Accessibility Tools

Skip to main content
Portal RasmiMajlis Bandaraya Pulau Pinang

Bandar Mesra Usia

16 Jun, 2023

Halaman 4 dari 9

 3: Sistem Perumahan

 • Menambah baik pilihan dari segi kemampuan, kualiti dan pemantapan perumahan kepada warga emas.

  

 

 • Penyediaan Skim perumahan awam dalam usaha untuk memenuhi hasrat dan keperluan masyarakat di Pulau Pinang khususnya penyewa­ penyewa perumahan awam Majlis yang terdiri dari pelbagai kaum serta gender.

 

 • Kontrak keselamatan di PPR Jalan Sungai telah ditubuhkan pada Tahun 2016.

Majlis telah melantik Syarikat Matrix Megatech Sdn. Bhd. untuk memberikan perkhidmatan kawalan keselamatan di Skim Perumahan PPR Jalan Sungai bagi memastikan keselamatan penduduk terjamin, menjaga kawasan gunasama, harta benda awam dan harta milik pemilik adalah terjaga di kawasan skim perumahan tersebut.

 

 • Pemasangan Pagar di Skim Perumahan Awam MBPP, Jalan Jelutong.

Kajian Soal Selidik bersama penduduk telah dijalankan di Skim Perumahan Awam MBPP, Jalan Jelutong menerusi projek Gender Responsive and Participatory Budgeting (GRPB)

Pemasangan Pagar merupakan salah satu keperluan/kemudahan yang dipilih oleh penduduk skim tersebut.

Projek ini telah dilaksanakan bagi memastikan keselamatan

 1. penyewa dan penghuni
 2. bangunan/premis Majlis

 

 • Pemasangan CCTV

Pemasangan CCTV telah dipasang di beberapa Skim Perumahan Awam Majlis, antaranya:-

 1. Skim Perumahan PPR Jalan Sungai
 2. Skim Perumahan Awam Taman Free School
 3. Skim Perumahan Awam Lebuh Cintra (People’s Court)

Tujuan pemasangan CCTV adalah penting bagi memastikan keselamatan penyewa dan penghuni serta membendung masalah vandalisme dan pembuangan sampah yang tidak teratur.

 

 • Projek Penambahbaikan:
 1. Menubuhkan Kontrak Pembersihan di PPR Jalan Sungai
 2. Mengecat Semula Bahagian Luar Bangunan Blok C & D di Skim Perumahan Awam MBPP, Taman Free School
 3. Mengecat Semula Bahagian Luar Bangunan Blok A, B, E-K di Skim Perumahan Awam MBPP, Taman Free School
 4. Mengecat Semula Bahagian Luar Bangunan Blok A, C & D di Skim Perumahan Awam MBPP Lebuh Cintra

Tujuan projek ini adalah untuk memastikan persekitaran yang bersih, kondusif dan selesa di Skim Perumahan Awam MBPP.

 

 • Projek Penambahbaikan:
 1. Menyediakan ‘railing’ dan ‘ramp’ tingkat bawah di Skim Perumahan Awam MBPP, Jalan Jelutong
 2. Menggantikan ‘railing’ di bahagian tangga Skim Perumahan PPR Jalan Sungai
 3. Pembaikan lima (5) unit lif di PPR Jalan Sungai

Majlis telah melaksanakan beberapa projek bagi memastikan kemudahsampaian (accessibility) kepada penyewa dan penghuni di skim-skim perumahan awam Majlis.

 

 • Projek dan Program:
 1. Mewujudkan ruang dan penyediaaan peralatan senaman di Skim Perumahan Awam, Jalan Jelutong
 2. Sesi dialog penduduk bersama Adun Batu Uban YB A. Kumaresan, Ahli Majlis dan MBPP di Skim Sungai Nibong
 3. Program gotong-royong "Green Penang" di Skim Sungai Nibong

Projek dan program sebegini diadakan bagi mewujudkan ruang riadah dan aktiviti sosial dikalangan penyewa dan penghuni premis Majlis.