Accessibility Tools

Skip to main content
Portal RasmiMajlis Bandaraya Pulau Pinang

Jabatan Kejuruteraan

08 Februari, 2023

 • Profil

  JABATAN KEJURUTERAAN, 

  MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG

  Sejak Dewan Bandaraya George Town dan Majlis Daerah Luar Bandar digabungkan menjadi Lembaga Pengurus Kerajaan Tempatan Pulau Pinang pada tahun 1974, Jabatan telah mengalami banyak perubahan dari segi organisasi.

  Pada tahun 1993, Jabatan Perkhidmatan Jentera yang dipisahkan dari Jabatan Kejuruteraan telah dicantumkan semula degan Jabatan Kejuruteraan. Pengswastaan Bahagian Bentungan telah berlaku pada 1 Mac 1996 di mana Bahagian Bentungan telah diambil alih oleh Jabatan Pembentungan di bawah Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan.

  Pada Tahun 2003 pula, pengstrukturan semula telah dilakukan dimana semua bahagian baru dan lama telah disusun semula menjadi lima (5) bahagian iaitu Bahagian Lalulintas dan Pengangkutan Awam, Bahagian Mekanikal, Bahagian Penyelenggaraan (Bahagian Penyelenggaraan Jalan), Bahagian Geoteknikal dan Bahagian Pentabdiran.

  Pada Tahun 2004, Unit Elektrik telah ditubuhkan dan diletakkan di bawah Bahagian Mekanikal dan Elektrik berpejabat di Jalan Gurdwara.

  Pengstrukturan semula pada tahun 2014 telah dilakukan dimana Jabatan Perkhidmatan Awam telah meluluskan pengstrukturan semula Jabatan Kejuruteraan yang telah dibahagikan kepada lima (5) bahagian iaitu Bahagian Lalulintas dan Pengangkutan Awam, Bahagian Mekanikal dan Elektrik, Bahagian Jalan, Bahagian Geoteknikal dan Bahagian Pentadbiran.

  Lanjutan daripada itu, Jabatan Kejuruteraan telah mewujudkan unit-unit di bawah bahagian masing-masing yang diluluskan mulai 1 Oktober 2015 iaitu seperti berikut :- 

  BAHAGIAN PENTABDIRAN

  1. Unit Pentadbiran dan Am

  2. Unit Pengurusan Informasi

  3. Unit Pelan dan Fail

  4. Unit Kewangan

  BAHAGIAN LALULINTAS DAN PENGANGKUTAN AWAM

  1. Unit Perancangan Lalulintas

  2. Unit Pengangkutan dan Infrastruktur

  3. Unit Pengurusan Bandar Pintar 

  4. Unit Lalulintas Am 

  BAHAGIAN JALAN

  1. Unit Penyelenggaraan Jalan

  2. Unit Sengara Fasilti Jalan

  3. Unit Penyelenggaraan Saliran

  4. Unit Teknikal

  BAHAGIAN GEOTEKNIKAL

  1. Unit Pembangunan Kerja Tanah 

  2. Unit Pemantauan Kerja Tanah

  3. Unit Cerun

  BAHAGIAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIK

  1. Unit Mekanikal  

  2. Unit Elektrik

  Pada tahun 2019 Unit Pengurusan Projek dan GIS telah ditukarnama kepada Unit Pengurusan Bandar Pintar serta Unit Lalulintas Am telah ditubuhkan di bawah Bahagian Lalulintas dan Pengangkutan Awam berkuatkuasa 29 Mei 2019. Bagi memantapkan struktur jabatan, pada 16 Mac 2020, Unit Teknikal telah diwujudkan oleh jabatan dan ditempatkan di bawah Bahagian Jalan, bagi tujuan pemantauan audit aksesibiliti, perancangan strutur awam serta kerja ukur.

 • Objektif
  1. Memastikan pembangunan infrastruktur yang rasional melalui kawalan perancangan dan pembangunan.

  2. Membina dan menyelenggara jalan dan jambatan serta infrastruktur berkaitan.

  3. Merancang, melaksanakan dan mengurus sistem lalu lintas termasuk laluan pejalan kaki dan laluan basikal.

  4. Memainkan peranan kejuruteraan untuk memelihara Alam Sekitar dan Ekologi

  5. Bekerjasama dengan agensi-agensi Kerajaan dalam mencapai objektif dan aspirasi-aspirasi kebangsaan

 • Fungsi
  1. Merancang, Memantau Dan Menguruskan Sistem Lalulintas.

