Accessibility Tools

Skip to main content
Official Portal OfCity Council of Penang island

Engineering Department

08 February, 2023

 • Profile

  JABATAN KEJURUTERAAN, 

  MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG

  Sejak Dewan Bandaraya George Town dan Majlis Daerah Luar Bandar digabungkan menjadi Lembaga Pengurus Kerajaan Tempatan Pulau Pinang pada tahun 1974, Jabatan telah mengalami banyak perubahan dari segi organisasi.

  Pada tahun 1993, Jabatan Perkhidmatan Jentera yang dipisahkan dari Jabatan Kejuruteraan telah dicantumkan semula degan Jabatan Kejuruteraan. Pengswastaan Bahagian Bentungan telah berlaku pada 1 Mac 1996 di mana Bahagian Bentungan telah diambil alih oleh Jabatan Pembentungan di bawah Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan.

  Pada Tahun 2003 pula, pengstrukturan semula telah dilakukan dimana semua bahagian baru dan lama telah disusun semula menjadi lima (5) bahagian iaitu Bahagian Lalulintas dan Pengangkutan Awam, Bahagian Mekanikal, Bahagian Penyelenggaraan (Bahagian Penyelenggaraan Jalan), Bahagian Geoteknikal dan Bahagian Pentabdiran.

  Pada Tahun 2004, Unit Elektrik telah ditubuhkan dan diletakkan di bawah Bahagian Mekanikal dan Elektrik berpejabat di Jalan Gurdwara.

  Pengstrukturan semula pada tahun 2014 telah dilakukan dimana Jabatan Perkhidmatan Awam telah meluluskan pengstrukturan semula Jabatan Kejuruteraan yang telah dibahagikan kepada lima (5) bahagian iaitu Bahagian Lalulintas dan Pengangkutan Awam, Bahagian Mekanikal dan Elektrik, Bahagian Jalan, Bahagian Geoteknikal dan Bahagian Pentadbiran.

  Lanjutan daripada itu, Jabatan Kejuruteraan telah mewujudkan unit-unit di bawah bahagian masing-masing yang diluluskan mulai 1 Oktober 2015 iaitu seperti berikut :- 

  BAHAGIAN PENTABDIRAN

  1. Unit Pentadbiran dan Am

  2. Unit Pengurusan Informasi

  3. Unit Pelan dan Fail

  4. Unit Kewangan

  BAHAGIAN LALULINTAS DAN PENGANGKUTAN AWAM

  1. Unit Perancangan Lalulintas

  2. Unit Pengangkutan dan Infrastruktur

  3. Unit Pengurusan Bandar Pintar 

  4. Unit Lalulintas Am 

  BAHAGIAN JALAN

  1. Unit Penyelenggaraan Jalan

  2. Unit Sengara Fasilti Jalan

  3. Unit Penyelenggaraan Saliran

  4. Unit Teknikal

  BAHAGIAN GEOTEKNIKAL

  1. Unit Pembangunan Kerja Tanah 

  2. Unit Pemantauan Kerja Tanah

  3. Unit Cerun

  BAHAGIAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIK

  1. Unit Mekanikal  

  2. Unit Elektrik

  Pada tahun 2019 Unit Pengurusan Projek dan GIS telah ditukarnama kepada Unit Pengurusan Bandar Pintar serta Unit Lalulintas Am telah ditubuhkan di bawah Bahagian Lalulintas dan Pengangkutan Awam berkuatkuasa 29 Mei 2019. Bagi memantapkan struktur jabatan, pada 16 Mac 2020, Unit Teknikal telah diwujudkan oleh jabatan dan ditempatkan di bawah Bahagian Jalan, bagi tujuan pemantauan audit aksesibiliti, perancangan strutur awam serta kerja ukur.

 • Objective
  1. Memastikan pembangunan infrastruktur yang rasional melalui kawalan perancangan dan pembangunan.

