Accessibility Tools

Skip to main content
Official Portal OfCity Council of Penang island

Main Policies & Guidelines Perkhidmatan

01 August, 2023
BILPERKARATARIKH PELAKSANAAN
1.
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2007 - Panduan Pengurusan Pejabat  30-04-2007
2.
Dasar Pengurusan Rekod Kerajaan  08-04-2010
3.
Dasar Penilaian Dan Perolehan Rekod Awam Arkib Negara Malaysia  2012
4. Deskripsi Template Klasifikasi Urusan Am Sektor Awam
5. Garis Panduan Kawalan Dan Peraturan Keselamatan Memindah Fail-fail, Dokumen-dokumen, Maklumat Maklumat Dan Bahan-bahan Terperingkat  
6. Electronic Government Activities Act 2007 2007
7. Jadual Pelupusan Rekod Kewangan Dan Perakaunan 2008 27-12-2007
8. Jadual Pelupusan Rekod Kewangan Dan Perakaunan 27-12-2007
9. Jadual Pelupusan Rekod Urusan Am 18-06-2012
10. Kaedah Kawalan Dokumen 21-04-2006

BILPERKARATARIKH PELAKSANAAN
11. Information And Documentation - Records Management - Part 1: General (ISO 15489-1:2001, LDT) 2009
12.
Panduan Pelupusan Rekod Awam 2010 JUN 2010
13. Panduan Pelupusan Rekod Awam 2010 JUN 2010
14.
Panduan Pembangunan Klasifikasi Fail Pejabat Awam JUN 2012
15. Panduan Penyediaan Jadual Pelupusan Rekod Fungsian 2012 2012
16. Panduan Pelupusan Rekod Awam JUN 2010
17. Panduan Urusan Fail KPKT
18. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2003 - Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet Dan Mel Elektronik Di Agensi-Agensi Kerajaan 28-11-2003
19. Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 2006 - Pengurusan Laman Web/Portal Sektor Awam 06-11-2006
20. Panduan Penyediaan Pelan Tindakan Bencana Rekod Kerajaan 2012
21. Surat Pekeliling Am Bil. 1/1970 - Mengadakan Suatu Kumpulan Laporan-laporan Rasmi Di Arkib Negara

 

BILPERKARATARIKH PELAKSANAAN
22.
Surat Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 2013 - Penyeragaman Format Kepala Surat Bagi Kementerian/Jabatan/Agensi Persekutuan  13-02-2013
23.
Surat Pekeliling Am Bilangan 1 Tahun 2003 - Pengumpulan Dan Pemeliharaan Surat-surat Persendirian Penjawat-penjawat Tinggi Kerajaan Di Arkib Negara Malaysia 01-08-2003 
24.
Klasifikasi Rekod Urusan Am (Housekeeping) Sektor Awam 2013
25. Dasar Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 2015
26. Dasar Kualiti 2015