MENU

Caj Untuk Pembersihan Tanah Kosong/ Tanah Lapang

 

PERKARA

ASAS

AMAUN (RM)

Tenaga Kerja

 

 

Contoh :

(Jumlah Hari) x ( Jumlah Pekerja) x ( Caj Tenaga Kerja/ hari) 

Jika 3 hari diperlukan untuk menebus semak samun di suatu tanah kosong:

2 hari x 7 pekerja x RM 132.40

1 hari x 6 pekerja x RM 132.40 

 

 

1853.60

794.40

Bahan Kimia

 

Contoh :

Harga jumlah kimia yang digunakan ( jika ada) 

Jika 5 liter petrol digunakan untuk menggerak mesin brush cutter: 

5 liter x RM 1.80

Jika 0.5 liter Round-Up disembur:

0.5 liter x RM 15.40

 

 

9.00

 

7.70

Caj Pengelolaan

 

Contoh :

30% atas jumlah caj tenaga kerja + harga bahan kimia 

30% x ( RM 1853.60 + RM 794.40 +RM 9.00 + RM 7.70)

= 30% x RM 2664.70

 

 

799.40

Jumlah Caj

Jumlah Caj Tenaga Kerja + Harga Bahan Kimia + Caj Pengelolaan

3464.10
(contoh)