Accessibility Tools

Skip to main content
Portal RasmiMajlis Bandaraya Pulau Pinang

Bandar Mesra Usia

16 Jun, 2023

Halaman 6 dari 9

 5: Saling Menghormati dan Keterangkuman Sosial

'Bike Box' yang merupakan zon khas untuk berhenti bagi motosikal dan basikal apabila di persimpangan lampu isyarat.

Taman permainan khas OKU untuk semua golongan OKU di Taman Bandaraya.

 

 • Mewujudkan kebolehcapaian yang mesra untuk semua peringkat umur dari segi ketersediaan mengikut MS1184 Universal design and accessibility in the built environment - Code of practice melalui penyediaan laluan pejalan kaki

 

 • “Pedestrian Is King” - Program Pejalan Kaki adalah Raja telah diperkenalkan pada tahun 2015 di George Town untuk mewujudkan kesedaran di kalangan pemandu untuk memperlahankan kenderaan di lintasan zebra bagi mewujudkan persekitaran yang lebih selamat untuk pejalan kaki.

 

 

 • Program Zero Burden Bazaar diwujudkan bagi memupuk semangat kemasyarakatan dan penglibatan dalam pelbagai jenis aktiviti dari semua peringkat umur supaya komuniti tidak merasai disisihkan. Program ini baru bermula pada tahun 2023 dan akan dijalankan pada setiap tahun bagi memupuk rasa saling menghormati di kalangan semua peringkat umur.

  Zero Burden Bazaar (Facebook)

  Zero Burden Bazaar video

 • Tabung ‘Age Friendly City’ ditubuhkan sebagai usaha Majlis dalam mengumpul dana melalui aktiviti-aktiviti komuniti yang dijalankan supaya dana tersebut dapat digunakan semula oleh masyarakat terutamanya dalam aktiviti melibatkan bandar mesra usia. Sebagai contoh, hasil kutipan dari jualan amal yang diadakan semasa program Zero Burden Bazaar dikumpulkan di dalam tabung ini bagi kegunaan pada masa akan datang. Menerusi Program Art For Charity pula, separuh dari hasil jualan menerusi system bidaan akan disalurkan kepada Tabung ‘Age Friendly City’ manakala separuh lagi hasil jualan tersebut akan diserahkan kepada para pelukis sebagai pengiktirafan karya seni mereka.

  Art For Charity Program

 

 

 • Sesi Libat Urus Pusat Jagaan Warga Emas diadakan bagi menambah baik garispanduan pusat jagaan warga emas serta mendapatkan pandangan dan idea dari komuniti tentang apa yang diperlukan dalam menjadikan pusat jagaan warga emas ini lebih mampan pada masa akan datang dengan melibatkan komuniti, agensi teknikal, pertubuhan-pertubuhan dan pengusaha pusat jagaan yang terdiri dari pelbagai peringkat umur termasuk belia dan warga emas supaya mereka dapat memberikan pandangan dan nasihat mereka dalam sama-sama menambah baik garispanduan serta aktiviti yang disediakan oleh MBPP.

  Focus Group Discussion Pusat Jagaan Warga Emas

 

 

 • Garispanduan disediakan bagi membantu semua pihak dalam menyediakan kemudahan masyarakat yang mencukupi bagi mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Selain itu, ianya juga digunakan sebagai panduan dalam merancang, mengawal, membangun dan mereka bentuk penempatan dan pusat kesihatan bagi kegunaan warga emas dan golongan yang memerlukan di Pulau Pinang.

  Panduan pelaksanaan ini disediakan bagi mewujudkan persekitaran inklusif yang mengambil kira keperluan asas dan mampu menyokong keperluan fizikal golongan yang memerlukan di sesebuah bandar. Penyediaan panduan pelaksanaan ini juga selaras dengan Agenda Bandar Baru dengan prinsip 'tiada siapa yang tertinggal' yang bermaksud semua golongan masyarakat tanpa mengira bangsa, agama, kedudukan atau ketidaksempurnaan fizikal diberi hak yang sama untuk hidup dan menggunakan kemudahan dan perkhidmatan di sesebuah kawasan.

  Dasar & Garis Panduan Jabatan Perancangan Pembangunan

  Panduan Inisiatif Persekitaran Mesra Autism