  2. Membina dan menyelenggara jalan dan jambatan serta infrastruktur berkaitan.

  3. Merancang, melaksanakan dan mengurus sistem lalu lintas termasuk laluan pejalan kaki dan laluan basikal.

  4. Memainkan peranan kejuruteraan untuk memelihara Alam Sekitar dan Ekologi

  5. Bekerjasama dengan agensi-agensi Kerajaan dalam mencapai objektif dan aspirasi-aspirasi kebangsaan

 • Function
  1. Merancang, Memantau Dan Menguruskan Sistem Lalulintas.

  2. Merancang, Memantau Dan Menyelenggara Papan Tanda Nama Jalan (di seluruh kawasan pulau, Pulau Pinang), Papan Tanda Lalulintas, Pelantar Had Kelajuan(speed table), Cermin Cembong(Comvex Mirror) dan Flexi Pole melibatkan kawasan di bawah seliaan MBPP.

  3. Merancang, Memasang, Memantau Dan Menyelenggara Laluan Basikal.

  4. Merancang, Memantau Dan Menyelenggara Pondok Perhentian Bas, Teksi, Bas Ekspress Dan Bas Persiaran.

  5. Menguruskan Pengurusan Pengangkutan Awam (Bas CAT/Shettle).

  6. Merancang, Memantau Dan Menyelenggara CCTV di kawasan pulau, Pulau Pinang.

  7. Memantau Dan Menyelenggara CCTV Premis MBPP.

  8. Merancang, dan menguruskan perihal berkaitan Pengurusan Bandar Pintar (Smart City).

  9. Merancang Pembangunan, Memantau Dan Menyelenggara Geopartial Information System.

  10. Merancang, Memantau Dan Menyelenggara Pengurusan Tempat Letak Kenderaan.

  11. Menguruskan Permohonan Penutupan Dan Lencongan Jalan Serta Acara Yang Melibatkan Rezab Jalan.

  12. Menguruskan Kesesakan Sekolah Dan Traffic Warden.

  13. Menguruskan E-Lesen.

  14. Menguruskan Ulasan Tukarguna Bangunan Dari Segi Lalulintas.

  15. Memperakukan Kelulusan Permohonan Pelan Parit Dan Jalan, Pelan Nama Jalan Dan Permit Menggali Jalan.

  16. Merancang, Memantau Dan Menyelenggara Penurapan Semula Jalan.

  17. Merancang, Memantau Dan Menyelenggara Jalan Dan Lorong Belakang.

  18. Menguruskan Pendaftaran Berkaitan Jalan Awam Dan Lorong Belakang Di Bawah MARRIS.

  19. Menguruskan Peruntukan Ahli Majlis.

  20. Merancang, Memantau Dan Menyelenggara Tapak Pelupusan Sampah Jelutong.

  21. Melaksanakan Projek Am (Jabatan Lain).

  22. Menguruskan Penyediaan Lukisan Kejuruteraan.

  23. Melaksanakan Kerja-Kerja Ukur Untuk Projek MBPP

  24. Menyelenggara Parit, Gegili, Bahu Jalan, Penutup Parit Dan Laluan Pejalan Kaki di bawah kawasan seliaan MBPP.

  25. Melaksanakan Projek Tebatan Banjir.

  26. Merancang, Memantau Dan Menyelenggara Jambatan, Jejantas Dan Jejambat.

  27. Memperakukan Kelulusan Permohonan Pelan Kerja Tanah.

  28. Memantau Dan Menyelaras Tindakan Pembangunan Kerja Tanah.

  29. Memberi Ulasan Laporan Environmental Impact Accsesment (EIA).

  30. Menguruskan Pengumpulan Rekod Maklumat Kerja Tanah.

  31. Menyiasat Dan Menuruskan Tindakan Terhadap Kerja-Kerja Tanah Tanpa Kelulusan.

  32. Menguruskan Pemantauan Topografi Kawasan Melalui Drone Dan CCTV.

  33. Menguruskan Ulasan Laporan Geoteknikal.

  34. Menguruskan Pemantauan ·Aktiviti Kerja Tanah Dan Keselamatan Cerun.

  35. Mengawal Aktiviti Kerja Tanah Dan Keselamatan Cerun.

  36. Menguruskan Perihal Kes Runtuhan Tanah Dan Kegagalan Cerun.

  37. Menguruskan Siasatan Dan Laporan Siasatan Bersama Pakar Geoteknikal.

  38. Menguruskan Pemantauan Projek, Terowong , Korekan Dalam, Kawasan Tebus Guna Dan Kuari.

  39. Menguruskan Pelan Pencegahan Dan Pemeriksaan Keselamatan Cerun, Kajian Dan Penyelidikan, Pemetaan Cerun-Cerun Dan Pengkalan Data.

