Accessibility Tools

Skip to main content
Portal RasmiMajlis Bandaraya Pulau Pinang

Bandar Mesra Usia

16 Jun, 2023

Halaman 7 dari 9


6: Penglibatan sivik dan Peluang Pekerjaan

  • Menyediakan Peluang Pekerjaan kepada Pesara kakitangan Majlis dan Kawasan penduduk perumahan rakyat

Program Pembersihan Tandas ini dapat menghubungkan warga emas dengan peluang sumber pendapatan tambahan dan juga kemahiran dan pengalaman sedia ada melalui perkhidmatan pembersihan. Seramai 7 orang pesara berminat dan diberi peluang dalam mengendalikan pembersihan tandas yang ditempatkan oleh MBPP. Pada masa kini, peluang pembersihan tandas ini juga telah dibuka kepada golongan gelandangan dalam usaha untuk memberi peluang pekerjaan kepada mereka.

 

Kontrak komuniti adalah satu proses penyertaan komuniti dalam pengurusan dan penyelenggaraan infrastruktur setempat yang merupakan usahasama pintar antara kerajaan dan komuniti sebagai rakan kongsi serta berperanan sebagai pengguna aktif di samping menggalakkan tadbir urus yang baik oleh kerajaan dan rasa milik-punya (ownership) kepada komuniti yang boleh terlibat secara langsung dalam menguruskan kawasan setempat

Kontrak Komuniti Pembersihan & Keselamatan di PPR Jalan Sungai melalui lantikan kepada Persatuan Komuniti PPR Jln. Sungai (PKPJS) yang merupakan penduduk di kawasan tersebut telah menambaik pembersihan kawasan tersebut yang pada satu ketika dalam keadaan kotor, tidak teratur, gelap dan kurang selamat bertukar menjadi sebuah tempat tinggal yang bersih, teratur, terang, selamat dan selesa untuk didiami. Seramai 12 orang penduduk dikawasan tersebut telah dipilih dalam mengendalikan pembersihan & keselamatan di kawasan tersebut.