Accessibility Tools

Skip to main content
Official Portal OfCity Council of Penang island

Main Policies & Guidelines Unit Integriti

NOTITLE 1 Penyertaan Dasar Anti Rasuah 2 Polisi Anti Rasuah Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang 3 Polisi Anti Dadah 4 Kod Etika 5 Polisi Perlindungan Pemberi Maklumat 6 Polisi Pemberian dan Penerimaan Hadiah 7 Pelan Antirasuah Organisasi (OACP) Majlis Bandaraya Pulau Pinang 8 Kaedah-Kaedah Pekerja (kelakuan dan Tatatertib) Majlis Perbandaran Pulau Pinang 2000 (Pindaan) 2021   9 Kaedah-Kaedah Pekerja (kelakuan Dan Tatatertib) Majlis Perbandaran Pulau Pinang 2000   10 Polisi...
  • Hits: 4897

Main Policies & Guidelines Bahagian Pelesenan

BIL PERKARA TARIKH DILULUSKAN  1. Garis Panduan Pengurusan Lesen Trak Bergerak (Trak Makanan, Barangan dan Perkhidmatan Majlis Bandaraya Pulau Pinang Tahun 2020    2. Borang Permohonan Lesen Trak Bergerak    
  • Hits: 9056

Main Policies & Guidelines Jabatan Kejuruteraan

  A. GARIS PANDUAAN E-SCOOTER LAMPIRAN DASAR / POLISI / GARISPANDUAN TARIKH PELAKSANAAN KATA KUNCI A.1 Garis Panduan Penggunaan Kenderaan Mikromobiliti Di Kawasan Pulau, Pulau Pinang  13.01.2023  
  • Hits: 7688

Main Policies & Guidelines Jabatan Kawalan Bangunan

BIL PERKARA TARIKH PELAKSANAAN  1. Garis Panduan Penyediaan Tandas Awam Di Semua Cadangan Pemajuan Baru Bagi Kategori Bangunan Awam, Majis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP)    2. Garis Panduan Unjuran Anjung Kereta Rumah Kediaman Sedia Ada (rumah Teres, Rumah Berkem Bar & Rumah Sesebuah) Yang Melepasi 1.83 Meter Dari Garisan Bangunan Yang Dibenarkan Untuk Aktiviti Tukarguna (perniagaan / Pejabat).    3. Pakej Stimulasi Rangsangan Ekonomi Dalam Sektor Pembinaan Di Dalam Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP)    4. Garis...
  • Hits: 12538

Main Policies & Guidelines Teknologi Maklumat

BIL PERKARA TARIKH DILULUSKAN  1. Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Majlis Bandaraya Pulau Pinang 18-09-18  2. Arahan Teknologi Maklumat 2007 19-12-07  3. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2003 - Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan Mel Elektronik Di Agensi-Agensi Kerajaan  28-11-03
  • Hits: 7303

Main Policies & Guidelines Perkhidmatan

BILPERKARATARIKH PELAKSANAAN 1. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2007 - Panduan Pengurusan Pejabat  30-04-2007 2. Dasar Pengurusan Rekod Kerajaan  08-04-2010 3. Dasar Penilaian Dan Perolehan Rekod Awam Arkib Negara Malaysia  2012 4. Deskripsi Template Klasifikasi Urusan Am Sektor Awam 5. Garis Panduan Kawalan Dan Peraturan Keselamatan Memindah Fail-fail, Dokumen-dokumen, Maklumat Maklumat Dan Bahan-bahan Terperingkat   6. Electronic Government Activities Act 2007 2007 7. Jadual Pelupusan Rekod Kewangan...
  • Hits: 19254

Main Policies & Guidelines Jabatan Perancangan Pembangunan

A. DEVELOPMENT PLANNING AND CONTROL PLAN APPENDIX POLICY / GUIDELINES IMPLEMENTATION DATE KEYWORD  A.1 Pelan Dasar Perancangan Dan Kawalan Pemajuan Majlis Perbandaran Pulau Pinang. [Pelan No.MPPP/PN-020(PL/PP)]  13.9.1996 PELAN DASAR   B. BAYARAN PEMAJUAN (INFRASTRUKTUR) APPENDIX POLICY / GUIDELINES IMPLEMENTATION DATE KEYWORD   B.1 Dasar mengenai kawalan ketumpatan dan bayaran pemajuan (infrastruktur). 28.08.1980 (16.06.1984) (15.10.2012) BAYARAN PEMAJUAN   C. PERUMAHAN APPENDIX POLICY...
  • Hits: 54796