Accessibility Tools

Skip to main content
Portal RasmiMajlis Bandaraya Pulau Pinang

Bandar Mesra Usia

Pengenalan Mengikut data terkini, Pulau Pinang adalah negeri kedua dengan populasi warga emas yang tinggi dimana 7.7% penduduknya adalah berumur 65 tahun ke atas. Peratusan ini melebihi penanda aras 7% yang digunakan untuk mengklasifikasikan sesuatu keadaan sebagai "penuaan" (Sumber: Jabatan Perangkaan Malaysia, 2023). Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah mentakrifkan tiga kategori penuaan: Ageing Society (7%), Aged Society (14%) dan Super-Aged Society (20%), yang merujuk kepada populasi berumur 65 tahun. Berdasarkan Perangkaan Utama Penduduk, Daerah Pentadbiran, Pulau Pinang, 2020-2023...
  • Hits: 17676