  40. Mengemaskini Inventori Cerun, Status Dan Profil Cerun.

  41. Menguruskan Hebahan Cerun-Cerun Meragukan Atas Tanah Persendirian

  42. Berperanan Sebagai Penasihat Teknikal Dan Bertindak Sebagai Urusetia Penang Technical Advisory Committee (PTAC).

  43. Menguruskan Program Pendidikan Dan Kesedaran Awam.

  44. Menguruskan Aset Kenderaan MBPP

  45. Menguruskan Penyelenggaraan Kenderaan MBPP

  46. Menguruskan Stor Bahan-Bahan Kejuruteraan Dan Alat-Alat Ganti Kenderaan.

  47. Menguruskan Pelupusan Dokumen, Selenggara Dandang Stim dan Pusat Penyembelihan.

  48. Merancang, Memantau Dan Menyelenggara Lif, Alat Pendingin Hawa, Escalator, Alat / Sistem Pencegah Kebakaran Dan Pam Premis MBPP.

  49. Menguruskan Penjadualan Harian Kenderaan (JPP, Lanskap Dan Kejuruteraan).

  50. Memperakukan Kelulusan Permohonan Pelan Lampu Jalan

  51. Merancang, Memantau Dan Menyelenggara Lampu Jalan Awam MBPP

  52. Merancang, Memantau Dan Menyelenggara Elektrik Di Premis MBPP

  53. Memantau Dan Menyelenggara Lampu Hiasan MBPP.

   

 • Our Services
  1. Penyelenggaraan Jalan dan Lorong Belakang Di Kawasan Bandaraya George Town.

  2. Permit Korekan Jalan Di Kawasan Bandaraya George Town & Zon Perindustrian Bayan Lepas Kecuali Lebuhraya Kampung Jawa.

  3. Kelulusan Permohonan Pelan Parit Dan Jalan Di Kawasan Bandaraya George Town & Zon Perindustrian Bayan Lepas Kecuali Lebuhraya Kampung Jawa.

  4. Penyelenggaraan Sistem Saliran (Perparitan) Di Kawasan Bandaraya George Town & Zon Perindustrian Bayan Lepas Kecuali Lebuhraya Kampung Jawa

  5. Penyelenggaraan Penutup Parit, Laluan Pejalan Kaki, Rel Penghadang dan Bahu Jalan Di Kawasan Bandaraya George Town & Zon Perindustrian Bayan Lepas Kecuali Lebuhraya Kampung Jawa.

  6. Penyelenggaraan Jambatan, Jejantas, Jejambat & Autopont Di Kawasan Bandaraya George Town & Zon Perindustrian Bayan Lepas Kecuali Lebuhraya Kampung Jawa.

  7. Penyediaan dan Penyelenggaraan Garisan Lalulintas Di Kawasan Bandaraya George Town & Zon Perindustrian Bayan Lepas Kecuali Lebuhraya Kampung Jawa.

  8. Penyediaan dan Penyelenggaraan Papan Tanda Lalulintas Di Kawasan Bandaraya George Town & Zon Perindustrian Bayan Lepas Kecuali Lebuhraya Kampung Jawa.

  9. Penyediaan dan Penyelenggaraan Pelantar Kelajuan ‘Speed Table’ Di Kawasan Bandaraya George Town.

  10. Penyediaan dan Penyelenggaraan Cermin Cembung ‘Convex Mirror’ Di Kawasan Bandaraya George Town.

  11. Penyediaan dan Penyelenggaraan Flexi Pole Di Kawasan Bandaraya George Town & Zon Perindustrian Bayan Lepas Kecuali Lebuhraya Kampung Jawa.

