MENU

Jabatan Penguatkuasaan

Bil.

Piagam/Standard

 

1

Kes aduan kompaun tempat letak kereta yang telah dikeluarkan setelah siasatan jawapan akan diberikan kepada pengadu dalam tempoh 3 hari (hari bekerja).

2.

Aduan halangan lalulintas dan halangan dalam petak kereta tindakan angkat ubah/tunda/saman akan dilakukan serta-merta 24 jam.

3.

Permintaan yang memerlukan tindakan Agensi Kerajaan dan Jabatan di dalam Majlis akan selaraskan ubtuk tindakan operasi dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja. 

4.

Menyediakan baucer bayaran dan menyampaikan kepada Jabatan Perbendaharaan dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh penerimaan invois. 

 

5.

Aduan yang diberikan akan diambil tindakan di dalam tempoh dua (2) hari bekerja dan jawapan akan diberikan di dalam tempoh tiga (3) hari bekerja dari tarikh penerimaan aduan.