Accessibility Tools

Skip to main content
Portal RasmiMajlis Bandaraya Pulau Pinang

Perundangan

01 Disember, 2022

Akta

BilNama DokumenPautan
1 Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) Muat Turun
2 Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172) Muat Turun
3 Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 (Akta 133) Muat Turun
4 Akta Pengangkutan Jalan 1987 Muat Turun
5 Akta Makanan 1983 Muat Turun
6 Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 Muat Turun
7 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Muat Turun
8 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Muat Turun

Undang-Undang Kecil

BilNama DokumenPautan
1 Undang-Undang Kecil (Lembu-Kerbau) Bandaraya George Town, Pulau Pinang, 1968 Muat Turun
2 Undang-Undang Kecil (Pemasangan Sistem Saluran Najis dan Alat-alat Kebersihan), 1970 Majlis Bandaraya George Town Muat Turun
3 Undang-Undang Kecil Kerja-kerja (Pembinaan) Jalan Baru Majlis Bandar Raya, 1971 Muat Turun
4 Undang-Undang Kecil (Lembu-kerbau) Majlis Daerah Luar Bandar, Pulau Pinang, 1972 Muat Turun
5 Undang-Undang Kecil (Kerja Tanah), Pulau Pinang 1975 Muat Turun
6 Undang-Undang Kecil (Anjing-anjing) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1977 [Undang-Undang Kecil (Anjing-anjing)(Pindaan) 1985] Muat Turun
7 Undang-Undang Kecil (Larangan Merokok Dalam Panggungwayang-panggungwayang) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1978 Muat Turun
8 Undang-Undang Kecil Penjaja-penjaja, 1979 [Undang-Undang Kecil (Pindaan) Penjaja-penjaja, 1987] [Undang-Undang Kecil Penjaja-penjaja (Pindaan) 1991] Muat Turun
9 Undang-Undang Kecil (Rumah-Rumah Sembelih) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1979 Muat Turun
10 Undang-Undang Kecil (Rumah Urut) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1980 Muat Turun
11 Undang-Undang Kecil (Kebersihan dan Keselamatan Awam) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1980 Muat Turun
12 Undang-Undang Kecil Pasar-Pasar, 1980, Majlis Perbandaran Pulau Pinang Muat Turun
13 Undang-Undang Kecil (Balai Rakyat Padang Tembak) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1980 Muat Turun
14 Undang-Undang Kecil (Larangan Merokok Di Dalam Kenderaan-Kenderaan Perkhidmatan Awam) 1980 Muat Turun
15 Undang-Undang Kecil (Rumah Bantai Perbandaran) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1980 [Undang-Undang Kecil (Rumah Bantai Perbandaran) Majlis Perbandaran Pulau Pinang (Pindaan) 1997] Muat Turun
16 Undang-Undang Kecil Bayaran Pelan, 1981 Muat Turun
17 Undang-Undang Kecil (Pengendali Makanan) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1983 Muat Turun
18 Undang-Undang Kecil (Bayaran-bayaran Stadium) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1986 [Undang-Undang Kecil (Pindaan) (Bayaran-Bayaran Stadium) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1988] Muat Turun
19 Undang-Undang Kecil (Tempat Letak Kereta Persendirian) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1988 Muat Turun
20 Undang-Undang Kecil (Iklan Pilihanraya) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1990 Muat Turun
21 Undang-Undang Kecil (Establisymen Makanan) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1991 Muat Turun
22 Undang-Undang Kecil (Tred, Perniagaan dan Perindustrian) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1991 (Pindaan) Muat Turun
23 Undang-Undang Kecil (Taman) (Majlis Perbandaran Pulau Pinang), 1993 Muat Turun
24 Undang-Undang Kecil Majlis Perbandaran Pulau Pinang (Tandas Awam) 1993 Muat Turun
25 Undang-Undang Kecil (Iklan) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 2000 Muat Turun
26 Undang-Undang Kecil Pengasingan Sampah Dan Pelesenan Perkhidmatan Pemungutan Sampah Yang Boleh Dikitar Semula (Majlis Bandaraya Pulau Pinang) 2016 Muat Turun
27 Undang-Undang Kecil Hotel (Majlis Bandaraya Pulau Pinang) 2017 Muat Turun
28 Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan (Majlis Bandaraya Pulau Pinang) Akta Jalan Parit Dan Bangunan 2020 Muat Turun
29 Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan (Majlis Bandaraya Pulau Pinang) 2019 Muat Turun

Enakmen

BilNama DokumenPautan
1 Enakmen Hiburan Dan Tempat-Tempat Hiburan 1998 Muat Turun
2 Enakmen Lancang Air Peribadi (Pulau Pinang) 1999 Muat Turun
3 Enakmen Warisan Negeri Pulau Pinang 2011 Muat Turun
4 Enakmen Kebebasan Maklumat Pulau Pinang 2010 Muat Turun