helmijamain

  -

  Penolong Pegawai Undang-Undang

  259 2269

  -

  Normah binti Haji Mohd Ali

  Setiausaha Pejabat

  259 2133

  Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya. / normah

  Yusni binti Md Rashidi

  Pembantu Tadbir Kanan

  259 2171

  yusni

 • Hubungi Kami
  Telefon    

  04-259 2171 / 04-259 2133

  Emel

  undang[at]mbpp.gov.my

  Alamat

  Unit Undang-Undang Majlis Bandaraya Pulau Pinang, Tingkat 16, KOMTAR, 10675 Pulau Pinang.

 • Dasar dan Garis Panduan
 • Muat Turun Borang
 • Perundangan
 • Penerbitan