Accessibility Tools

Skip to main content
Portal RasmiMajlis Bandaraya Pulau Pinang

Pencapaian Piagam Pelanggan

31 Oktober, 2022

Halaman 2 dari 3

BIL

PERKHIDMATAN UTAMA

JENIS PERKHIDMATAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA PELANGGAN

SASARAN

PENCAPAIAN

SASARAN PENCAPAIAN

MEI

MEI (%)

JUN JUN (%)

12.

Permohonan Lesen

(i)   Lesen Establisymen  Makanan, Iklan Tempat Hiburan Awam, Garaj, Tred, Perniagaan dan Perindustrian

 

(ii)  Lesen Gerai Sementara/Gerai Bermusim

(i)   Permohonan lesen Establisymen  Makanan, Iklan  Tempat Hiburan Awam, Garaj, Tred, Perniagaan dan Perindustrian diputuskan dalam tempoh empat (4) minggu.

 

 

(ii) Permohonan lesen gerai sementara/gerai bermusim  yang diluluskan dan lesen dikeluarkan dalam satu (1) hari

161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

198

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

13.

Pengendalian Aduan:

(i)    Mengenai Sampah

(ii) Mengenai Parit/Jalan

(iii) Perkara-perkara Am

(iv)  Maklumbalas kepada pelanggan

Aduan mengenai sampah yang tidak dikutip pada hari pungutan akan diambil tindakan dalam tempoh 24 jam.

Aduan mengenai parit tersumbat dan kekotoran jalan akan diambil tindakan pemulihan dalam tempoh 48 jam.

Semua aduan melalui surat, datang sendiri (bersemuka), telefon, laman web dan e-mel diakui terima dan disalurkan kepada jabatan yang berkenaan pada hari yang sama.

Maklumbalas kepada pelanggan akan diberi dalam tempoh lima (5) hari bekerja dari tarikh aduan yang diterima.

 

210

 

204

30

 

525

 

100%

 

100%

100%

 

100%

 

155

 

179

30

 

486

 

100%

 

100%

100%

 

100%

14.

Pertanyaan  Am  Mengenai Perundangan

Semua pertanyaan mengenai perundangan akan diberikan jawapan dalam tempoh empat belas (14) hari.

21

100% 29 100%