  2. Merancang, Memantau Dan Menyelenggara Papan Tanda Nama Jalan (di seluruh kawasan pulau, Pulau Pinang), Papan Tanda Lalulintas, Pelantar Had Kelajuan(speed table), Cermin Cembong(Comvex Mirror) dan Flexi Pole melibatkan kawasan di bawah seliaan MBPP.

  3. Merancang, Memasang, Memantau Dan Menyelenggara Laluan Basikal.

  4. Merancang, Memantau Dan Menyelenggara Pondok Perhentian Bas, Teksi, Bas Ekspress Dan Bas Persiaran.

  5. Menguruskan Pengurusan Pengangkutan Awam (Bas CAT/Shettle).

  6. Merancang, Memantau Dan Menyelenggara CCTV di kawasan pulau, Pulau Pinang.

  7. Memantau Dan Menyelenggara CCTV Premis MBPP.

  8. Merancang, dan menguruskan perihal berkaitan Pengurusan Bandar Pintar (Smart City).

  9. Merancang Pembangunan, Memantau Dan Menyelenggara Geopartial Information System.

  10. Merancang, Memantau Dan Menyelenggara Pengurusan Tempat Letak Kenderaan.

  11. Menguruskan Permohonan Penutupan Dan Lencongan Jalan Serta Acara Yang Melibatkan Rezab Jalan.

  12. Menguruskan Kesesakan Sekolah Dan Traffic Warden.

  13. Menguruskan E-Lesen.

  14. Menguruskan Ulasan Tukarguna Bangunan Dari Segi Lalulintas.

  15. Memperakukan Kelulusan Permohonan Pelan Parit Dan Jalan, Pelan Nama Jalan Dan Permit Menggali Jalan.

  16. Merancang, Memantau Dan Menyelenggara Penurapan Semula Jalan.

  17. Merancang, Memantau Dan Menyelenggara Jalan Dan Lorong Belakang.

  18. Menguruskan Pendaftaran Berkaitan Jalan Awam Dan Lorong Belakang Di Bawah MARRIS.

  19. Menguruskan Peruntukan Ahli Majlis.

  20. Merancang, Memantau Dan Menyelenggara Tapak Pelupusan Sampah Jelutong.

  21. Melaksanakan Projek Am (Jabatan Lain).

  22. Menguruskan Penyediaan Lukisan Kejuruteraan.

  23. Melaksanakan Kerja-Kerja Ukur Untuk Projek MBPP

  24. Menyelenggara Parit, Gegili, Bahu Jalan, Penutup Parit Dan Laluan Pejalan Kaki di bawah kawasan seliaan MBPP.

  25. Melaksanakan Projek Tebatan Banjir.

  26. Merancang, Memantau Dan Menyelenggara Jambatan, Jejantas Dan Jejambat.

  27. Memperakukan Kelulusan Permohonan Pelan Kerja Tanah.

  28. Memantau Dan Menyelaras Tindakan Pembangunan Kerja Tanah.

  29. Memberi Ulasan Laporan Environmental Impact Accsesment (EIA).

  30. Menguruskan Pengumpulan Rekod Maklumat Kerja Tanah.

  31. Menyiasat Dan Menuruskan Tindakan Terhadap Kerja-Kerja Tanah Tanpa Kelulusan.

  32. Menguruskan Pemantauan Topografi Kawasan Melalui Drone Dan CCTV.

  33. Menguruskan Ulasan Laporan Geoteknikal.

  34. Menguruskan Pemantauan ·Aktiviti Kerja Tanah Dan Keselamatan Cerun.

  35. Mengawal Aktiviti Kerja Tanah Dan Keselamatan Cerun.

  36. Menguruskan Perihal Kes Runtuhan Tanah Dan Kegagalan Cerun.

  37. Menguruskan Siasatan Dan Laporan Siasatan Bersama Pakar Geoteknikal.

  38. Menguruskan Pemantauan Projek, Terowong , Korekan Dalam, Kawasan Tebus Guna Dan Kuari.

  39. Menguruskan Pelan Pencegahan Dan Pemeriksaan Keselamatan Cerun, Kajian Dan Penyelidikan, Pemetaan Cerun-Cerun Dan Pengkalan Data.

