Accessibility Tools

Skip to main content
Portal RasmiMajlis Bandaraya Pulau Pinang

Pencapaian Piagam Pelanggan

31 Oktober, 2022

MEI DAN JUN 2024

BIL

PERKHIDMATAN UTAMA

JENIS PERKHIDMATAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA PELANGGAN

SASARAN

PENCAPAIAN

SASARAN PENCAPAIAN
MEI

MEI (%)

JUN JUN (%)

 1.

Bil-bil Cukai

Bil-bil cukai taksiran akan disediakan dan disampaikan melalui pos kepada setiap pembayar cukai taksiran dua (2) kali setahun, iaitu sebelum 10 Januari dan 10 Julai. - - - -

2.

Perkhidmatan Kaunter Kasyer

Purata masa menunggu di kaunter bayaran untuk per transaksi per bil adalah dihadkan selama dua puluh (20) minit bagi masa sibuk dan sepuluh (10) minit bagi masa kurang sibuk.

-

-

-

-

3.

Permohonan Pelan Bangunan

Permohonan Pelan Bangunan akan diproses dalam tempoh Tiga puluh tujuh (37) hari.

64

93.75%

60

95.00%

4.

Permohonan Pelan-Pelan Kejuruteraan

Permohonan bagi pelan-pelan Kejuruteraan yang melibatkan Pelan Jalan dan Parit dan Pelan Kerja Tanah akan diputuskan dalam tempoh tidak melebihi lapan puluh (80) hari serta Pelan Lampu Jalan tidak melebihi tempoh tiga puluh tiga (33) hari dengan syarat semua dokumen dikemukakan dengan lengkap dan teratur dan mematuhi syarat-syarat Majlis.

Perakuan Pelan Jalan & Parit (80 hari)

Perakuan Pelan Lampu Jalan (33 hari)

Perakuan Pelan Kerja Tanah (80 hari)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

3

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100%

 

100%

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

-

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 100%

 

100%

 

100%

5.

Permohonan Permit Menggali Jalan

Kelulusan bagi permohonan Permit Menggali Jalan akan dikeluarkan dalam tempoh masa tujuh (7) hari tertakluk kepada semua syarat-syarat Jabatan dipatuhi.

3

100%

15 100%

6.

Permohonan Kebenaran Merancang

Permohonan Kebenaran Merancang samada secara serentak / berasingan akan diproses dan diputuskan dalam tempoh (158) hari.

Permohonan Kebenaran Merancang samada secara serentak/berasingan akan diproses dan diputuskan dalam tempoh 77 hari. – ILCS (SPPM)

13

 

 

 

 

-

100%

 

 

 

 

-

15

 

 

 

 

-

86.67%

 

 

 

 

-

7.

Permohonan Pelan Lanskap

Permohonan untuk kelulusan Pelan Lanskap yang dikemukakan kepada Jawatankuasa One Stop Centre (OSC) akan diputuskan dalam tempoh satu (1) bulan.

3

100%

3 100%

8.

Taksiran Harta

Semua harta akan siap ditaksirkan dari tarikh penerimaan notis OC / CCC dalam tempoh satu (1) bulan.

225

100%

2 100%

9.

Carian Dan Pertanyaan Mengenai Cukai Taksiran

Semua carian dan pertanyaan mengenai cukai taksiran akan dijawab dalam tempoh tujuh (7) hari.

2,666

100%

2,924

100%

10.

Pengawalan dan Pencegahan Penyakit Berjangkit

Tindakan-tindakan untuk tujuan pengawalan dan pencegahan penyakit berjangkit yang berkesan akan dijalankan lima (5) hari seminggu.

22

100%

20 100%

11.

Proses Penyembelihan Haiwan

Semua proses penyembelihan haiwan di Rumah Sembelih Majlis akan dijalankan dalam tempoh dua (2) jam.

