Accessibility Tools

Skip to main content
Portal RasmiMajlis Bandaraya Pulau Pinang

Bandar Mesra Usia

16 Jun, 2023

Halaman 5 dari 9

4: Penglibatan Sosial/Masyarakat

 

  • Bina rangkaian sokongan sosial dalam komuniti

Anugerah Sekolah Hijau ini adalah sebahagian daripada usaha MBPP untuk memupuk cinta terhadap alam sekitar di kalangan golongan muda dengan bekerjasama dengan sekolah-sekolah.

Penyampaian Hadiah Anugerah Sekolah Hijau Tahun 2022

 

 Pelaksanaan Dasar Keterangkuman Gender memastikan akses secara inklusif kepada perancangan program, pelaksanaan dan penyediaan kemudahan-kemudahan untuk mencapai keterangkuman gender.

Menggunapakai Gender Gender Responsive and Participatory Budgeting (GRPB) dalam semua aspek tadbir urus, termasuk perancangan program, rekabentuk, pelaksanaan, pemantauan dan proses penilaian bagi memenuhi Kelompok Berlainan, Keperluan Berbeza

 

  • Digital Library@makerspace, Balik Pulau - Kemudahan dan ruang Digital Library@Makerspace, Balik Pulau akan beroperasi setiap hari Isnin sehingga hari Ahad dari jam 8.00 pagi sehingga jam 5.00 petang. Tempat adalah terhad kepada 30 orang pada setiap hari.