  40. Mengemaskini Inventori Cerun, Status Dan Profil Cerun.

  41. Menguruskan Hebahan Cerun-Cerun Meragukan Atas Tanah Persendirian

  42. Berperanan Sebagai Penasihat Teknikal Dan Bertindak Sebagai Urusetia Penang Technical Advisory Committee (PTAC).

  43. Menguruskan Program Pendidikan Dan Kesedaran Awam.

  44. Menguruskan Aset Kenderaan MBPP

  45. Menguruskan Penyelenggaraan Kenderaan MBPP

  46. Menguruskan Stor Bahan-Bahan Kejuruteraan Dan Alat-Alat Ganti Kenderaan.

  47. Menguruskan Pelupusan Dokumen, Selenggara Dandang Stim dan Pusat Penyembelihan.

  48. Merancang, Memantau Dan Menyelenggara Lif, Alat Pendingin Hawa, Escalator, Alat / Sistem Pencegah Kebakaran Dan Pam Premis MBPP.

  49. Menguruskan Penjadualan Harian Kenderaan (JPP, Lanskap Dan Kejuruteraan).

  50. Memperakukan Kelulusan Permohonan Pelan Lampu Jalan

  51. Merancang, Memantau Dan Menyelenggara Lampu Jalan Awam MBPP

  52. Merancang, Memantau Dan Menyelenggara Elektrik Di Premis MBPP

  53. Memantau Dan Menyelenggara Lampu Hiasan MBPP.

 • Perkhidmatan Kami
  1. Penyelenggaraan Jalan dan Lorong Belakang Di Kawasan Bandaraya George Town.

  2. Permit Korekan Jalan Di Kawasan Bandaraya George Town & Zon Perindustrian Bayan Lepas Kecuali Lebuhraya Kampung Jawa.

  3. Kelulusan Permohonan Pelan Parit Dan Jalan Di Kawasan Bandaraya George Town & Zon Perindustrian Bayan Lepas Kecuali Lebuhraya Kampung Jawa.

  4. Penyelenggaraan Sistem Saliran (Perparitan) Di Kawasan Bandaraya George Town & Zon Perindustrian Bayan Lepas Kecuali Lebuhraya Kampung Jawa

  5. Penyelenggaraan Penutup Parit, Laluan Pejalan Kaki, Rel Penghadang dan Bahu Jalan Di Kawasan Bandaraya George Town & Zon Perindustrian Bayan Lepas Kecuali Lebuhraya Kampung Jawa.

  6. Penyelenggaraan Jambatan, Jejantas, Jejambat & Autopont Di Kawasan Bandaraya George Town & Zon Perindustrian Bayan Lepas Kecuali Lebuhraya Kampung Jawa.

  7. Penyediaan dan Penyelenggaraan Garisan Lalulintas Di Kawasan Bandaraya George Town & Zon Perindustrian Bayan Lepas Kecuali Lebuhraya Kampung Jawa.

  8. Penyediaan dan Penyelenggaraan Papan Tanda Lalulintas Di Kawasan Bandaraya George Town & Zon Perindustrian Bayan Lepas Kecuali Lebuhraya Kampung Jawa.

  9. Penyediaan dan Penyelenggaraan Pelantar Kelajuan ‘Speed Table’ Di Kawasan Bandaraya George Town.

  10. Penyediaan dan Penyelenggaraan Cermin Cembung ‘Convex Mirror’ Di Kawasan Bandaraya George Town.

  11. Penyediaan dan Penyelenggaraan Flexi Pole Di Kawasan Bandaraya George Town & Zon Perindustrian Bayan Lepas Kecuali Lebuhraya Kampung Jawa.

  12. Pengurusan Tapak Pelupusan Sampah Jelutong.

  13. Peruntukan Ahli Majlis.

  14. Lukisan Kejuruteraan.

  15. Pengurusan Lalulintas (Kesesakan, Laluan Sehala, Pelebaran Jalan & Kajian Lalulintas 'Traffic Impact Accessment' (TIA).

  16. Pemasangan dan Penyelenggaraan Lampu Isyarat.

  17. Sistem CCTV termasuk CCTV Premis MBPP.

  18. Penyelenggaraan dan Pemasangan Papan Tanda Nama Jalan.

  19. Penyelenggaraan dan Pemasangan Papan Tanda Lalulintas.

  20. Penyediaan dan Penyelenggaraan Pondok Perhentian Bas.

  21. Penyediaan Laluan Basikal.

  22. Pengurusan Pengangkutan Awam (Bas CAT, Shuttle),

  23. Pengurusan Pengangkutan Awam Water Taxi,

  24. Electric Vehicle Charging (EV) Motorcycle.

  25. Ulasan Permit Kenderaan Berat.

  26. Pemantauan Kerja Tanah dan Cerun.

  27. Penyelenggaran Lampu Jalan & Lampu Hiasan MBPP.

  28. Permohonan Lampu Jalan MBPP.

  29. Penyelenggaran Lif, Eskalator, Sistem Pencegahan Kebakaran, Pam, Penyaman Udara serta Pendawaian Elektrik Di Premis-Premis MBPP.

