MENU

 

Sila log masuk ke dalam sistem e-Tempahan untuk menempah kemudahan MBPP.

 

Balai Rakyat  Jalan Patani 

  Deposit (RM) Kadar (RM) Minima (jam)
     Sejam  Sesi  
Dewan  200.00  20.00    7
Kebersihan  50.00      
Bilik Mesyuarat   5.00     2
2 gelanggang badminton   7.00    2

Sewa Kerusi - RM 0.20 sebuah  (Had sewa kerusi ialah untuk 100 buah sahaja)

  Balai Rakyat Batu Lancang  

  Deposit (RM) Kadar (RM) Minima (jam)
     Sejam  Sesi  
Dewan  200.00  20.00    7
Kebersihan  50.00      
Bilik Mesyuarat   5.00     2
3 gelanggang badminton   7.00    2
Ruang Legar     5.00  

Sewa Kerusi - RM 0.20 sebuah  (Had sewa kerusi ialah untuk 100 buah sahaja)

  Balai Rakyat Tanjung Bunga  

  Deposit (RM) Kadar (RM) Minima (jam)
     Sejam  Sesi  
Dewan  200.00  20.00    7
Kebersihan  50.00      
Bilik Mesyuarat   5.00     2
3 gelanggang badminton   7.00    2

Sewa Kerusi - RM 0.20 sebuah  (Had sewa kerusi ialah untuk 100 buah sahaja)

  Balai Rakyat Tun Sardon  

  Deposit (RM) Kadar (RM) Minima (jam)
     Sejam  Sesi  
Dewan  200.00  20.00    7
Kebersihan  50.00      
Bilik Mesyuarat   5.00     2
3 gelanggang badminton   7.00    2
Ruang Legar     5.00  2

Sewa Kerusi - RM 0.20 sebuah  (Had sewa kerusi ialah untuk 100 buah sahaja)

  Balai Rakyat Padang Tembak  

  Deposit (RM) Kadar (RM) Minima (jam)
     Sejam  Sesi  
Dewan  200.00  20.00    7
Kebersihan  50.00      
Bilik Mesyuarat   5.00     2
3 gelanggang badminton   7.00    2

Sewa Kerusi - RM 0.20 sebuah  (Had sewa kerusi ialah untuk 100 buah sahaja)

  Balai Rakyat Jalan Cantonment  

  Deposit (RM) Kadar (RM) Minima (jam)
     Sejam  Sesi  
Dewan  200.00  6.00    7
Kebersihan  50.00      

Sewa Kerusi - RM 0.20 sebuah  (Had sewa kerusi ialah untuk 100 buah sahaja)

  Balai Rakyat Bayan Baru  

  Deposit (RM) Kadar (RM) Minima (jam)
     Sejam  Sesi  
Dewan  200.00      7
Kebersihan  50.00      
7.00 pagi - 12.00 tengah malam   20.00     
12.00 tengah malam - 7.00 pagi   30.00    
1 Bilik mesyuarat  20.00      
7.00 pagi - 12.00 tengah malam    5.00    
12.00 tengah malam - 7.00 pagi    7.50    
Gelanggang Badminton  20.00  7.00    2

Sewa Kerusi - RM 0.20 sebuah  (Had sewa kerusi ialah untuk 100 buah sahaja)

  Balai Rakyat MBPP, Taman Sri Pinang  

  Deposit (RM) Kadar (RM) Minima (jam)
     Sejam  Sesi  
Dewan  200.00      7
7.00 pagi - 12.00 tengah malam   20.00    
12.00 tengah malam - 7.00 pagi   30.00     
1 Bilik mesyuarat   5.00    2
4 gelanggang badminton    7.00    2

Sewa Kerusi - RM 0.20 sebuah  (Had sewa kerusi ialah untuk 100 buah sahaja)

  Padang Polo/Padang Datuk Keramat  

  Deposit (RM) Kadar (RM) Minima (jam)
     Sejam  Sesi  
Padang Polo    5.00    2
Padang Datuk Keramat    5.00    

Sewa Kerusi - RM 0.20 sebuah  (Had sewa kerusi ialah untuk 100 buah sahaja)

Stadium Bandaraya  

Pengenalan
Majlis Bandaraya Pulau Pinang menyediakan berbagai-bagai kemudahan riadah dan rekreasi untuk dinikmati oleh orang ramai. Stadium Bandaraya dibuka pada tahun 1957, terletak di Lorong Kulit dan dapat menampung kira-kira 25,000 orang penonton. Ia boleh digunakan untuk kejohanan olahraga, bolasepak, permaianan padang yang lain, pertunjukan pentas dan upacara lain.

