Portal Rasmi Majlis Bandaraya Pulau Pinang - Sumber

Accessibility Tools

Skip to main content
Portal RasmiMajlis Bandaraya Pulau Pinang

Dasar/ Garis Panduan Unit Integriti

BilTajuk 1 Penyertaan Dasar Anti Rasuah 2 Polisi Anti Rasuah Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang 3 Polisi Anti Dadah 4 Kod Etika 5 Polisi Perlindungan Pemberi Maklumat 6 Polisi Pemberian dan Penerimaan Hadiah 7 Pelan Antirasuah Organisasi (OACP) Majlis Bandaraya Pulau Pinang
  • Hits: 1081

Dasar / Garis Panduan Jabatan Konservasi Warisan

BIL PERKARA TARIKH PELAKSANAAN  1. Garis Panduan Pemberian Insentif Penyedian Tempat Letak Kenderaan dan Pemindahan Hak Pembangunan atau nisbah plot (Plot Ratio) yang dibenarkan di Tapak Warisan Dunia Georgetown    2. Garis Panduan Lukisan Dinding (Mural Painting) dalam Tapak Warisan Dunia, Georgetown untuk Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP)   3. Pindaan Kepada Garis Panduan Pemindahan Hak Pembangunan atau Nisbah Plot (Plot Ratio) yang Dibenarkan di Tapak Warisan Dunia George Town    
  • Hits: 2942

Dasar / Garis Panduan Bahagian Pelesenan

BIL PERKARA TARIKH DILULUSKAN  1. Garis Panduan Pengurusan Lesen Trak Bergerak (Trak Makanan, Barangan dan Perkhidmatan Majlis Bandaraya Pulau Pinang Tahun 2020    2. Borang Permohonan Lesen Trak Bergerak    
  • Hits: 3622

Dasar/ Garis Panduan Jabatan Kejuruteraan

  A. GARIS PANDUAAN E-SCOOTER LAMPIRAN DASAR / POLISI / GARISPANDUAN TARIKH PELAKSANAAN KATA KUNCI A.1 Garis Panduan Penggunaan Kenderaan Mikromobiliti Di Kawasan Pulau, Pulau Pinang  13.01.2023  
  • Hits: 3231

Dasar / Garis Panduan Jabatan Kawalan Bangunan

BIL PERKARA TARIKH PELAKSANAAN  1. Garis Panduan Penyediaan Tandas Awam Di Semua Cadangan Pemajuan Baru Bagi Kategori Bangunan Awam, Majis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP)    2. Garis Panduan Unjuran Anjung Kereta Rumah Kediaman Sedia Ada (rumah Teres, Rumah Berkem Bar & Rumah Sesebuah) Yang Melepasi 1.83 Meter Dari Garisan Bangunan Yang Dibenarkan Untuk Aktiviti Tukarguna (perniagaan / Pejabat).    3. Pakej Stimulasi Rangsangan Ekonomi Dalam Sektor Pembinaan Di Dalam Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP)    4. Garis...
  • Hits: 4939

Dasar / Garis Panduan Teknologi Maklumat

BIL PERKARA TARIKH DILULUSKAN  1. Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Majlis Bandaraya Pulau Pinang 18-09-18  2. Arahan Teknologi Maklumat 2007 19-12-07  3. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bilangan 1 Tahun 2003 - Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan Mel Elektronik Di Agensi-Agensi Kerajaan  28-11-03
  • Hits: 3512

Dasar/ Garis Panduan Perkhidmatan

BILPERKARATARIKH PELAKSANAAN 1. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2007 - Panduan Pengurusan Pejabat  30-04-2007 2. Dasar Pengurusan Rekod Kerajaan  08-04-2010 3. Dasar Penilaian Dan Perolehan Rekod Awam Arkib Negara Malaysia  2012 4. Deskripsi Template Klasifikasi Urusan Am Sektor Awam 5. Garis Panduan Kawalan Dan Peraturan Keselamatan Memindah Fail-fail, Dokumen-dokumen, Maklumat Maklumat Dan Bahan-bahan Terperingkat   6. Electronic Government Activities Act 2007 2007 7. Jadual Pelupusan Rekod Kewangan...
  • Hits: 9475

Dasar/ Garis Panduan Jabatan Perancangan Pembangunan

A. PELAN DASAR PERANCANGAN DAN KAWALAN PEMAJUAN LAMPIRAN DASAR / POLISI / GARISPANDUAN TARIKH PERLAKSANAAN KATA KUNCI  A.1 Pelan Dasar Perancangan Dan Kawalan Pemajuan Majlis Perbandaran Pulau Pinang. [Pelan No.MPPP/PN-020(PL/PP)]  13.9.1996 PELAN DASAR   B. BAYARAN PEMAJUAN (INFRASTRUKTUR) LAMPIRAN DASAR / POLISI / GARISPANDUAN TARIKH PERLAKSANAAN KATA KUNCI  B.1 Dasar mengenai kawalan ketumpatan dan bayaran pemajuan (infrastruktur). 28.08.1980 (16.06.1984) (15.10.2012) BAYARAN PEMAJUAN   C. PERUMAHAN LAMPIRAN DASAR...
  • Hits: 21109

Dasar/ Garis Panduan Lain-lain Jabatan

BIL PERKARA TARIKH PELAKSANAAN 1. Garispanduan mengenakan bayaran kompaun kepada pemaju /pemohon yang memulakan kerja pembinaan tanpa mendapat kebenaran majlis perbandaran Pulau Pinang. 26.10.07 2. Garispanduan mengenai unjuran yang melebihi 1.83 meter dari garisan bangunan 5.11.97 3. Garispanduan untuk memulakan kerja-kerja pembinaan 26.8.92 4. Pengecualian bayaran penalti bagi bangunan-bangunan kilang di dalam kawasan perusahaan yang ditaja oleh kerajaan 13.4.89 5. Penggubalan semula garispanduan tempat meletak kenderaan...
  • Hits: 27251