Accessibility Tools

Skip to main content
Official Portal OfCity Council of Penang island

Main Policies & Guidelines Jabatan Perancangan Pembangunan

01 August, 2023

Page 3 of 4

 

F. PERLINGKUNGAN SEMULA
APPENDIX POLICY / GUIDELINES IMPLEMENTATION DATE KEYWORD 
 F.1 Garis Panduan Perlingkungan Semula Lot-Lot Berhadapan Jalan Masjid Negeri Daripada ‘Zon Perumahan Tetap Sedia Ada’,’Perumahan Am’ Dan ‘Institusi’ Kepada ‘Zon Perniagaan Terhad’. (Beserta Dengan Pelan)

10.02.2011

JALAN MASJID NEGERI
 F.2 Garis Panduan Perlingkungan Semula Daripada 'Zon Perumahan Tetap Sedia Ada', Zon Perumahan Am' dan 'Zon Perniagaan Terhad' Kepada 'Zon Perniagaan Am' Bagi Lot-Lot Berhadapan Persiaran Gurney, Seksyen 4, Bandar George Town, D.T.L. (Beserta Dengan Pelan)

30.4.2010

PERSIARAN GURNEY
 F.3 Garispanduan Perlingkungan Semula Daripada ‘Zon Perumahan Tetap Sedia Ada’, ’Zon Perumahan Am’ Dan ‘Zon Perumahan Am Sedia Ada Kepada Perniagaan Terhad’ Kepada ‘Zon Perniagaan Am’ Bagi Lot-Lot Yang Berhadapan Jalan Kelawai

28.01.2003

(10.02.2011)

(24.02.2022)

JALAN KELAWAI
 F.4 Garispanduan Perlingkungan Semula Daripada ‘Zon Perumahan Tetap Sedia Ada’ Dan ‘Zon Perumahan Am’ Kepada ‘Zon Perniagaan Terhad’ Bagi Lot-Lot Berhadapan Jalan Bagan Jermal

10.02.2011

(24.02.2022)

JALAN BAGAN JERMAL
 F.5 Garispanduan Perlingkungan Semula Daripada Zon “Perumahan Tetap Sedia Ada” Kepada Zon “Perniagaan Am” Dan Zon “Pemajuan Bercampur” (Perniagaan/Perumahan) Bagi Lot-Lot Di Sepanjang Jalan Jones, Bandar George Town, Dtl, Pulau Pinang.

14.06.2012

(24.02.2022)

JALAN JONES
 F.6 Garispanduan Perlingkungan Semula Daripada ‘Zon Perumahan Am’ Kepada ‘Zon Industri’ Bagi Lot-Lot Bangunan Kedai Pejabat 2 Tingkat Di Atas Lot 14163 Hingga 14171, 14224 Hingga 14229 Di Jalan Permatang Damar Laut Dan Bangunan Rumah Kedai 2 Tingkat Di Atas Lot 14172 Hingga 14195 Dan 14230 Hingga 14236 Di Solok Kekabu 1, Mukim 12, Batu Maung, DBD, Pulau Pinang.

14.06.2012

(24.02.2022)

SOLOK KEKABU
 F.7 Garispanduan Perlingkungan Semula Daripada Zon “Perumahan Am” Kepada Zon “Perniagaan Am” Bagi Lot 747 Hingga 762 Dan Lot 2568 Hingga 2578 Di Jalan Tan Sri Teh Ewe Lim, Seksyen 2, Bandar Jelutong, Dtl, Pulau Pinang

14.06.2012

(24.02.2022)

JALAN TAN SRI TEH EWE LIM

 

G. PENGAWALAN KAWASAN
APPENDIX POLICY / GUIDELINES IMPLEMENTATION DATE KEYWORD 
G.1 Garispanduan untuk kawalan pemajuan di kawasan Jalan Dunn. (beserta dengan pelan)

09.12.1988

JALAN DUNN
G.2 Garispanduan Untuk Pengawalan Pemajuan Kawasan Jalan Scotland Selatan. (Dari Persimpangan Jalan Batu Gantung Ke Persimpangan Jalan Ayer Hitam)

14.12.1989

(24.11.2016)

JALAN SCOTLAND SELATAN
G.3 Dasar Pembangunan Di Kawasan Pengairan Permatang Damar Laut.