  30. Pengangkutan dan Penyelenggaraan Kenderaan Majlis.

 • Piagam Pelanggan
  1. Permohonan bagi pelan-pelan Kejuruteraan yang melibatkan Pelan Jalan dan Parit dan Pelan Kerja Tanah akan diputuskan dalam tempoh tidak melebihi lapan puluh (80) hari serta Pelan lampu Jalan tidak melebihi tempoh tiga puluh tiga (33) hari dengan syarat semua dokumen dikemukakan dengan lengkap, teratur dan mematuhi syarat-syarat Majlis.

  2. Perakuan bagi Sijil Kelayakan Menduduki akan dibuat dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja.

  3. Kelulusan bagi permohonan Permit Menggali Jalan akan dikeluarkan dalam tempoh masa tujuh (7) hari tertakluk kepada semua syarat-syarat Jabatan dipatuhi.

  4. Ulasan / pandangan teknikal bagi Permohonan Kebenaran Merancang dan Pecah Sempadan dikemukakan dalam tempoh empat puluh (40) hari.

  5. Ulasan / pandangan teknikal bagi Permohonan Pelan Bangunan dikemukakan dalam tempoh empat puluh hari (40) hari bagi permohonan secara serentak dan tujuh hari (7) hari bagi permohonan biasa.

  6. Ulasan / pandangan teknikal bagi Permohonan Kerja Cerucuk dan Tukarguna Bangunan dikemukakan dalam tempoh empat belas (14) hari.

  7. Menyediakan baucer bayaran dan menyampaikan kepada Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan inbois.

  8. Aduan yang diterima akan diambil tindakan dalam tempoh dua (2) hari bekerja dan jawapan akan diberikan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh penerimaan aduan.

 • Carta Organisasi

  carta organisasi 1 feb 20231

 • Direktori

  Nama

  Jawatan

  Telefon (Pejabat)

  Emel[at]mbpp[dot]gov[dot]my

  Ir. CHEAH CHIN KOOI, PKT  

  PENGARAH KEJURUTERAAN

  259 2219 /
  (Samb) 262 8166

  cckooi

  Ir. Ts. ZAINUDDIN BIN MOHAMAD. SHARIFF, PJK

  TIMBALAN PENGARAH KEJURUTERAAN

  259 2015

  zainuddin

  KOSONG

  SETIAUSAHA PEJABAT

  259 2199

  kejuruteraan

  BAHAGIAN PENTADBIRAN

  NORHIDAYATI BIDAYAH AZURA BINTI MOHD YATIM

  PENOLONG PEGAWAI TADBIR

  259 2293

  norhidayati

  UNIT PENGURUSAN INFORMASI

  KHAIRUL AZLIRIZAL BIN MAN

  PEMBANTU TADBIR KANAN (PENGURUSAN INFORMASI)

  259 2064

  azlirizal

  NURUL AMIRAH BINTI KAMARUDIN

  PEMBANTU TADBIR KANAN (PENGURUSAN INFORMASI 1)

  259 2070

  nurulamirah

  RAHIMEE BIN MD SULTAN

  PEMBANTU TADBIR KANAN (PENGURUSAN INFORMASI 2)

  259 2070

  rahimee

  UNIT PENTADBIRAN DAN AM

  AZEDE NOR SURA AZIMAH BT ABDUL RAHMAN

  PEMBANTU TADBIR TINGGI (PENTADBIRAN DAN AM)

  259 2223

  azede

  NUR SUHAILI BINTI OTHMAN PEMBANTU TADBIR 259 2223 suhaili

  AHMAD AFZAL BIN MOHD

  PEMBANTU TADBIR TINGGI (PENTADBIRAN DAN AM 2)

  259 2223

  afzal

  HABIBAH BINTI ABDUL RAHMAN PEMBANTU TADBIR 259 2223 habibah
  UNIT PERKHIDMATAN

  AMINUDDIN BIN SULAIMAN

  PEMBANTU TADBIR KANAN (SERVIS)

