MENU

DENDA BAYARAN LEWAT YANG AKAN DIKENAKAN ATAS TUNGGAKAN CUKAI TAKSIRAN

Perkara

Separuh
Tahun Pertama

Separuh
Tahun Kedua

Bil-bil siap diposkan:

1 JANUARI

1 JULAI

BAYARAN NOTIS dikeluarkan :

1 MAC

1 SEPTEMBER

Cara Notis di kenakan

Notis (Seksyen 147 (1), Akta Kerajaan Tempatan 1976)

 

Notis sebanyak RM5.00 akan dikenakan pada 1 Mac dan 1 September

 

BAYARAN WARAN dikeluarkan:

 

Waran (Seksyen 148, Akta Kerajaan Tempatan 1976)

 

Jika tunggakan kadar dan Notis tidak dibayar dalam tempoh yang telah ditetapkan, Waran Tahanan sebanyak RM50.00 akan dikenakan semasa operasi dijalankan