Accessibility Tools

Skip to main content
Official Portal OfCity Council of Penang island

Main Policies and Guidelines Other Department

28 July, 2023

Page 5 of 11

NO ITEM IMPLEMENTATION DATE
41.
Kelulusan pelan bangunan bagi cadangan pemajuan rumahpangsa kos sederhana rendah RM50,000.00 dan rumahpangsa kos rendah RM25,000.00 seunit secara serta-merta (on the spot approval) di jawatankuasa tetap Yang Dipertua
27.8.98
42.
Garis Panduan Papan Iklan Luar di Negeri Pulau Pinang
43.

Garis Panduan Lukisan Dinding (Mural Painting) Dalam Tapak Warisan Dunia, George Town Untuk Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP)

44.

Garis Panduan Untuk Pengutipan Bayaran Caruman Bagi Pelaksanaan Projek-Projek Pembinaan Serta Menaiktaraf Jalan Dan Persimpangan

45. SOP Penutupan Premis Establisymen Makanan Majlis Bandaraya Pulau Pinang ‎17.10.‎2019
46. Garispanduan-garispanduan untuk pengemukaan pelan-pelan untuk bangunan-bangunan papan yang mempunyai keluasan lantai kurang dari 1,000 kaki persegi di luar Lengkongan Bandaraya.
47. Dasar mengenai penerimaan sumbangan kewangan sebagai menggantikan keperluan menyediakan ruang-ruang letak kenderaan dalam kawasan yang bersempadankan Jalan Penang/Jalan Prangin/Jalan Magazine/Lebuh McNair/Lebuh Carnarvon/Lebuh Pitt/Lebuh Chulia. 11.1.72
48. Lesen Tempat Hiburan Awam untuk tempat-tempat kunjungan orang ramai yang mempunyai "Juke Box", mesin permainan, dsb. 13.4.73
49. Dasar berhubung dengan pengecualian secara am daripada Undang-undang Kecil Bangunan 107A (Peruntukan-peruntukan letak kenderaan). 8.1.76
50. Pengecualian darpada mengemukakan pelan-pelan bangunan (Undang-undang Kecil Bangunan Majlis Daerah Luar Bandar No.7) untuk menempatkan semula setinggan-setinggan oleh Pihak Berkuasa Negeri di atas tanah-tanah Kerajaan Negeri. 12.2.76
Page