  259 2061

  aminuddin

  NUR MAHANI BINTI ALLAH PITCHAY PEMBANTU TADBIR 259 2061 mahani
  ROHELA BINTI DIN PEMBANTU TADBIR 259 2061 rohela
  NORDIANA FATIHAH MD ZAKARIAH PEMBANTU TADBIR 259 2061 dianafatihah
  PUSHPASHINI A/P NARAYANASAMY PEMBANTU TADBIR 259 2061

  pushpashini

  UNIT KEWANGAN

  NORHIDAYAH BT ROSLI

  PEMBANTU TADBIR KANAN (KEWANGAN)

  259 2198

  norhidayahrosli

  FATHIMAH BINTI AHAMAD ABADI PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) 259 2198 fathimah 
  HAMIZA BINTI HUSSEIN PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) 259 2198  hamiza
  NOR BAZILAH BINTI ABDUL AZIZ PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) 259 2198 bazilah 
  SITI AZLINAH BINTI ABDUL RAZAK PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) 259 2198  azlinah
  VANITHA A/P R.C SOUNDARARAJAN PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) 259 2198 vanitha 
  UNIT PELAN DAN FAIL

  NUR ATIQAH BT JALIL

  PEMBANTU TADBIR KANAN (PELAN & FAIL)

  259 2195

  nuratiqah

  NORLIZA BINTI HASHIM PEMBANTU TADBIR 259 2195 norlizahashim 
  BASHIRAH ZHAFIRAH BINTI OTHMAN PEMBANTU TADBIR 259 2195  elvi
  SITI SALIAH BINTI MOHD ILIAS PEMBANTU TADBIR 259 2195 sitisaliah 
  UNIT PERANCANGAN LALULINTAS

  NOOR MUNIRAH BT RAJA AHMAD 

  JURUTERA LALULINTAS (1)

  259 2227

  noormunirah

  ABDUL SALAM B. ABDUL KARIM

  PENOLONG JURUTERA KANAN (LALULINTAS)    

  259 2327

  abdulsalam

  NOORHASIMAH BINTI AHMAD NORDDIN

  PENOLONG JURUTERA LALULINTAS (1)    

  259 2202

  noorhasimah

  MOHD RAZIS BIN SAID

  PENOLONG JURUTERA LALULINTAS (2)    

  259 2202

  mohdrazis

  NUR ADILAH BINTI MOHAMAD DAUD

  PENOLONG JURUTERA LALULINTAS (3)   

  259 2202

  nuradilah

  ZAFIDAH BT THOLKHARNAIN

  PENOLONG JURUTERA LALULINTAS (4)

  259 2202

  zafidah

  SAIFUL FAHMI B. NORHANI

  PENOLONG JURUTERA LALULINTAS (5)

  259 2202

  saifulfahmi

  UNIT PENGANGKUTAN DAN INFRASTRUKTUR

  TUTI AZMALIA BT AZAI

  JURUTERA LALULINTAS (2)

  259 2220

  tutiazmalia

  NOR ASMIRA BT MD DALIL

  PENOLONG JURUTERA (PENGANGKUTAN DAN INFRASTRUKTUR 1)

  259 2202

  asmira

  NUR DAYANA BT FADZIL    

  PENOLONG JURUTERA (PENGANGKUTAN DAN INFRASTRUKTUR 2)

  259 2202

  dayana

  UNIT PENGURUSAN BANDAR PINTAR

  YONG WOO SOON

  JURUTERA LALULINTAS (3)

  259 2247

  yongwoosoon

  KANESIR A/L GOVINDARAJALOO

  PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT

  259 2071

  kanesir

  MUHAMAD AFFANDI BIN SALLEH

  PENOLONG JURUTERA (PENGURUSAN BANDAR PINTAR 1)

  259 2202

  affandi

  MUHAMMAD FAIZ B. ZAINON

  PENOLONG JURUTERA (PENGURUSAN BANDAR PINTAR 2)

  259 2202

  faiz

  MUHAMMAD MUNIR BIN MOHAMED ISHAK  

  PENOLONG JURUTERA (PENGURUSAN BANDAR PINTAR 3)

  259 2202

  munir

  UNIT LALULINTAS AM

  NURHAKIMAH HANI BT. MOHAMAD HASLAN

  JURUTERA LALULINTAS (4)

  259 2197

  nurhakimah

  HASLINA ADNI BINTI ADNAN

  PENOLONG JURUTERA (LALULINTAS AM 1)

  259 2071

  -

  SITI NORHANA BINTI HASHIM

  PENOLONG JURUTERA (LALULINTAS AM 2)

