Accessibility Tools

Skip to main content
Portal RasmiMajlis Bandaraya Pulau Pinang

Dasar & Garis Panduan Lain-lain Jabatan

28 Julai, 2023

Halaman 9 dari 11

BIL PERKARA TARIKH PELAKSANAAN
81.
Dasar mengenai Papan Tanda Iklan dan Papan Nama yang mengunjur.

11.12.86

82.
Dasar mengenai Bangunan-bangunan yang telah didirikan tanpa kebenaran daripada Majlis pada atau sebelum 24.11.83.

17.7.87

83.
Mengkaji semula prosedur-prosedur yang ada sekarang ini berhubung dengan rumah-rumah yang dibina tanpa kelulusan Majlis.

21.11.88

84. Garis Panduan Penguatkuasaan Kempen Hari Tanpa Beg Plastik Percuma Negeri Pulau Pinang 2017 1.7.2009 (pindaan 1.4.2017)
85. Garis Panduan Pentadbiran Kempen Hari Tanpa Beg Plastik Percuma Negeri Pulau Pinang 2017 1.7.2009 (pindaan 1.4.2017)
86. Dasar cara perkiraan kandungan kedai/ perdagangan di dalam pemajuan perumahan. 31-3-86
87. Garispanduan untuk perlingkungan semula daripada zon 'Perumahan Awam' kepada zon 'Perniagaan Terhad' di atas lot 18, Jalan Anson, Sek. 3, Bandar Georgetown, Daerah Timur Laut, Pulau Pinang. (Pelan No: MPPP/PN-043(PG/J.Anson (D1/2005) 19-1-05
88. Garis Panduan Keselamatan Pembangunan Tanah Bukit Pulau Pinang Edisi ke-2 (2020) 5 -2-2021