  12. Pengurusan Tapak Pelupusan Sampah Jelutong.

  13. Peruntukan Ahli Majlis.

  14. Lukisan Kejuruteraan.

  15. Pengurusan Lalulintas (Kesesakan, Laluan Sehala, Pelebaran Jalan & Kajian Lalulintas 'Traffic Impact Accessment' (TIA).

  16. Pemasangan dan Penyelenggaraan Lampu Isyarat.

  17. Sistem CCTV termasuk CCTV Premis MBPP.

  18. Penyelenggaraan dan Pemasangan Papan Tanda Nama Jalan.

  19. Penyelenggaraan dan Pemasangan Papan Tanda Lalulintas.

  20. Penyediaan dan Penyelenggaraan Pondok Perhentian Bas.

  21. Penyediaan Laluan Basikal.

  22. Pengurusan Pengangkutan Awam (Bas CAT, Shuttle),

  23. Pengurusan Pengangkutan Awam Water Taxi,

  24. Electric Vehicle Charging (EV) Motorcycle.

  25. Ulasan Permit Kenderaan Berat.

  26. Pemantauan Kerja Tanah dan Cerun.

  27. Penyelenggaran Lampu Jalan & Lampu Hiasan MBPP.

  28. Permohonan Lampu Jalan MBPP.

  29. Penyelenggaran Lif, Eskalator, Sistem Pencegahan Kebakaran, Pam, Penyaman Udara serta Pendawaian Elektrik Di Premis-Premis MBPP.

  30. Pengangkutan dan Penyelenggaraan Kenderaan Majlis.

 • Client Charter
  1. Permohonan bagi pelan-pelan Kejuruteraan yang melibatkan Pelan Jalan dan Parit dan Pelan Kerja Tanah akan diputuskan dalam tempoh tidak melebihi lapan puluh (80) hari serta Pelan lampu Jalan tidak melebihi tempoh tiga puluh tiga (33) hari dengan syarat semua dokumen dikemukakan dengan lengkap, teratur dan mematuhi syarat-syarat Majlis.

  2. Perakuan bagi Sijil Kelayakan Menduduki akan dibuat dalam tempoh sepuluh (10) hari bekerja.

  3. Kelulusan bagi permohonan Permit Menggali Jalan akan dikeluarkan dalam tempoh masa tujuh (7) hari tertakluk kepada semua syarat-syarat Jabatan dipatuhi.

  4. Ulasan / pandangan teknikal bagi Permohonan Kebenaran Merancang dan Pecah Sempadan dikemukakan dalam tempoh empat puluh (40) hari.

  5. Ulasan / pandangan teknikal bagi Permohonan Pelan Bangunan dikemukakan dalam tempoh empat puluh hari (40) hari bagi permohonan secara serentak dan tujuh hari (7) hari bagi permohonan biasa.

  6. Ulasan / pandangan teknikal bagi Permohonan Kerja Cerucuk dan Tukarguna Bangunan dikemukakan dalam tempoh empat belas (14) hari.

  7. Menyediakan baucer bayaran dan menyampaikan kepada Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan inbois.

  8. Aduan yang diterima akan diambil tindakan dalam tempoh dua (2) hari bekerja dan jawapan akan diberikan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh penerimaan aduan.

