MENU

youwin giriş

MESYUARAT BIASA MAJLIS (MBM)

  1. Datuk Bandar MBPP menerajui Mesyuarat Biasa Majlis (MBM) bilangan ke-07/2017 pada 24.7.2017 dengan penekanan terhadap kepentingan Inisiatif “Cleaner, Greener, Safer and Healthier Penang”
  2. Teks Ucapan Yang Bhg. Dato' Maimunah binti Mohd Sharif, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pulau Pinang sempena Mesyuarat Biasa Majlis Bil.08 Tahun 2017 pada 24 Ogos 2017 (Hari Khamis), Jam 10.30 pagi Bertempat di Dewan Persidangan Majlis Bandaraya Pulau Pinang
  3. Teks Ucapan YBhg. Dato' Maimunah binti Mohd Sharif, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pulau Pinang sempena Mesyuarat Biasa Majlis Bil.10 Tahun 2017 pada 30 Oktober 2017 (Hari Isnin), Jam 10.30 pagi bertempat di Dewan Persidangan Majlis Bandaraya Pulau Pinang
  4. Teks Ucapan YBhg. Dato' Maimunah binti Mohd Sharif, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pulau Pinang sempena Mesyuarat Biasa Majlis Bil.11 Tahun 2017 pada 23 November 2017 (Hari Khamis, Jam 10.30 pagi bertempat di Dewan Persidangan Majlis Bandaraya Pulau Pinang
  5. Teks Ucapan YBhg. Dato' Maimunah binti Mohd Sharif, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pulau Pinang sempena Mesyuarat Biasa Majlis Bil.1 Tahun 2018 pada 11 Januari 2018 (Hari Khamis, Jam 11.30 pagi bertempat di Dewan Persidangan Majlis Dewan Bandaraya Pulau Pinang

     

  6. Teks Ucapan Yang Berusaha AR. Yew Tung Seang, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pulau Pinang sempena Mesyuarat Biasa Majlis Bil.2 Tahun 2018 pada 22 Februari 2018 (Hari Khamis, Jam 10.30 pagi bertempat di Dewan Persidangan Majlis Dewan Bandaraya Pulau Pinang
  7. Teks Ucapan Bajet Tahun 2021 YBG. Dato' Ar. Yew Tung Seang Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pulau Pinang Di Mesyuarat Khas Majlis pada 24 September 2020, Khamis, Jam 9.00 pagi Dewan Persidangan Majlis Dewan Bandaraya Pulau Pinang.
  8. Teks Ucapan Bajet Tahun 2023 YBG. Dato' Ar. Yew Tung Seang Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pulau Pinang Di Mesyuarat Khas Majlis pada 19 September 2022, Isnin, Jam 9.00 pagi Dewan Persidangan Majlis Dewan Bandaraya Pulau Pinang.