Accessibility Tools

Skip to main content
Portal RasmiMajlis Bandaraya Pulau Pinang

Dasar & Garis Panduan Unit Integriti

BilTajuk 1 Penyertaan Dasar Anti Rasuah 2 Polisi Anti Rasuah Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang 3 Polisi Anti Dadah 4 Kod Etika 5 Polisi Perlindungan Pemberi Maklumat 6 Polisi Pemberian dan Penerimaan Hadiah 7 Pelan Antirasuah Organisasi (OACP) Majlis Bandaraya Pulau Pinang 8 Kaedah-Kaedah Pekerja (kelakuan dan Tatatertib) Majlis Perbandaran Pulau Pinang 2000 (Pindaan) 2021   9 Kaedah-Kaedah Pekerja (kelakuan Dan Tatatertib) Majlis Perbandaran Pulau Pinang 2000   10 Polisi...
  • Hits: 4898

Dasar & Garis Panduan Bahagian Pelesenan

BIL PERKARA TARIKH DILULUSKAN  1. Garis Panduan Pengurusan Lesen Trak Bergerak (Trak Makanan, Barangan dan Perkhidmatan Majlis Bandaraya Pulau Pinang Tahun 2020    2. Borang Permohonan Lesen Trak Bergerak    
  • Hits: 9057

Dasar & Garis Panduan Jabatan Kejuruteraan

  A. GARIS PANDUAAN E-SCOOTER LAMPIRAN DASAR / POLISI / GARISPANDUAN TARIKH PELAKSANAAN KATA KUNCI A.1 Garis Panduan Penggunaan Kenderaan Mikromobiliti Di Kawasan Pulau, Pulau Pinang  13.01.2023  
  • Hits: 7689

Dasar & Garis Panduan Jabatan Kawalan Bangunan

BIL PERKARA TARIKH PELAKSANAAN  1. Garis Panduan Penyediaan Tandas Awam Di Semua Cadangan Pemajuan Baru Bagi Kategori Bangunan Awam, Majis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP)    2. Garis Panduan Unjuran Anjung Kereta Rumah Kediaman Sedia Ada (rumah Teres, Rumah Berkem Bar & Rumah Sesebuah) Yang Melepasi 1.83 Meter Dari Garisan Bangunan Yang Dibenarkan Untuk Aktiviti Tukarguna (perniagaan / Pejabat).    3. Pakej Stimulasi Rangsangan Ekonomi Dalam Sektor Pembinaan Di Dalam Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP)    4. Garis...
  • Hits: 12539

Dasar & Garis Panduan Teknologi Maklumat

BIL PERKARA TARIKH DILULUSKAN  1. Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Majlis Bandaraya Pulau Pinang 18-09-18  2. Arahan Teknologi Maklumat 2007 19-12-07  3. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2003 - Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan Mel Elektronik Di Agensi-Agensi Kerajaan  28-11-03
  • Hits: 7303

Dasar & Garis Panduan Perkhidmatan

BILPERKARATARIKH PELAKSANAAN 1. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2007 - Panduan Pengurusan Pejabat  30-04-2007 2. Dasar Pengurusan Rekod Kerajaan  08-04-2010 3. Dasar Penilaian Dan Perolehan Rekod Awam Arkib Negara Malaysia  2012 4. Deskripsi Template Klasifikasi Urusan Am Sektor Awam 5. Garis Panduan Kawalan Dan Peraturan Keselamatan Memindah Fail-fail, Dokumen-dokumen, Maklumat Maklumat Dan Bahan-bahan Terperingkat   6. Electronic Government Activities Act 2007 2007 7. Jadual Pelupusan Rekod Kewangan...
  • Hits: 19256