  259 2071

  -

  SITI NUR SYAHIRAH BINTI SYED MOKHTAR PENOLONG JURUTERA (LALULINTAS AM 3) 259 2071 -
  BAHAGIAN JALAN

  MOHD NASRUL NIZAM BIN NASRI

  JURUTERA KANAN JALAN 

  259 2309

  nasrulnizam

  UNIT PENYELENGGARAAN SALIRAN

  MOHD FADHLY B . MOHAMAD DAUD

  PENOLONG JURUTERA KANAN (PENYELENGGARAAN SALIRAN)   

  259 2201

  mfadly

  MAT FAIZAL B. MAT SIDI

  PENOLONG JURUTERA (PENYELENGGARAAN SALIRAN 1)

  226 5642

  mfaizal

  MOHD HAZWAN BIN JAMALUDDIN

  PENOLONG JURUTERA (PENYELENGGARAAN SALIRAN 2)

  226 5642

   mohdhazwan

  NUR SYAFIQAH BT. ABDUL RAIF

  PENOLONG JURUTERA (PENYELENGGARAAN SALIRAN 3)

  259 2204

  syafiqah

  MUHAMAD AIZUDDIN BIN MOHD FUAAD 

  PENOLONG JURUTERA (PENYELENGGARAAN SALIRAN 4)

  259 2204

  aizuddinfuaad

  MOHD KHAIRUL AZAMI BIN MD NOOR

  PENOLONG JURUTERA (PENYELENGGARAAN SALIRAN 5)        

  259 2204

  khairulazami

  ROZIANA BT SAAD

  PENOLONG JURUTERA (PENYELENGGARAAN SALIRAN 6)  

  259 2204

  roziana

  SITI ROHAIDA BINTI HAJI IDRIS

  PENOLONG JURUTERA (PENYELENGGARAAN SALIRAN 7)

  259 2204

  -

  SHARIPAH SITI SAHARA BINTI SYED HASSAN PENOLONG JURUTERA (PENYELENGGARAAN SALIRAN 8) 259 2204 sitisahara
  UNIT PENYELENGGARAAN JALAN

  MOHD SHUKOR BIN REJAB 

  JURUTERA JALAN (1) 

  259 2010

  shukor

  ROHAYU BT MOHAMED RASHID

  PENOLONG JURUTERA TINGGI (PENYELENGGARAAN JALAN)

  259 2200

  rohayu

  SHAHIDAN BIN ABDUL HAMID PENOLONG JURUTERA JALAN (1)  229 7845 shahidan
  MOHD IDRUS BIN OTHMAN PENOLONG JURUTERA JALAN (2)  229 7845 mohdidrus

  NOOR RAFIDAH BINTI AHMED

  PENOLONG JURUTERA (3)

  259 2203

  noorrafidah

  SITI FATHIYAH BINTI MD ISA PENOLONG JURUTERA JALAN (4)  259 2326 sitifathiyah

  ZAITON BINTI MAN

  PENOLONG JURUTERA JALAN (5) 

  259 2326

  zaitonman

  MOHD HAFIZAN BIN MURAD

  PENOLONG JURUTERA JALAN (6) 

  259 2326

  mhafizan

  AHMAD TIRMIDZIE BIN MOHAMAD ZAKI PENOLONG JURUTERA JALAN (7) 259 2326 tirmidzie
  SHARIFAH FARAH BINTI SYED MUSTAFA PENOLONG JURUTERA JALAN (8) 259 2326 sharifahfarah
  UNIT SENGGARA FASILITI JALAN

  TS. MOHAMMAD LUQMAN HAKIM BIN MHD NAZARI 

  JURUTERA JALAN (2)

  259 2228

  luqmanhakim

  ANTHONY MARY A/P ANTHONYSAMY PENOLONG JURUTERA KANAN 259 2203 mary
  MOHD HASHIM BIN MOHD JAHAYA PENOLONG JURUTERA (SENGGARA FASILITI JALAN 1) 259 2193 hashim
  AZLAN BIN ABDUL HAMID PENOLONG JURUTERA (SENGGARA FASILITI JALAN 2) 259 2193 azlan

  AZHAR BIN MOHD

  PENOLONG JURUTERA (SENGGARA FASILITI JALAN 3)

  259 2193

  azharmohd

  NOR NABILA BINTI NOR AZMAN

  PENOLONG JURUTERA (SENGGARA FASILITI JALAN 4)

  259 2193

   nabila

  HARLINA BT OMAR

  PELUKIS PELAN (KEJURUTERAAN AWAM)

  259 2193

  harlina

  UNIT TEKNIKAL

  KOSONG

  KETUA PENOLONG JURUTERA      

  259 2215

  -

  BAHAGIAN GEOTEKNIKAL

  IR. TS. MOHD HANAFI BIN MOHD YAACOB

  JURUTERA KANAN (GEOTEKNIKAL)