 • Organisation Chart

  carta organisasi 1 feb 20231

 • Directory

  Nama

  Jawatan

  Telefon

  (Pejabat)

  Emel[at]mbpp.gov.my

  Ir. CHEAH CHIN KOOI, PKT  

  PENGARAH KEJURUTERAAN

  04-2592219 / (Samb) 04-2628166

  cckooi

  Ir. Ts. ZAINUDDIN BIN MOHAMAD. SHARIFF, PJK

  TIMBALAN PENGARAH KEJURUTERAAN

  04-2592015

  zainuddin

  SITI ZAWYAH BINTI NOORDIN

  SETIAUSAHA PEJABAT

  04-2592199

  kejuruteraan / zawyah

  NORHIDAYATI BIDAYAH AZURA BINTI MOHD YATIM

  PENOLONG PEGAWAI TADBIR

  04-2592293

  norhidayati

  AZEDE NOR SURA AZIMAH BT ABDUL RAHMAN

  PEMBANTU TADBIR TINGGI (PENTADBIRAN DAN AM)

  04-2592223

  azede

  KHAIRUL AZLIRIZAL BIN MAN

  PEMBANTU TADBIR KANAN (PENGURUSAN INFORMASI)

  04-2592064

  azlirizal

  AMINUDDIN BIN SULAIMAN

  PEMBANTU TADBIR KANAN (SERVIS)

  04-2592061

  aminuddin

  NORHIDAYAH BT ROSLI

  PEMBANTU TADBIR KANAN (KEWANGAN)

  04-2592198

  norhidayahrosli[

  NUR ATIQAH BT JALIL

  PEMBANU TADBIR KANAN (PELAN & FAIL)

  04-2592195

  nuratiqah

  NOOR MUNIRAH BT RAJA AHMAD 

  JURUTERA LALULINTAS (1)

  04-2592227

  noormunirah

  ABDUL SALAM B. ABDUL KARIM

  PENOLONG JURUTERA KANAN (LALULINTAS)    

  04-2592327

  abdulsalam

  NOOR RAFIDAH BT. AHMED 

  PENOLONG JURUTERA LALULINTAS (1)    

  04-2592202

  noorrafidah

  MOHD RAZIS BIN SAID

  PENOLONG JURUTERA LALULINTAS (2)    

  04-2592202

  mohdrazis

  NUR ADILAH BINTI MOHAMAD DAUD

  PENOLONG JURUTERA LALULINTAS (3)   

  04-2592202

  nuradilah

  ZAFIDAH BT THOLKHARNAIN

  PENOLONG JURUTERA LALULINTAS (4)

  04-2592202

  zafidah

  SAIFUL FAHMI B. NORHANI

  PENOLONG JURUTERA LALULINTAS (5)

  04-2592202

  saifulfahmi

  TUTI AZMALIA BT AZAI

  JURUTERA LALULINTAS (2)

  04-2592220

  tutiazmalia

  NOR ASMIRA BT MD DALIL

  PENOLONG JURUTERA (PENGANGKUTAN DAN INFRASTRUKTUR 1)

  04-2592202

  asmira

  NUR DAYANA BT FADZIL    

  PENOLONG JURUTERA (PENGANGKUTAN DAN INFRASTRUKTUR 2)

  04-2592202

  dayana

  YONG WOO SOON

  JURUTERA LALULINTAS (3)

  04-2592247

  yongwoosoon

  KANESIR A/L GOVINDARAJALOO

  PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT

  04-2592071

  kanesir

  MUHAMAD AFFANDI BIN SALLEH

  PENOLONG JURUTERA (PENGURUSAN BANDAR PINTAR 1)

  04-2592202

  affandi

  MUHAMMAD FAIZ B. ZAINON

  PENOLONG JURUTERA (PENGURUSAN BANDAR PINTAR 2)

  04-2592202

  faiz

  MUHAMMAD MUNIR BIN MOHAMED ISHAK  

  PENOLONG JURUTERA (PENGURUSAN BANDAR PINTAR 3)

  04-2592202

  munir

  NURHAKIMAH HANI BT. MOHAMAD HASLAN

  JURUTERA LALULINTAS (4)

  04-2592197

  nurhakimah

  NOORHASIMAH BT AHMAD NORDDIN, PJM

  PENOLONG JURUTERA (LALULINTAS AM 1)

  04-2592071

  noorhasimah

  SHARIPAH SITI SAHARA BINTI SYED HASSAN

  PENOLONG JURUTERA (LALULINTAS AM 2)

