Accessibility Tools

Skip to main content
Official Portal OfCity Council of Penang island

OSC Counter

05 January, 2023

 • SPPM Checklist
  SPPM CHECKLIST
   1  

  PM1 - Senarai Semak Permohonan Kebenaran Merancang Bagi Mendirikan/Meroboh Bangunan

   Download
   2 

  PM2 - Senarai Semak Permohonan Kebenaran Merancang Pindaan/Tambahan/Tukarguna Bangunan

   Download
   3 

  PM3 - Senarai Semak Permohonan ‘Assignment Of Planning Permission’

   Download
   4 

  PM4 - Senarai Semak Permohonan Perlanjutan Kebenaran Merancang

   Download
   5 

  PM5 - Senarai Semak Permohonan Pecah Sempadan/ Cantuman/ Penyerahan Tanah Yang Tidak Melibatkan Pendirian Bangunan (PM-PS)

   Download
   6 

  PM6 - Senarai Semak Permohonan Pecah Sempadan/ Cantuman/ Penyerahan Tanah (Seksyen 124A, KTN)

   Download
   7 

  PM7 - Senarai Semak Permohonan Penyerahan Balik Dan Pemberimilikan Semula (Seksyen 204D, KTN)

  Download
   8 

  PM8 - Senarai Semak Permohonan Kebenaran Merancang Tukarguna Bangunan Kediaman (Khas)

   Download
  BORANG DAN FORMAT BERKAITAN
   1 Borang A [Kaedah 3(1)] Mengikut Seksyen 21(1) Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 Download
   2 Borang JPB/KP/1/93 Download
   3 Borang JPB/KP/6  Download
   4 Contoh Format Senarai Nama Dan Alamat Lot Berjiran  Download
   5 Format Pelan Susunatur  Download
   6 Format Persembahan Projek  Download
   7 Format Laporan Cadangan Pemajuan  Download
   8 BORANG B (Jadual Pertama Kaedah-kaedah Pengawalan Perancangan (Am) 1990) mengikut Seksyen 21(A) Akta Perancang Bandar dan Desa 1976  Download
   9 Maklumat Tambahan untuk Permohonan Tukar Guna Khas  Download
  BORANG-BORANG DAN SENARAI SEMAK AGENSI TEKNIKAL
   1 Senarai Semakan Jabatan Kejuruteraan PKM  Download
   2 Senarai Semakan Penebangan Pokok  Download
   3 Borang WSIA/PDC/1  Download
   4 Borang Annex A  Download
   5 Senarai Semak Jabatan Kerja Raya  Download
   6 Senarai Semak Civil Aviation Authority of Malaysia (Jabatan Penerbangan Awam)  Download
   7 Borang Pemberitahuan Maklumat Asas Premis  Download
   8 Senarai Semakan Suruhanjaya Komunikasi & Multimedia Malaysia  Download
   9 Borang Pengesahan Geologi Tapak  Download
  10 Borang Teknikal Bekalan Air 2018 (Water Demand)  Download
 • SPPB Checklist
  SPPB CHECKLIST

   1  

  PB1 - Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan / Pindaan Pelan Bangunan Download
   2   PB2 - Senarai Semak Pembaharuan Pelan Bangunan Download
   3   PB3 - Senarai Semak Permohonan Deed Of Asignment Of Building Plan Download
   4   PB4 - Senarai Semak Permohonan Pelan Telco (PB) Download
   5   PB5 - Senarai Semak Permohonan Pembaharuan Permit Tahunan Bagi Struktur Telekomunikasi Download
   6   PB6 - Senarai Semak Permohonan Pendepositan Pelan Konkrit Tetulang (RC) Download
   7   PB7 - Senarai Semak Permohonan Nama Taman Download
   8   PB8 - Senarai Semak Permohonan COW Download
   9 PB9 - Senarai Semak Permohonan Kebenaran Memulakan Kerja Pembinaan Awal (E-COW)  Download
  10 PB10 - Senarai Semak Notifikasi Mula Kerja Bangunan (Borang B Kerja Bangunan) Download
  11 PB11 - Senarai Semak Permohonan No. Rumah Download
  12 PB12 - Senarai Semak Pendepositan Perakuan Siap dan Pematuhan (CCC) Download
  13 PB13 - Senarai Semak Permohonan Pelan Permit Bangunan Download
  14 PB14 - Senarai Semak Permohonan Pelan Permit Sementara Bangunan Rumah Pekerja Dalam Tapak Bina  Download
  15 PB15 - Senarai Semak Permohonan Pembaharuan Pelan Permit Sementara Bangunan Rumah Pekerja Dalam Tapak Bina Download
  16 PB16 - Senarai Semak Permohonan Pelan Permit Dinding Penghadang Download
  17 PB17 -Senarai Semak Permohonan Pembaharuan Pelan Permit Dinding Penghadang Download
  18 PB18 - Senarai Semak Permohonan Pelan Permit Papan Iklan Download
  19 PB19 - Senarai Semak Pembaharuan Pelan Permit Papan Iklan Download
  20 PB20 - Senarai Semak Permohonan Permit Membaiki Rumah Download
  21 PB21 - Senarai Semak Permohonan Permit Kanopi Download
  22 PB22- Senarai Semak Permohonan Untuk Membeli Salinan Pelan Bangunan yang Diluluskan & Salinan Sijil Kelayakan Menduduki / Sijil Penyiapan dan Pematuhan / O.C Download
  23 Borang A – Perakuan Pelan-Pelan Bangunan/Stuktur [Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984. 3(1) dan 12(2)] Download
   24 Borang Perakuan Perlantikan Syarikat Pemungutan Sisa Binaan Download
   25

