Accessibility Tools

Skip to main content
Official Portal OfCity Council of Penang island

Integrity Unit

08 February, 2023

 • Profile

  The Integrity Unit of the Penang Island City Council was established and began operations on January 1, 2022. The establishment of the Integrity Unit at the Penang Island City Council is in line with the government's decision to establish Integrity Units as Focal Points for managing integrity-related issues in all public agencies, as per the Circular of Service Number 6 of 2013 on the Establishment of Integrity Units in All Public Agencies, which came into effect on August 1, 2013.

 • Objective
  • To establish efficient and disciplined administration and services with integrity through the cultivation and practice of pure values, cooperation, unity, morality, and ethics; and

  • To instill a sense of responsibility among the council's members and promote the development of a community that upholds the principles of integrity and actively upholds integrity.

 • Function
  1. TADBIR URUS

   1. Memastikan tadbir urus terbaik dilaksanakan di samping menangani isu-isu integriti, terutamanya berkaitan perilaku rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa dalam agensi.

   2. Melaksanakan Mesyuarat Jawatankuasa Antirasuah Peringkat MBPP tiga (3) kali setahun.

   3. Pemantauan Pelaksanaan Pelan Anti Rasuah Organisasi (OACP) berdasarkan risiko dan inisiatif.

   4. Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti ISO MS 37001:2016 Anti Bribery Management System (Sistem Pengurusan Anti Rasuah).

  2. PENGUKUHAN INTEGRITI

   1. Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam agensi.

  3. PENGESANAN DAN PENGESAHAN

   1. Pengesanan dan pengesahan terhadap aduan salah laku jenayah, pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi yang diterima dan seterusnya memastikan tindakan susulan sewajarnya diambil.

  4. PENGURUSAN ADUAN

   1. Penerimaan Maklumat / aduan mengenai salah laku jenayah rasuah, salah guna kuasa, penyelewengan serta pelanggaran tatakelakuan dan etika agensi bagi memastikan tindakan diambil ke atas setiap maklumat / aduan.

  5. PEMATUHAN

   1. Pemantauan ke atas pematuhan undang-undang dan peraturan yang berkuat kuasa adalah perlu di setiap agensi awam bagi memastikan tiada ruang dan peluang untuk pegawai dan kakitangan melakukan kesalahan dari segi jenayah mahupun tatakelakuan dan etika.

  6. TATATERTIB

   1. Melaksanakan fungsi urus setia Pihak Berkuasa Tatatertib berdasarkan Kaedah-Kaedah Pekerja (Tatakelakuan dan Tatatertib) Majlis Perbandaran Pulau Pinang 2000 dan kerja-kerja pengurusan tatatertib.
 • Our Services
  1. Memastikan tadbir urus terbaik dilaksanakan di samping menangani isu-isu integriti, terutamanya berkaitan perilaku rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa dalam agensi.
  1. Urusetia Mesyuarat Jawatankuasa Antirasuah Peringkat MBPP tiga (3) kali setahun.
  1. Pemantauan Pelaksanaan Pelan Anti Rasuah Organisasi (OACP) berdasarkan risiko dan inisiatif.
  1. Pemantauan Sistem Pengurusan Kualiti ISO MS 37001:2016 Anti Bribery Management System (Sistem Pengurusan Anti Rasuah).
  1. Mempromosikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam agensi.
  1. Pengesanan dan pengesahan terhadap aduan salah laku jenayah, pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi yang diterima dan seterusnya memastikan tindakan susulan sewajarnya diambil.
  1. Penerimaan Maklumat / aduan mengenai salah laku jenayah rasuah, salah guna kuasa, penyelewengan serta pelanggaran tatakelakuan dan etika agensi bagi memastikan tindakan diambil ke atas setiap maklumat / aduan.
  1. Pemantauan ke atas pematuhan undang-undang dan peraturan yang berkuat kuasa adalah perlu di setiap agensi awam bagi memastikan tiada ruang dan peluang untuk pegawai dan kakitangan melakukan kesalahan dari segi jenayah mahupun tatakelakuan dan etika.
  1. Melaksanakan fungsi urus setia Pihak Berkuasa Tatatertib berdasarkan Kaedah-Kaedah Pekerja (Tatakelakuan dan Tatatertib) Majlis Perbandaran Pulau Pinang 2000 dan kerja-kerja pengurusan tatatertib.
 • Clients Charter
  1. Aduan yang diterima akan diambil tindakan dalam tempoh dua (2) hari bekerja dan jawapan akan diberi dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh penerimaan aduan.

  2. Memastikan warga baru dan pelatih industri melakukan ikrar dan tandatangan semasa lapor diri bagi perkara berikut ;

   1. Ikrar Bebas Rasuah (IBR)

   2. Surat Aku Janji

   3. Akta Rahsia Rasmi

  3. Semakan Keberhutangan Serius warga MBPP dilaksanakan secara berkala.

  4. Memastikan Mesyuarat  Jawatankuasa Anti Rasuah dan Mesyuarat Pihakberkuasa Tatatertib dilaksanakan seperti yang dijadualkan
 • Organisation Chart

  carta integriti

 • Directory

  Name

  Position

  Phone (Office)

  Email[at]mbpp[dot]gov[dot]my

  Rafat Bin Abdullah

  Ketua Unit Integriti

  259 2137

  rafat

  Nur Amira Binti Tanwir

  Penolong Pegawai Tadbir

  259 2275

  amira

  Mohamad Syafiq Bin Uzir

  Pembantu Tadbir Kanan

  259 2275

  mohamadsyafiq

 • Contact Us
  Phone

   -

  Email

  integriti[at]mbpp[dot]gov[dot]my

  Address

  Unit Integriti, Majlis Bandaraya Pulau Pinang, Tingkat 17, Komtar, Jalan Penang, 10675, Pulau Pinang.

 • Main Policy and Guidelines
 • Downloads
 • Legislations
 • Publications