  04-2592071

  noorhasimah

  MOHD NASRUL NIZAM BIN NASRI

  JURUTERA KANAN JALAN 

  04-2592309

  nasrulnizam

  MOHD FADHLY B . MOHAMAD DAUD

  PENOLONG JURUTERA KANAN (PENYELENGGARAAN SALIRAN)   

  04-2592201

  mfadly

  MAT FAIZAL B. MAT SIDI

  PENOLONG JURUTERA (PENYELENGGARAAN SALIRAN 1)

  04-2265642

  mfaizal

  MOHD HAZWAN BIN JAMALUDDIN

  PENOLONG JURUTERA (PENYELENGGARAAN SALIRAN 2)

  04-2265642

   mohdhazwan

  NUR SYAFIQAH BT. ABDUL RAIF

  PENOLONG JURUTERA (PENYELENGGARAAN SALIRAN 3)

  04-2592204

  syafiqah

  MUHAMAD AIZUDDIN BIN MOHD FUAAD 

  PENOLONG JURUTERA (PENYELENGGARAAN SALIRAN 4)

  04-2592204

  aizuddinfuaad

  MOHD KHAIRUL AZAMI BIN MD NOOR

  PENOLONG JURUTERA (PENYELENGGARAAN SALIRAN 5)        

  04-2592204

  khairulazami

  ROZIANA BT SAAD

  PENOLONG JURUTERA (PENYELENGGARAAN SALIRAN 6)  

  04-2592204

  roziana

  MOHD HASHIM BIN MOHD JAHAYA

  PENOLONG JURUTERA (PENYELENGGARAAN SALIRAN 7)

  04-2592204

  mohdhashim

  MOHD SHUKOR BIN REJAB 

  JURUTERA JALAN (1) 

  04-2592010

  shukor

  ROHAYU BT MOHAMED RASHID

  PENOLONG JURUTERA TINGGI (PENYELENGGARAAN JALAN)

  04-2592200

  rohayu

  ANTHONY MARY A/P ANTHONYSAMY

  PENOLONG JURUTERA KANAN (PENYELENGGARAAN JALAN)

  04-2592203

  mary

  SHAHIDAN BIN ABDUL HAMID

  PENOLONG JURUTERA JALAN (1) 

  04-2297845

  shahidan

  MOHD IDRUS BIN OTHMAN

  PENOLONG JURUTERA JALAN (2) 

  04-2297845

  mohdidrus

  SAHILAH BINTI MANSOR

  PENOLONG JURUTERA JALAN (3) 

  04-2592326

  sahilah

  KOSONG

  PENOLONG JURUTERA JALAN (4) 

  04-2592326

  -

  SITI FATHIYAH BINTI MD ISA

  PENOLONG JURUTERA JALAN (5) 

  04-2592326

  sitifathiyah

  ZAITON BINTI MAN

  PENOLONG JURUTERA JALAN (6) 

  04-2592326

  zaitonman

  MOHD HAFIZAN BIN MURAD

  PENOLONG JURUTERA JALAN (7) 

  04-2592326

  mhafizan

  MOHAMMAD LUQMAN HAKIM BIN MHD NAZARI 

  JURUTERA JALAN (2)

  04-2592228

  luqmanhakim

  HASLINA ADNI BINTI ADNAN

  PENOLONG JURUTERA (SENGGARA FASILITI JALAN 1)

  04-2592193

  haslina

  AZHAR BIN MOHD

  PENOLONG JURUTERA (SENGGARA FASILITI JALAN 2)

  04-2592193

  azharmohd

  AZLAN BIN ABDUL HAMID

  PENOLONG JURUTERA (SENGGARA FASILITI JALAN 3) 

  04-2592193

  azlan

  SITI NORHANA BINTI HASHIM

  PENOLONG JURUTERA (SENGGARA FASILITI JALAN 4)

  04-2592193

  norhana

  NOR NABILA BINTI NOR AZMAN

  PENOLONG JURUTERA (SENGGARA FASILITI JALAN 5)

  04-2592193

   nabila

  HARLINA BT OMAR

  PELUKIS PELAN (KEJURUTERAAN AWAM)

