Accessibility Tools

Skip to main content
Portal RasmiMajlis Bandaraya Pulau Pinang

Arkib Pencapaian Piagam Pelanggan

2024 PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JANUARI 2024 PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN FEBRUARI 2024 PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAC 2024 PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN APRIL 2024 PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MEI 2024 2023 PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN JANUARI 2023 PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN FEBRUARI 2023 PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MAC 2023 PENCAPAIAN...
  • Hits: 3155

Pencapaian Piagam Pelanggan

MEI DAN JUN 2024 BIL PERKHIDMATAN UTAMA JENIS PERKHIDMATAN YANG DISAMPAIKAN KEPADA PELANGGAN SASARAN PENCAPAIAN SASARAN PENCAPAIAN MEI MEI (%) JUN JUN (%)  1. Bil-bil Cukai Bil-bil cukai taksiran akan disediakan dan disampaikan melalui pos kepada setiap pembayar cukai taksiran dua (2) kali setahun, iaitu sebelum 10 Januari dan 10 Julai. - - - - 2. Perkhidmatan Kaunter Kasyer Purata masa menunggu di kaunter bayaran untuk per transaksi per bil adalah dihadkan selama dua puluh (20) minit bagi...
  • Hits: 6510

Piagam Pelanggan

Jabatan Khidmat Pengurusan Bil. Piagam/Standard   1. Permohonan yang lengkap yang diterima dari Jabatan berhubung pengesahan dalam perkhidmatan kakitangan akan diproses dalam tempoh empat belas (14) hari.   2. Temuduga bagi mengisi kekosongan jawatan akan dilaksanakan sekurang-kurangnya 80% proses pengisian dibuat dalam tempoh 3 hingga maksimum 4 bulan daripada tarikh kelulusan pengisian.   3. Permohonan untuk permit mengeluarkan barang-barang lusuh dari kawasan perindustrian  ...
  • Hits: 4422