Accessibility Tools

Skip to main content
Official Portal OfCity Council of Penang island

Jabatan Perancangan Pembangunan

PELAKSANAAN SISTEM OSC 3.0 PLUS ONLINE DI MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG

Semua penyerahan permohonan untuk kawalan pemajuan yang dikemukakan kepada Unit Pusat Setempat (OSC MBPP) bermula 1 September 2023 hendaklah melalui Sistem OSC 3 Plus Online https://osc3plus.kpkt.gov.my/ .  Manakala permohonan yang telah dikemukakan melalui Sistem ILCS sehingga 31 Ogos 2023 akan diproses dan diselesaikan melalui sistem tersebut. Terima kasih.
  • Hits: 1289

BANDAR MESRA USIA TINJAUAN

Kami (Persatuan Penuaan Sihat Malaysia dan Perbadanan Pembangunan Wanita Pulau Pinang [PWDC]) menyeru semua rakyat Pulau Pinang untuk mengambil bahagian dalam rancangan kerajaan negeri untuk menjadikan Pulau Pinang sebagai Bandar Mesra Umur. Ini merujuk kepada inisiatif Pulau Pinang untuk menjadi Bandar Mesra bagi semua golongan penduduk - muda, tua, dan orang kurang upaya untuk mengakses ruang luar, pengangkutan, perumahan, aktiviti sosial, komunikasi, maklumat, sokongan masyarakat dan perkhidmatan kesihatan. Maklum balas anda penting dan akan membantu menyelaraskan inisiatif kerajaan yang...
  • Hits: 909