MENU
No.
Items
Implementation Date
11. Garis panduan Mengenai Penukaran Kegunaan Sesebuah Bangunan/Premis Kepada Tempat Penjualan Kenderaan Terpakai. 12.03.1992
12.
Dasar Pembangunan Di Kawasan Pengairan Permatang Damar Laut. 01.04.1992
13.
Garis panduan Untuk Kawalan Pertukaran Kegunaan Bangunan Bagi Bangunan-Bangunan Kediaman Sediada Berhadapan Jalan Masjid Negeri Dan Jalan Sultan Azlan Shah. (Beserta Dengan Pelan) 27.05.1993
14. Garis Panduan Perlingkungan Semula Lot-Lot Berhadapan Jalan Masjid Negeri Daripada ‘Zon Perumahan Tetap Sedia Ada','Perumahan Am' Dan ‘Institusi' Kepada ‘Zon Perniagaan Terhad'. (Beserta Dengan Pelan) 10.02.2011
15. Garis panduan Pengawalan Perancangan Untuk Pemajuan Dan Tukarguna Bangunan-Bangunan Di Kawasan Jalan Macalister Di Antara Persimpangan Jalan Anson Dan Persimpangan Jalan Perak, Pulau Pinang.(Beserta Dengan Pelan) 09.09.1993
16. Garis panduan Untuk Kawalan Pertukaran Kegunaan Bangunan Bagi Bangunan-Bangunan Kediaman Sediada Berhadapan Jalan P.Ramlee (Disempadani Oleh Jalan Perak Dan Jalan Terengganu) 23.12.1993
17. 24.03.1994
18. Garis Panduan Perlingkungan Semula Daripada 'Zon Perumahan Tetap Sedia Ada', Zon Perumahan Am' dan 'Zon Perniagaan Terhad' Kepada 'Zon Perniagaan Am' Bagi Lot-Lot Berhadapan Persiaran Gurney, Seksyen 4, Bandar George Town, D.T.L. (Beserta Dengan Pelan) 30.4.2010
19. Garis Panduan Perlingkungan Semula Daripada ‘Zon Perumahan Tetap Sedia Ada', 'Zon Perumahan Am' Dan ‘Zon Perumahan Am Sedia Ada Kepada Perniagaan Terhad' Kepada ‘Zon Perniagaan Am' Bagi Lot-Lot Yang Berhadapan Jalan Kelawai. (Beserta Dengan Pelan) 10.02.2011
20. Garis panduan Perumahan Kos Sederhana Rendah.
01.05.1994
(01.07.2002)