  04-2592193

  harlina

  KASEHYANI BIN SAAD     

  KETUA PENOLONG JURUTERA      

  04-2592215

  kasehyani

  KOSONG

  PENOLONG JURUTERA (TEKNIKAL 1)

  04-2592193

   -

  SHUFIUDIN BIN AB HAMID

  PENOLONG JURUTERA (TEKNIKAL 2)

  04-2592193

  shufiuddin

  MOHD HANAFI BIN MOHD YAACOB

  JURUTERA KANAN (GEOTEKNIKAL)

  04-2592221

   mohdhanafi

  KOSONG

  JURUTERA GEOTEKNIKAL (1)

  04-2592310

  -

  KATHIREEN KALAIVANI A/P RAJAMANICKAM

  JURUTERA GEOTEKNIKAL (2)

  04-2592328

  kathireen

  MUHAMMAD DZAMIR AZWIE BIN AZIZ

  PENOLONG JURUTERA GEOTEKNIKAL (1)

  04-2592225

  dzamirazwie

  NUR AMIRAH BINTI NOOR AMRAN

  PEMBANTU TADBIR GEOTEKNIKAL (1)

  04-2592330

  amirah

  MUHAMMAD SYAFIQ BIN KOSNAN

  JURUTERA GEOTEKNIKAL (3)

  04-2592435

  syafiqkosnan

  MOHD FAIRUS BIN AHMAD

  PENOLONG JURUTERA GEOTEKNIKAL (2)

  04-2592225

  mohdfairus

  MUHAMMAD FAIZ BIN ABDUL RAHMAN               

  JURUTERA GEOTEKNIKAL (4)

  04-2592330

  mdfaiz

  MOHAMED NOOR BIN MOHAMED YUNUS

  PENOLONG JURUTERA TINGGI GEOTEKNIKAL

  04-2592329

  mohamednoor

  KOSONG

  PENOLONG JURUTERA GEOTEKNIKAL (3)

  04-2592329

  -

  HAZIM BIN ZULKIIFLI

  PENOLONG JURUTERA GEOTEKNIKAL (4)

  04-2592329

  hazimzulkiifli

  SHARIFAH FARAH BINTI SYED MUSTAFA

  PENOLONG JURUTERA GEOTEKNIKAL (5)

  04-2592328

  sharifahfarah

  GOPIKUMAR A/L V.P.SATHASIVAN PILLAI

  PENOLONG JURUTERA GEOTEKNIKAL (6)

  04-2592328

  gopikumar

  HINDON BINTI HASHIM 

  PEMBANTU TADBIR GEOTEKNIKAL (2)

  04-2592329

  hindon

  NURUL ANIS BINTI BAHARI

  JURUTERA GEOTEKNIKAL CERUN (1)

  04-2592330

  nurulanis

  TAN JIA JUN

  JURUTERA GEOTEKNIKAL CERUN  (2)

  04-2592601

  tanjiajun

  NORAFIZAH BT ABD RAHMAN

  JURUTERA GEOTEKNIKAL CERUN  (3)

  04-2592601

  norafizah

  AHMAD TIRMIDZIE B. MOHAMAD ZAKI

  PENOLONG JURUTERA GEOTEKNIKAL (7)

  04-2592328

  tirmidzie

  AZRI IZHAM BIN ROSLI

  PENOLONG JURUTERA GEOTEKNIKAL (8)

  04-2592330

  azriizham

  ABDUL HAKAM BIN AB HAMID

  JURUTERA GEOTEKNIKAL CERUN  (4) / GCU

  04-2592330

  hakam

  KOSONG

  JURUTERA KANAN (MEKANIKAL & ELEKTRIK)

  04-2263411

  -

  KUMARAVELU A/L SANMUGAM, PJM

  JURUTERA MEKANIKAL (1)

  04-2264240

  kumaravellu

  MOHAMAD HUSAIDI BIN SAAD

  PENOLONG JURUTERA TINGGI (ASET)

