Portal Rasmi Majlis Bandaraya Pulau Pinang - Konservasi Warisan

Accessibility Tools

Skip to main content
Portal RasmiMajlis Bandaraya Pulau Pinang

Jabatan Konservasi Warisan

08 Februari, 2023

 • Profil

  Jabatan Warisan telah ditubuhkan pada 1 Julai 2011. Ini adalah selaras dengan pengiktirafan Bandar George Town sebagai Tapak Warisan Dunia UNESCO di mesyuarat ‘World Heritage Committee’ yang ke 32 yang telah diadakan pada 7 Julai 2008 di Quebec City,Kanada.

  Penubuhan sebagai sebuah Jabatan Konservasi Warisan (2015) di bawah pihak berkuasa tempatan, Majlis merupakan salah satu komitmen kerajaan seperti yang termaktub dalam  dokumen ’Pelan Pengurusan Warisan’ ataupun ‘Heritage Management Plan’, satu dokumen tambahan yang dikemukakan kepada Unesco dalam proses penilaian untuk pengiktirafan bandar George Town sebagai tapak warisan dunia Unesco.

 • Objektif
  1. Mengawal pemajuan-pemajuan dan kerja pindaan & tambahan bagi semua bangunan warisan dalam Tapak Warisan Dunia UNESCO dan bangunan-bangunan warisan di seluruh Pulau.

  2. Mengawal kemajuan pembangunan yang  dijalankan oleh pemaju swasta, organisaasi separa Kerajaan dan Badan-badan Berkanun bagi kawasan-kawasan yang melibatkan Tapak Warisan Dunia UNESCO.

  3. Menjadi Urusetia untuk “Technical Review Panel” bagi mengkaji dan meneliti semua perubahan pemajuan yang terlibat Tapak Warisan.

  4. Membantu dalam mewujudkan dan mengkoordinasikan satu rangka kerja jangka panjang yang mantap bagi kerja-kerja pengurusan dan pemuliharaan Tapak Warisan.

  5. Mengkaji penambahbaikan garis panduan warisan dari semasa ke semasa.

  6. Merancang dan menguruskan program-program berkaitan warisan.

  7. Menyediakan maklumat untuk laporan berkala yang perlu dihantar kepada UNESCO.

 • Fungsi
  1. Memproses permohonan kebenaran merancang, pelan-pelan bangunan, pelan-pelan permit, permohonan membaiki rumah, permohonan tukarguna dan permohonan-permohonan lain berkaitan kawalan pembangunan serta insentif Bangunan Warisan yang dikemukakan kepada Majlis Bandaraya Pulau Pinang yang melibatkan Tapak Warisan Dunia UNESCO dan juga premis warisan di luar Tapak Warisan Dunia UNESCO.

  2. Penguatkuasaan terhadap kerja-kerja bangunan tanpa kebenaran di dalam Tapak Warisan Dunia UNESCO dan premis-premis warisan yang di luar Tapak Warisan Dunia UNESCO.

  3. Memeriksa tapak dan menyediakan Laporan Visual Struktur Bangunan serta tindakan penguatkuasaan terhadap bangunan-bangunan yang usang dan berbahaya di dalam Tapak Warisan Dunia UNESCO.

 • Perkhidmatan Kami
  1. Kawalan Pembangunan Dalam Tapak Warisan Dunia UNESCO George Town.

  2. Memproses permohonan pelan bagi cadangan pemajuan dalam Tapak Warisan Dunia UNESCO George Town.

  3. Mengeluarkan permit untuk menjalankan kerja-kerja pembaikan ke atas bangunan dan pindaan kecil.

  4. Memantau dan mengawal kerja-kerja tanpa kebenaran di dalam Tapak Warisan.

  5. Memantau dan mengawal bangunan-bangunan yang usang dan berbahaya di dalam Tapak Warisan Dunia UNESCO George Town.

  6. Memproses permohonan lukisan dinding di dalam Tapak Warisan Dunia UNESCO George Town.

  7. Memberikan Khidmat nasihat kepada orang awam berhubung perkara-berkaitan bangunan warisan.

  8. Bertanggungjawab menyiasat aduan-aduan dalam Tapak yang diterima

 • Piagam Pelanggan
  1. Permohonan Pelan Bangunan secara pelan pra-rundingan warisan yang dikemukakan dan diproses dalam tempoh tiga puluh (30) hari bekerja

  2. Permohonan Kebenaran Merancang yang dikemukakan dan diproses dalam tempoh empat puluh (40) hari.

  3. Ulasan / pandangan teknikal pelan bangunan yang dikemukakan dalam tempoh tujuh (7) hari.

  4. Permohonan pelan permit / permit membaiki bangunan akan diproses dan diputuskan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja selepas semua syarat dipatuhi.

  5. Ulasan  / pandangan teknikal papan iklan (Lesen) dikemukakan dalam tempoh lapan (8) hari bekerja dari tarikh penerimaan surat / memo.

  6. Menyediakan baucer bayaran dan menyampaikan kepada Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh tujuh (7) hari dari penerimaan invois.

  7. Aduan yang diterima akan dijawab dalam sisitem aduan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari penerimaan aduan.

 • Carta Organisasi

  chart warisan

 • Direktori

  Nama

  Jawatan

  Telefon(Pejabat)

  Emel mbpp.gov.my

  Lee Tit Kun

  Pengarah Konservasi Warisan

  04-2879000

  Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

  Belindaa Preira a/p Charles Johnson

  Pembantu Setiausaha  Pejabat

  04-2879000

  Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

  Mushirah binti Muhamad Badaruddin

  Pmk. Arkitek Kanan

  04-2879000

  Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

  Nur Adibah binti Abdul Nasir

  Arkitek

  04-2879000

  Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

  Noormahani binti Ahmad

  Penolong Pegawai Tadbir

  04-2879000

  Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

  Poon Chit a/p Keloi 

   

  Penolong Pegawai Senibina

  04-2879000

  Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

  Noor Aediherizal bin Md Nayan

  Penolong Pegawai Senibina

  04-2879000

  Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

  Mohd Khairul Anuar bin Ismail

  Penolong Pegawai Senibina

  04-2879000

  Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

  Nor Akhiri binti Mohamed 

  Penolong Pegawai Senibina

  04-2879000

  Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

  Sharina binti Babjan Khan

  Penolong Pegawai Senibina

  04-2879000

  Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

  Mohd Hazwan bin Zaini

  Penolong Pegawai Senibina

  04-2879000

  Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

  Mohd Azmi bin Fazil

  Penolong Pegawai Senibina

  04-2879000

  Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

  Muhammad Zakuan Hidayatullah bin Zulkefli

  Penolong Pegawai Senibina

  04-2879000

  Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

  Muhammad Amirul Faiz bin Ahmad Fuad

  Penolong Jurutera

  04-2879000

   

  Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 • Hubungi Kami
  Telefon

  04-287 0000

  Emel

  Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

  Alamat

  Jabatan Konservasi Warisan, Dewan Bandaran Jalan Padang Kota Lama, 10200 George Town.

   

  Read more

 • Dasar dan Garis Panduan
 • Muat Turun Borang
 • Perundangan
 • Penerbitan