Lembu

Kambing

 

 

 

78

73

 

 

 

100%

100%

 

 

 

59

88

 

 

 

100%

100%


BIL

PERKHIDMATAN UTAMA

JENIS PERKHIDMATAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA PELANGGAN

SASARAN

PENCAPAIAN

SASARAN PENCAPAIAN

MEI

MEI (%)

JUN JUN (%)

12.

Permohonan Lesen

(i)   Lesen Establisymen  Makanan, Iklan Tempat Hiburan Awam, Garaj, Tred, Perniagaan dan Perindustrian

 

(ii)  Lesen Gerai Sementara/Gerai Bermusim

(i)   Permohonan lesen Establisymen  Makanan, Iklan  Tempat Hiburan Awam, Garaj, Tred, Perniagaan dan Perindustrian diputuskan dalam tempoh empat (4) minggu.

 

 

(ii) Permohonan lesen gerai sementara/gerai bermusim  yang diluluskan dan lesen dikeluarkan dalam satu (1) hari

161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

198

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

13.

Pengendalian Aduan:

(i)    Mengenai Sampah

(ii) Mengenai Parit/Jalan

(iii) Perkara-perkara Am

(iv)  Maklumbalas kepada pelanggan

Aduan mengenai sampah yang tidak dikutip pada hari pungutan akan diambil tindakan dalam tempoh 24 jam.

Aduan mengenai parit tersumbat dan kekotoran jalan akan diambil tindakan pemulihan dalam tempoh 48 jam.

Semua aduan melalui surat, datang sendiri (bersemuka), telefon, laman web dan e-mel diakui terima dan disalurkan kepada jabatan yang berkenaan pada hari yang sama.

Maklumbalas kepada pelanggan akan diberi dalam tempoh lima (5) hari bekerja dari tarikh aduan yang diterima.

 

210

 

204

30

 

525

 

100%

 

100%

100%

 

100%

 

155

 

179

30

 

486

 

100%

 

100%

100%

 

100%

14.

Pertanyaan  Am  Mengenai Perundangan

Semua pertanyaan mengenai perundangan akan diberikan jawapan dalam tempoh empat belas (14) hari.

21

100% 29 100%

BIL

PERKHIDMATAN UTAMA

JENIS PERKHIDMATAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA PELANGGAN

SASARAN

PENCAPAIAN

SASARAN PENCAPAIAN

MEI

MEI (%)

JUN JUN (%)

15.

Ulasan/Pandangan Teknikal Mengenai Perundangan

Ulasan/Pandangan  teknikal  dikemukakan  dalam tempoh empat belas (14) hari.

23

100%

25

 

100%

16.

Perkhidmatan Kaunter Pertanyaan

Semua pengunjung ke kaunter pertanyaan akan diberi layanan yang cepat dan cekap dalam tempoh tidak melebihi tiga (3) minit.

3,537

100%

1,149

 

100%

17.

Aktiviti-aktiviti Rekreasi

Menghidupkan suasana taman melalui aktiviti-aktiviti rekreasi di Taman Perbandaran sebanyak 84 kali sebulan seperti berikut:-

  1. Senamrobik (12 kali sebulan)
  2. ’Taichi’ (20 kali sebulan)
  3. ’Line Dance’ (16 kali sebulan)
  4. ’Ballroom Dancing’ (4 kali sebulan)
  5. ’ Xiang Gong’ (20 kali sebulan)
  6. Senam Seni (4 kali sebulan)

 

 

 

 

 

 

17

27

18

 

5

27

8

 

 

 

 

 

100%

 

 

 

 

 

18

25

16

 

4

25

9

 

 

 

 

 

100%

18.

Tempahan Taman/Padang/Kompleks Majlis

Permohonan bagi tempahan balai-balai rakyat, padang-padang awam, taman-taman awam dan rekreasi, Kompleks Sukan Balik Pulau dan Stadium Bandaraya akan diputuskan serta-merta dan permohonan secara surat-menyurat akan dijawab dalam tempoh masa satu (1) minggu hingga dua (2) minggu.

-

-

841 100%