  04-2275033

  mhusaidi

  ZAIDI BIN HANAFI

  PENOLONG JURUTERA KANAN (BENGKEL DAN GARAJ)

  04-2275033

  zaidihanafi

  MOHD HADI BIN RAHMAT

  PENOLONG JURUTERA (BENGKEL 1)    

  04-2275033

  mohdhadi

  KHAIRUL AZMI BIN KAMADIN

  PENOLONG JURUTERA (BENGKEL 2)    

  04-2275033

  khairulazami

  SHAHREEN BIN SAAD

  PENOLONG JURUTERA (GARAJ)

  04-2275033

  shahreen

  MOHD NAZREE BIN MOHD JEFRI BRAYEN

  PENOLONG JURUTERA (DEPO LOJI)

  04-2275033

  nazree

  AHMAD HUSSAINI BIN ABDUL LATIFF

  PENOLONG JURUTERA (PENGANGKUTAN 1)

  04-2275033

  ahussaini

  MOHAMMAD HASBOLLAH BIN MD DESA

  PENOLONG JURUTERA (PENGANGKUTAN 2)

  04-2275033

  hasbollah

  MUHAMMAD AMIR TAUFIQ BIN AZMEE

  JURUTERA MEKANIKAL (2)

  04-2275033

  amirtaufiq

  MOHD IMRAN BIN IBRAHIM

  PENOLONG JURUTERA TINGGI 

  04-2260937

  mohdimran

  MUHAMMAD AZHAR BIN JAMALUDIN  

  PENOLONG JURUTERA (UTILITI BANGUNAN 1)

  04-2275033

  muhammadazhar

  WAN MUHAMMAD FARHI BIN WAN NIK KAMAL 

  PENOLONG JURUTERA (UTILITI BANGUNAN 2)

  04-2275033

  farhi

  MOHD RIZAL BIN AHMAD

  PENOLONG JURUTERA (UTILITI BANGUNAN 3)

  04-2275033

  rizal

  MUHAMAD HAZRUL BIN MAINOORDIN

  PEMBANTU TADBIR KANAN (STOR)

  04-2272149

  -

  MOHD FAHMI B. ISMAIL

  JURUTERA ELEKTRIK (1)

  04-2592222

  fahmi

  KOSONG

  PENOLONG JURUTERA KANAN (ELEKTRIK)

   -

  MOHAMMAD ALI BIN MOHD NASIR

  PENOLONG JURUTERA (ELEKTRIK 1)

  04-2260937

  mohamadali

  AHMAD RIDHWAN BIN JALALUDIN  

  PENOLONG JURUTERA (ELEKTRIK 2)

  04-2260937

  ridhwan

  MUHAMMAD AMIRUL BIN SHAARI

  PENOLONG JURUTERA (ELEKTRIK 3)

  04-2260937

  amirulshaari

  MUHAMMAD HAZIQ BIN ABDUL HALIM

  PENOLONG JURUTERA (ELEKTRIK 4)

  04-2260937

  mhaziq

  MUHAMMAD FAZA BIN SHAFIZI

  PENOLONG JURUTERA (ELEKTRIK 5)

  04-2260937

  faza

  MOHD SHARUL AZRI BIN SALAHUDDIN

  PENOLONG JURUTERA (ELEKTRIK 6)

  04-2260937

  mohdshahrul

  MOHAMMAD AFIQ BIN MOHD ZUBIR

  JURUTERA ELEKTRIK (2)

  04-2260937

  afiq

  MOHAMAD FIRDAUS BIN SAAD

  PENOLONG JURUTERA PREMIS MAJLIS (1)

  04-2260937

  mohdfirdaus

  NASRUL HAKIM BIN RUSLI

  PENOLONG JURUTERA PREMIS MAJLIS (2)

  nhakim
 • Contact Us
  Phone

    04-2592230 (Kaunter)

  Email

    -

  Address    

    Jabatan Kejuruteraan, Paras 13, Komtar, Jalan Penang, 10675, Pulau Pinang  

 • Main Policy and Guidelines
 • Downloads
 • Legislations
 • Publications