MENU

ADUAN :

1.Bagaimanakah cara untuk membuat aduan di MBPP?

 a) Aduan boleh dibuat melalui hotline MBPP 04-2637637 & 04-2637000
 b) Aduan SMS 012-4907000
 c) Portal e-Aduan (www.mbpp.gov.my)
 d) Emel ke aduan@mbpp.gov.my

2.Berapa lamakah tindakan akan diambil terhadap aduan yang dikemukakan?

 Akuan terima akan diberi pada hari yang sama.

3.Apakah jenis aduan yang boleh dikemukakan kepada MBPP?

a) Kebersihan ( sampah, parit, jalan)
b) Pemangkasan pokok
c) Kerosakan jalan
d) Pembinaan tanpa izin
e) Kemudahan awam ( lampu jalan, lampu isyarat, pondok bas, taman awam)
f) Tempat letak kereta dan lain-lain

CUKAI TAKSIRAN :

1. Apa yang dimaksudkan dengan cukai taksiran?

Cukai taksiran ialah cukai yang dikenakan ke atas pegangan yang terletak di dalam kawasan Majlis Bandaraya Pulau Pinang seperti rumah kediaman, harta perniagaan (kedai, komplek, hotel dsbnya), harta perindustrian (kilang, perlabuhan dsbnya) dan tanah (kosong tanpa bangunan, pertanian, tanah yang diberi kelulusan untuk tatasusunan. 

2. Bolehkah cukai taksiran diberi pelepasan?

Cukai taksiran boleh diberi pelepasan jika bangunan tersebut dirobohkan atau dimusnahkan dengan sebab-sebab kebakaran, angin ribut atau sebab-sebab lain.

3. Mengapa cukai taksiran dikenakan ke atas tanah oleh MBPP sedangkan ianya telah dikenakan cukai hasil oleh Pejabat Tanah?

Cukai tanah yang dikenakan ke atas setiap tanah menurut Kanun Tanah Negara 1966 adalah berdasarkan kepada hakmilik yang dilupuskan oleh Kerajaan Negeri mengikut peruntukan Kanun Tanah Negara 1966; sedangkan Cukai taksi ran yang dikenakan oleh MBPP adalah mengikut peruntukan di bawah Akata Kerajaan Tempatan 1976.

4. Adakah konsesi diberi jika sesebuah rumah tersebut diduduki oleh pemunyanya sendiri?

Tidak. Tidak ada sebarang peruntukan di bawah Akta Kerajaan Tempatan 1976 yang membolehkan MBPP memberi konsesi atas bayaran cukai taksiran bagi rumah yang diduduki sendiri. 

Senarai Nilaian Baru 2020. Klik untuk maklumat lanjut.

LESEN PERNIAGAAN :

Apakah jenis aktiviti yang memerlukan lesen Majlis ?

 • Establisymen Makanan
 • Tred dan Perniagaan
 • Kilang
 • Rumah Urut
 • Hotel
 • kandang Lembu/Kuda
 • Memeliharaan Khinzir
 • Pasar Prebet
 • Tempat Letak Kereta
 • Iklan
 • Garaj
 • Tempat Hiburan Awam
 • Penjaja
 • Gerai Pasar, Tapak Penjaja Sementara dan Kompleks
 • Gerai Jalan Awam/Tanah Persendirian
 • Gerai Bermusim/Perayaan
 • Kenderaan Tanpa Motor
 • Lesen Anjing
 • Lesen Beca Awam
 • Lesen Pengayuh Beca Awam

 

Bagaimanakah cara memohon lesen untuk Pelbagai Tred Perniagaan ?

1) Dapatkan borang permohonan (borang komposit) di kaunter Bahagian Pelesenan.
2) Isikan borang dengan lengkap. Sertakan dokumen lain yang dikehendaki.
3) Kemukakan borang di kaunter Bahagian Pelesenan. Surat Akuan terima akan dihantarkan kepada pemohon.
4) Pegawai-pegawai Majlis akan membuat pemeriksaan ke atas premis berkenaan.
5) Pemohon akan dihubungi melalui surat sama ada permohonan ditolak atau diluluskan dengan syarat-syarat tertentu.

Bagaimana cara  memohon Lesen Gerai Penjaja ?

1) Dapatkan borang permohonan di kaunter Bahagian Pelesenan
  a) PK 001 untuk Penjaja
  b) PK 002 untuk Gerai

2) Isikan borang dengan lengkap. Sertakan dokumen lain yang dikehendaki.

3) Kemukakan borang di kaunter Bahagian Pelesenan Kad Akuan terima akan dikeluarkan kepada pemohon.

 

Bagaimana cara  memohon Lesen Gerai Pasar, Tapak Penjaja Sementara dan Kompleks Majlis ?

Pemohon akan dipanggil untuk temuduga apabila terdapat kekosongan gerai.

Bagaimana cara  memohon Lesen Penjaja (Statik/Beredar) ?

1) Pegawai-pegawai Majlis akan membuat pemeriksaan ke atas tapak lokasi/gerai berkenaan.

2) Pemohon akan dihubungi melalui surat berkenaan keputusan permohonan.

 

TEMPAT LETAK KERETA - SISTEM BERTIKET :

1. Jika saya tinggal di luar Pulau Pinang, bagaimana cara untuk saya menjelaskan bayaran tersebut?

Jaw: Dengan mengirim wang pos atau cek atas nama MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG atau MBPP.

2. Mengapakah notis tindakan masih dikeluarkan sedangkan kereta telah dijualkan?

Jaw: Tukar milik kereta masih belum dikemaskinikan oleh pihak Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ). 

3. Apa yang perlu saya lakukan sekiranya saya tidak pernah datang ke Pulau Pinang tetapi notis tindakan telah dikenakan terhadap saya?

Jaw: Pihak tuan hendaklah merujuk kepada nombor piring cukai yang tercatat pada notis tindakan yang dikeluarkan ke atas kenderaan tuan/ puan. Jika didapati nombor piring cukai yang dinyatakan di atas notis tindakan tersebut TIDAK SAMA dengan nombor piring cukai kenderaan anda, sila maklumkan semula kepada Majlis untuk pembatalan.

KOMPAUN

1. Saya tidak pergi ke tempat kesalahan, pada tarikh kesalahan tersebut?

Jaw : Berkemungkinan kenderaan tuan/puan dipinjamkan kepada ahli keluarga yang lain. Jika perkara ini masih diragui, tuan/puan diminta mengemukakan salinan geran kenderaan dan salinan piring cukai di unit 4 paras 3 Komtar untuk tindakan selanjutnya.

2. Saya hanya meletak kereta sekejap sahaja tetapi tetap dikenakan pemberitahu tentang kesalahan?

Jaw: Sila rujuk ke Bahagian Penguatkuasa untuk tindakan lanjut.

Sebarang pertanyaan sila hubungi:
Majlis Bandaraya Pulau Pinang,
Paras 4, KOMTAR,
Jalan Penang,
10675 Pulau Pinang

Tel: 04-259 2020
Fax: 04-262 6260
http://aduan.mbpp.gov.my/

Hotline : 04-2637637
: 04-2637000