Accessibility Tools

Skip to main content
Official Portal OfCity Council of Penang island

Main Policies and Guidelines Other Department

28 July, 2023

Page 6 of 11

NO ITEM IMPLEMENTATION DATE
51.
Bayaran-bayaran untuk Perjanjian-perjanjian Bangunan Sementara dan Lesen-lesen Bangunan Sementara.

27.1.77

52.
Bangunan-bangunan Haram yang telah didirikan atas Tanah Majlis.

2.3.78

53.
Kaedah Pengiraan Berhubung Dengan Peruntukan Kehendak-kehendak Ruang Letak Kereta Untuk Pindaan-pindaan dan Tambahan-tambahan Terhadap Bangunan.

4.5.78

54.
Menapakkan semula rumah-rumah kampung jenis pelan tetap.

6.7.78

55.
Kebenaran untuk membuat pindaan kepada pelan yang diluluskan sebelum kelulusan pelan pindaan.

28.6.79

56.
Dasar untuk mendirikan sambungan-sambungan yang dibina di belakang rumah-rumah.

13.3.80
14.5.81
7.7.83

57.
Prosedur mengenai pertimbangan permohonan-permohonan untuk pembaikan-pembaikan, tambahan-tambahan dan pindaan-pindaan kepada bangunan-bangunan sementara atau separuh tetap yang sedia ada.

26.6.80

58.
Dasar mengenai Kemajuan tanah-tanah untuk Rumah-rumah Jenis Pelan Tetap.

22.11.80

59.
Pertukaran kegunaan rumah-rumah kediaman kepada kegunaan-kegunaan bukan kediaman.

27.11.80

60.
Pindaan polisi berhubung dengan pemajuan tanah-tanah bagi rumah-rumah jenis pelan tetap.

11.12.80

Page