  259 2221

   mohdhanafi
  UNIT CADANGAN PEMBANGUNAN DAN PEMANTAUAN KERJA TANAH
  DAERAH TIMUR LAUT

  MUHAMMAD SYAFIQ BIN KOSNAN

  JURUTERA GEOTEKNIKAL (1)

  261 7460
  229 0714
  Samb. 108

  syafiqkosnan

  MUHAMMAD DZAMIR AZWIE BIN AZIZ PENOLONG JURUTERA GEOTEKNIKAL (1) 261 7460
  229 0714
  Samb. 107
  dzamirazwie
  SHATYSHWARAN A/L PANDIAN PENOLONG JURUTERA GEOTEKNIKAL (2) 261 7460
  229 0714
  Samb. 104
  syatyshwaran
  NUR AMIRAH BINTI NOOR AMRAN PEMBANTU TADBIR GEOTEKNIKAL (1) 261 7460
  229 0714
  Samb. 101
  amirah
  DAERAH BARAT DAYA
  MUHAMMAD FAIZ BIN ABDUL RAHMAN JURUTERA GEOTEKNIKAL (2) 261 7460
  229 0714
  Samb. 111
  mdfaiz
  MOHD FAIRUS BIN AHMAD PENOLONG JURUTERA GEOTEKNIKAL (3) 261 7460
  229 0714
  Samb. 107
  mohdfairus
  SAHILAH BINTI MANSOR PENOLONG JURUTERA GEOTEKNIKAL (4) 261 7460
  229 0714
  Samb. 104
  sahilah
  UNIT ADUAN, PERTANIAN DAN PENGUATKUASAAN
  NURUL ANIS BINTI BAHARI JURUTERA GEOTEKNIKAL (3) 261 7460
  229 0714
  Samb. 112
  nurulanis
  KOSONG PENOLONG JURUTERA TINGGI - -
  HINDON BINTI HASHIM PEMBANTU TADBIR GEOTEKNIKAL (2) 261 7460
  229 0714
  Samb. 101
  hindon
  DAERAH TIMUR LAUT
  HAZIM BIN ZULKIIFLI PENOLONG JURUTERA GEOTEKNIKAL (5) 261 7460
  229 0714
  Samb. 104
  hazimzulkiifli
  MOHD ASHRAF BIN ABDUL LATIP PENOLONG JURUTERA GEOTEKNIKAL (6) 261 7460
  229 0714
  Samb. 114
  ashraf
  DAERAH BARAT DAYA
  AZRI IZHAM BIN ROSLI PENOLONG JURUTERA GEOTEKNIKAL (7) 261 7460
  229 0714
  Samb. 114
  azriizham
  GOPIKUMAR A/L V.P.SATHASIVAN PILLAI PENOLONG JURUTERA GEOTEKNIKAL (8) 261 7460
  229 0714
  Samb. 104
  gopikumar
  UKUR
  SHIUFIUDIN BIN AB HAMID PENOLONG JURUTERA GEOTEKNIKAL (9) 261 7460
  229 0714
  Samb. 104
  shiufiudin
  UNIT PERUNDING GEOTEKNIKAL (GCU)
  ABDUL HAKAM BIN AB HAMID TIMBALAN KETUA UNIT GCU
   261 7460
  229 0714
  Samb. 111
  hakam
  KAWALAN DAN PEMANTAUAN PEMBANGUNAN TANAH BERISIKO
  DAERAH TIMUR LAUT

  TS. KATHIREEN KALAIVANI A/P RAJAMANICKAM

  JURUTERA GEOTEKNIKAL CERUN (1)

  261 7460
  229 0714
  Samb. 108

  kathireen

  DAERAH BARAT DAYA

  TS. DR. TAN JIA JUN

  JURUTERA GEOTEKNIKAL CERUN  (2)

  261 7460
  229 0714
  Samb. 105

  tanjiajun

  GIS, PEMETAAN DAN KESEDARAN AWAM
  KOSONG

  JURUTERA GEOTEKNIKAL CERUN  (3)

  -

  -

  FORENSIK STRUKTUR DAN GEOTEKNIK
  KOSONG JURUTERA GEOTEKNIKAL CERUN (4) - -
  BAHAGIAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIK
  KOSONG JURUTERA KANAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIK - -
  UNIT MEKANIKAL

  KUMARAVELU A/L SANMUGAM, PJM

  JURUTERA MEKANIKAL (1)

