Accessibility Tools

Skip to main content
Portal RasmiMajlis Bandaraya Pulau Pinang

Intranet

27 Februari, 2023

Aplikasi Intranet

 1. Sistem Pengurusan Aset dan Stor

  • Aplikasi pengurusan maklumat aset dan stor 

 2. Sistem Perakauan Bersepadu 

  • Aplikasi pengurusan maklumat kewangan dan belanjawan

 3. Sistem Kutipan Kaunter, Pengurusan Kutipan dan Cukai Taksiran

  • Aplikasi pengurusan kutipan kaunter dan pembilan cukai taksiran

 4. Sistem Penilaian Bersepadu

 5. Sistem Pengurusan Harta 

  • Aplikasi pengurusan harta dan tanah Majlis

 6. Sistem Bil Berjadual & Sistem Deposit Berpusat

  • Aplikasi pengurusan pelbagai bil-bil (berjadual) Majlis serta pengurusan rekod deposit dan pemulangan balik

  • Aplikasi pengurusan inventori pokok (rekos saiz pokok, usia, nilai, dan lokasi pokok ditanam) di Pulau Pinang