  Laporan Bulanan Pengurusan Sisa Pembinaan Di Tapak Pemajuan

  Download
   26 Format Pelan Bangunan Download
   27 Borang Edaran Agensi Teknikal Luaran Untuk Pelan Bangunan/Telco Download
  28 Borang B -  Notis Memulakan / Penyambungan Semula Kerja Bangunan   Download
 • SPPJ Checklist
  SPPJ CHECKLIST
   1   PJ1 - Senarai Semak Permohonan Pelan Kerja Tanah [ D.B.D) / (LB) / ( D.T.L ) / (LB) / ( SEK ) / Town Area / Bagi Pembangunan Kawasan Perindustrian Bayan Lepas ( Kawasan MBPP )] Download
    Borang Pengiraan Bayaran Yuran Pelan Kerja Tanah Download
    Borang A (Mengemukakan Pelan-Pelan Untuk Kerja Tanah) [AKTA JALAN, PARIT DAN BANGUNAN 1974] Undang-Undang Kecil (Kerja Tanah) Pulau Pinang 1975 Download
    PJ2 - Senarai Semak Permohonan Pelan Jalan Dan Parit [ (Sek / Town Area / Bagi Pembangunan Kawasan Perindustrian Bayan Lepas (Kawasan MBPP)] Download
  3 PJ3 -Senarai Semak Permohonan Pelan Lampu Jalan Download
    Borang Senarai Semak Tapak Pengambilalihan Lampu Jalan Download
    Senarai Semak Ulasan Teknikal [Borang JK-LJ(1)] Download
  4 PJ4 - Senarai Semak Permohonan Pelan Nama Jalan Download
  5 PJ5 - Senarai Semak Permohonan Pelan Pembersihan Download
    Senarai Semakan Permohonan Pelan Pembersihan [JK-PP(1)] Download
  6 PJ6 - Senarai Semak Permohonan Pengecualian Undang-Undang Kecil Kerjatanah Download
    Borang Permohonan Mendapatkan Pengecualian Undang-undang Kecil Kerjatanah 1975 Download
  7 PJ7 - Senarai Semak Permohonan COW Kerjatanah Download
    Senarai Semak Bagi Tujuan Pengeluaran Surat Kebenaran Memulakan KerjaTanah (COW) Download
    PJ7 - Notifikasi Memulakan Kerja Tanah (OSC 3.0 PLUS) Download
  8 PJ8 - SENARAI SEMAK PERMOHONAN PELAN KERJA TANAH[ (D.B.D) / (LB) / ( D.T.L ) / (LB) / ( SEK ) / TOWN AREA / BAGI PEMBANGUNAN KAWASAN PERINDUSTRIAN BAYAN LEPAS ( KAWASAN MBPP ) ] - PERTANIAN Download
  8 Borang Pra Rundingan Dari Jabatan Download
 • Landscape Department Checklist
  Landscape Department Checklist
   1

  PL1 - Senarai Semak Permohonan Pelan Landskap

  Download
    Senarai Semak Pelan Landskap dari Jabatan Landskap Download
    Jadual Kadar Yuran Pelan Landskap Download
    Borang Pengesahan Bayaran Pelan Download
   
 • SPPW Checklist
  SPPW Checklist
   1  PW1 - Senarai Semak Permohonan Kebenaran Merancang Pra-Rundingan Warisan (PRA-PM) Download
   2  PW2 - Senarai Semak Permohonan Pelan Bangunan Pra-Rundingan Warisan (PRA-PB) Download
   3  PW3 - Senarai Semak Permohonan Pelan Permit Warisan Download
   4  PW4 - Senarai Semak Permohonan Permit Warisan Membaiki Bangunan Dalam Tapak Warisan Download
   5  PW5 - Senarai Semak Permohonan Permit Lukisan Dinding Dalam Tapak Warisan Download