  226 4240

  kumaravellu

  ASET KENDERAAN/ PENTADBIRAN/ PENGANGKUTAN
  MOHAMAD HUSAIDI BIN SAAD PENOLONG JURUTERA TINGGI (ASET) 227 5033 mhusaidi
  AHMAD HUSSAINI BIN ABDUL LATIFF PENOLONG JURUTERA (PENGANGKUTAN 1) 227 5033 ahussaini
  MOHAMMAD HASBOLLAH BIN MD DESA PENOLONG JURUTERA (PENGANGKUTAN 2) 227 5033 hasbollah
  BENGKEL DAN GARAJ
  ZAIDI BIN HANAFI PENOLONG JURUTERA KANAN (BENGKEL DAN GARAJ) 227 5033 zaidihanafi
  MOHD HADI BIN RAHMAT PENOLONG JURUTERA (BENGKEL 1)   227 5033 mohdhadi
  KHAIRUL AZMI BIN KAMADIN PENOLONG JURUTERA (BENGKEL 2)    227 5033 khairulazami
  SHAHREEN BIN SAAD PENOLONG JURUTERA (GARAJ) 227 5033 shahreen
  MOHD NAZREE BIN MOHD JEFRI BRAYEN PENOLONG JURUTERA (DEPO LOJI) 227 5033 nazree
  STOR
  MUHAMAD HAZRUL BIN MAINOORDIN PEMBANTU TADBIR KANAN (STOR) 227 2149 mhazrul
  AHMAD AKMAL BIN ABU BAKAR PEMBANTU TADBIR (STOR 1) 227 2149 ahmadakmal
  STOR UTILITI BANGUNAN MBPP
  MUHAMMAD AMIR TAUFIQ BIN AZMEE JURUTERA MEKANIKAL (2) 227 5033 amirtaufiq
  KOSONG PENOLONG JURUTERA TINGGI - -
  MUHAMMAD AZHAR BIN JAMALUDIN   PENOLONG JURUTERA (UTILITI BANGUNAN 1) 227 5033 muhammadazhar
  ABDUL HAZWAN BIN ABD TALIB PEMBANTU TADBIR (STOR 2) 227 2149 abdulhazwan
  WAN MUHAMMAD FARHI BIN WAN NIK KAMAL  PENOLONG JURUTERA (UTILITI BANGUNAN 2) 227 5033 farhi

  MOHD RIZAL BIN AHMAD

  PENOLONG JURUTERA (UTILITI BANGUNAN 3)

  227 5033

  rizal

  UNIT ELEKTRIK

  MOHD FAHMI B. ISMAIL

  JURUTERA ELEKTRIK (1)

  259 2222

  fahmi

  KOSONG PENOLONG JURUTERA TINGGI - -

  MOHD SHARUL AZRI BIN SALAHUDDIN

  PENOLONG JURUTERA KANAN (ELEKTRIK)

   226 0937 mohdshahrul

  MOHAMMAD ALI BIN MOHD NASIR

  PENOLONG JURUTERA (ELEKTRIK 1)

  226 0937

  mohamadali

  AHMAD RIDHWAN BIN JALALUDIN  

  PENOLONG JURUTERA (ELEKTRIK 2)

  226 0937

  ridhwan

  MUHAMMAD AMIRUL BIN SHAARI

  PENOLONG JURUTERA (ELEKTRIK 3)

  226 0937

  amirulshaari

  MUHAMMAD HAZIQ BIN ABDUL HALIM

  PENOLONG JURUTERA (ELEKTRIK 4)

  226 0937

  mhaziq

  MUHAMMAD FAZA BIN SHAFIZI

  PENOLONG JURUTERA (ELEKTRIK 5)

  226 0937

  faza

  PREMIS MAJLIS

  MOHAMMAD AFIQ BIN MOHD ZUBIR

  JURUTERA ELEKTRIK (2)

  226 0937

  afiq

  MOHAMAD FIRDAUS BIN SAAD

  PENOLONG JURUTERA PREMIS MAJLIS

  226 0937

  mohdfirdaus

  NASRUL HAKIM BIN RUSLI

  PENOLONG JURUTERA PREMIS MAJLIS

  226 0937 nhakim
 • Hubungi Kami
  Telefon

    04-2592230 (Kaunter)

  Emel

  Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

  Alamat

    Jabatan Kejuruteraan, Paras 13, Komtar, Jalan Penang, 10675, Pulau Pinang  

 • Dasar dan Garis Panduan
 • Muat Turun Borang
 • Perundangan
 • Penerbitan