01.04.1992

PERMATANG DAMAR LAUT
G.4 Garispanduan Untuk Pemajuan Perdagangan Di Dalam Kawasan Perumahan Di Sungai Nibong Dan Relau.(Beserta Dengan Pelan)

10.02.2011

(24.02.2022)

SUNGAI NIBONG, RELAU
 G.5 Garispanduan Untuk Kawalan Pemajuan Di Jalan Burma Di Antara Persimpangan Jalan Gottlieb/Jalan Bagan Jermal Dan Jalan Cantonment, Bandaraya George Town. (Beserta Dengan Pelan)

07.12.1995

JALAN BURMA, JALAN GOTTLIEB/JALAN BAGAN JERMAL, JALAN CANTONMENT
 G.6 Garispanduan Kawalan Pemajuan Untuk Kawasan Pantai Utara, Pulau Pinang. (Beserta Dengan Pelan)

14.06.2012

(24.02.2022)

SOLOK KEKABU
 G.7 Garispanduan Untuk Pemajuan Di Dalam Kawasan Perumahan Di Kawasan Yang Disempadankan Oleh Jalan Mohd. Taib, Jalan Jelutong, Jalan Madrasah Dan Laut. (Beserta Dengan Pelan)

13.8.1997

JALAN MOHD. TAIB, JALAN JELUTONG, JALAN MADRASAH DAN LAUT
 G.8 Garis Panduan Lot-Lot Kecil Di Pantai Utara Yang Terlibat Dengan Pelebaran Jalan Dan Anjakan 50 Kaki Daripada Sempadan Lot Di Sebelah Laut

29.6.2012

LOT-LOT KECIL DI PANTAI UTARA

 

H. KEMUDAHAN MASYARAKAT
APPENDIX POLICY / GUIDELINES IMPLEMENTATION DATE KEYWORD 
 H.1 Garispanduan untuk penyediaan kemudahan masyarakat di kawasan pemajuan perumahan baru. (beserta dengan pelan)

14.12.1989

(20.8.2009)

(27.9.2013)

(29.5.2015)

KEMUDAHAN MASYARAKAT
 H.2 Tambahan Kepada “Garispanduan Untuk Penyediaan Kemudahan Masyarakat Di Kawasan Pemajuan Perumahan Baru” Untuk Penyediaan Tapak Ibadat bukan Islam
16.01.2003
TAPAK IBADAT BUKAN ISLAM
 H.3 Garispanduan Bagi Penggunaan Tanah Lapang Sedia ada Ada Di Dalam Kawasan MPPP  17.12.2007 TANAH LAPANG MPPP

 

i. TADIKA / TASKA / PUSAT JAGAAN / PERUMAHAN MESRA WARGA EMAS
APPENDIX POLICY / GUIDELINES IMPLEMENTATION DATE KEYWORD 
 I.1 Garispanduan Pengawalan Tukarguna Bangunan Kediaman Kepada Tadika, Taska, Pusat Jagaan Kanak-Kanak Dan Pusat Jagaan Orang Tua Di Kawasan, Majlis Bandaraya Pulau Pinang

28.09.2012

(26.11.2015)

(23.06.2016)

(24.11.2016)

(28.06.2018)

(27.08.2019)

(13.12.2019)

(13.04.2023)

TADIKA, TASKA, PUSAT JAGAAN
 I.2 Garispanduan Penyediaan Tadika/Taman Asuhan Kanak-Kanak (Taska) Untuk Pemajuan Baru Di Peringkat Permohonan Kebenaran Merancang

28.08.2014

(25.04.2017)

PKM TADIKA, TASKA

 I.3 Panduan Pendaftaran Taska, Tadika dan Pusat Jagaan Di Pulau Pinang Dan Pemberian Insentif Oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang Dalam Usaha Memudahcara Pengusaha Untuk Mendapatkan Perakuan Pendaftaran

 12.12.2020

(10.02.2021)

(16.02.2022)

PANDUAN PENDAFTARAN TTPJ
 I.4 Garispanduan Pusat Jagaan Ibu Selepas Bersalin Di Negeri Pulau Pinang  01.07.2022 PUSAT JAGAAN IBU SELEPAS BERSALIN
 I.5 Garis Panduan Pembangunan Perumahan Mesra Warga Emas di kawasan Majlis Bandaraya Pulau Pinang  15.12.2022 PERUMAHAN WARGA EMAS

 

J. WARISAN
APPENDIX POLICY / GUIDELINES IMPLEMENTATION DATE KEYWORD 
 J.1 Garispanduan Untuk Pemberian Insentif bagi Pemuliharaan Bangunan Warisan Di Luar Kawasan Dalaman Bandaraya Georgetown.  20.07.1999 BANGUNAN WARISAN