Accessibility Tools

Skip to main content
Portal RasmiMajlis Bandaraya Pulau Pinang

Perundangan

01 Disember, 2022

Akta

BilNama DokumenPautan
1 Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) Muat Turun
2 Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172) Muat Turun
3 Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 (Akta 133) Muat Turun
4 Akta Pengangkutan Jalan 1987 Muat Turun
5 Akta Makanan 1983 Muat Turun
6 Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 Muat Turun
7 Akta Kualiti Alam Sekeliling 197 Muat Turun
8 Akta Bangunan Dan Harta Bersama (Penyenggaraan Dan Pengurusan) 2007 (Akta 663) Muat Turun
9 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Muat Turun
10 Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757) Muat Turun
11 Peraturan-Peraturan Pengurusan Strata (Penyenggaraan dan Pengurusan) 2015 Muat Turun

Undang-Undang Kecil

BilNama DokumenPautan
1 By-laws for the licensing of Bullock Cart Drivers, 1918 Muat Turun
2 By-laws for the Regulation of the Transport and Storage of Petroleum and Dangerous Petroleum, 1931 Muat Turun
3 By-laws with respect to Places of Public Entertainment, 1933 Muat Turun
4 The Prevention of Cruelty to Animals By-laws, 1947 Muat Turun
5 Penang Municipal Trisha By-laws, 1948 Muat Turun
6 Penang Municipal (Garages) By-laws, 1952 Muat Turun
7 Penang (Municipal) Tricycle By-laws, 1953 Muat Turun
8 Penang (Municipal) Fees Title By-laws, 1953 Muat Turun
9 Rural District Council, Penang Island, Sewage Purification Plants By-laws, 1957 Muat Turun
10 Rural District Council, Penang Island, Dangerous, Unhealthy or Offensive Trades and Garages By-laws, 1962 [Dimansuhkan: Jadual Bahagian A, B & D sahaja - Lihat Undang-Undang Kecil (Tred, Perniagaan & Industri) 1991] Muat Turun
11 Undang-Undang Kecil (Lembu-Kerbau) Bandaraya George Town, Pulau Pinang, 1968 Muat Turun
12 Undang-Undang Kecil (Pemasangan Sistem Saluran Najis dan Alat-alat Kebersihan), 1970 Majlis Bandaraya George Town Muat Turun
13 City of Georgetown, Penang, Liquefied Petroleum Gases By-laws, 1971 Muat Turun
14 Undang-Undang Kecil Kerja-kerja (Pembinaan) Jalan Baru Majlis Bandar Raya, 1971 Muat Turun
15 Undang-Undang Kecil (Lembu-kerbau) Majlis Daerah Luar Bandar, Pulau Pinang, 1972 Muat Turun
16 Undang-Undang Kecil (Kerjatanah), Pulau Pinang 1975 Muat Turun
17 Undang-Undang Kecil (Pengimpotan Daging) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1977 Muat Turun
18 Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-kesalahan) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1977 Muat Turun
19 Undang-Undang Kecil (Anjing-anjing) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1977 [Undang-Undang Kecil (Anjing-anjing)(Pindaan) 1985] Muat Turun
20 Undang-Undang Kecil (Larangan Merokok Dalam Panggungwayang-panggungwayang) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1978 Muat Turun
21 Undang-Undang Kecil Penjaja-penjaja, 1979 [Undang-Undang Kecil (Pindaan) Penjaja-penjaja, 1987] [Undang-Undang Kecil Penjaja-penjaja (Pindaan) 1991] Muat Turun
22 Undang-Undang Kecil (Gadi-Gadi) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1979 Muat Turun
23 Undang-Undang Kecil (Rumah-Rumah Sembelih) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1979 Muat Turun
24 Undang-Undang Kecil (Rumah Urut) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1980 Muat Turun
25 Undang-Undang Kecil (Kebersihan dan Keselamatan Awam) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1980 Muat Turun
26 Undang-Undang Kecil Pasar-Pasar, 1980, Majlis Perbandaran Pulau Pinang Muat Turun
27 Undang-Undang Kecil (Balai Rakyat Padang Tembak) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1980 Muat Turun
28 Undang-Undang Kecil (Larangan Merokok Di Dalam Kenderaan-Kenderaan Perkhidmatan Awam) 1980 Muat Turun
29 Undang-Undang Kecil (Rumah Bantai Perbandaran) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1980 [Undang-Undang Kecil (Rumah Bantai Perbandaran) Majlis Perbandaran Pulau Pinang (Pindaan) 1997] Muat Turun
30 Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) Jalan, Parit dan Bangunan, 1980 Muat Turun
31 Undang-Undang Kecil Bayaran Pelan, 1981 Muat Turun
32 Undang-Undang Kecil (Pengendali Makanan) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1983 Muat Turun
33 Undang-Undang Kecil (Bangunan Seragam) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1984 Muat Turun
34 Undang-Undang Kecil (Bayaran-bayaran Stadium) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1986 [Undang-Undang Kecil (Pindaan) (Bayaran-Bayaran Stadium) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1988] Muat Turun
35 Undang-Undang Kecil (Memelihara Babi) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1987 Muat Turun
36 Undang-Undang Kecil (Tempat Letak Kereta Persendirian) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1988 Muat Turun
37 Undang-Undang Kecil (Iklan Pilihanraya) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1990 Muat Turun
38 Undang-Undang Kecil (Establisymen Makanan) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1991 Muat Turun
39 Undang-Undang Kecil (Tred, Perniagaan dan Perindustrian) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1991 (Pindaan) Muat Turun
40 Undang-Undang Kecil (Taman) (Majlis Perbandaran Pulau Pinang), 1993 Muat Turun
41 Undang-Undang Kecil Majlis Perbandaran Pulau Pinang (Tandas Awam) 1993 Muat Turun
42 Undang-Undang Kecil (Iklan) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 2000 Muat Turun
43 Undang-Undang Kecil Pengasingan Sampah Dan Pelesenan Perkhidmatan Pemungutan Sampah Yang Boleh Dikitar Semula (Majlis Bandaraya Pulau Pinang) 2016 Muat Turun
44 Undang-Undang Kecil Hotel (Majlis Bandaraya Pulau Pinang) 2017 Muat Turun

Enakmen

BilNama DokumenPautan
1 Enakmen Hiburan Dan Tempat-Tempat Hiburan 1998 Muat Turun
2 Enakmen Lancang Air Peribadi (Pulau Pinang) 1999 Muat Turun