Kadar Bayaran

Berkuatkuasa : 01hb. Jun 2009
Diluluskan Oleh Majlis Pada: 26/06/2009

Kadar Caj Penggunaan Stadium Bandaraya, Pulau Pinang

Kadar caj sewaan mengikut Undang-Undang Kecil (Pindaan) (Bayaran-Bayaran Stadium) Majlis Bandaraya Pulau Pinang 1988
(Jadual Pertama)

BIL ACARA KOMISYEN KADAR SEWA (Bayaran Padang)
1.

Bola sepak & sukan lain

(a) Di antara Pasukan Tempatan

(b) Di antara Pasukan Tempatan dan Pasukan Pendalaman atau Pasukan Asing

 

Kadar rata sebanyak RM40.00. Jika perkhidmatan kakitangan Majlis dikehendaki untuk mengendalikan pintu putar, kos sebenarnya perkhidmatan sedemikian akan dikenakan selain daripada perkara tersebut diatas.

RM200.00 atau 15% daripada kutipan kasar pintu yang mana lebih banyak.

2.

Kegiatan-Kegiatan Sukan

(a) Oleh sekolah-sekolah, Persatuan Olahraga Amatur Pulau Pinang, Jabatan-jabatan Kerajaan dan Badan-badan Berkanun.

(b) Badan-badan selain daripada (a) di atas.

(di mana perkhidmatan kakaitangan MBPP disediakan)

 20% daripada Kutipan Kasar Pintu

 

 20% daripada Kutipan Kasar Pintu

 

RM150.00 (8.00 pagi hingga 12.00 tengahari)
RM100.00 (2.00 petang hingga 6.00 petang)

 

RM200.00 (8.00 pagi hingga 12.00 tengahari)
RM200.00 (2.00 petang hingga 6.00 petang)

3. Tujuan-tujuan lain   Bayaran sepertimana yang dikenakan oleh Yang DiPertua

 

Kadar Caj Sewaan Mengikut Undang-Undang Kecil (Pindaan) (Bayaran-Bayaran Stadium) Majlis Bandaraya Pulau Pinang 1988
(Jadual Pertama)

BIL ACARA KADAR SEWA (Bayaran Padang)
1.

Kegiatan-kegiatan Sukan

(a) Oleh sekolah-sekolah, Persatuan Olahraga Amatur Pulau Pinang, Jabatan-jabatan Kerajaan dan Badan-badan Berkanun

(b) Badan-badan selain daripada (a) di atas.

RM150.00 (8.00 pagi hingga 12.00 tengahari)
RM100.00 (2.00 petang hingga 6.00 petang)

RM200.00 (8.00 pagi hingga 12.00 tengahari)
RM200.00 (2.00 petang hingga 6.00 petang)

2. Tujuan-tujuan lain Bayaran sepertimana yang dikenakan oleh Yang DiPertua
1.

Bolasepak dan Kegiatan-kegiatan Sukan lain (tanpa Sistem atau Alat Kelengkapan Siaraya)

(a) Oleh sekolah-sekolah, Persatuan Olahraga Amatur Pulau Pinang, Persatuan Bola Sepak Pulau Pinang, Jabatan-jabatan Kerajaan dan Badan-badan Berkanun

(b) Badan-badan selain daripada (a) di atas.

RM10.00 ( 2 jam pertama atau sebahagian daripadanya)
RM5.00 (setiap sejam tambahan atau sebahagian daripadanya)

RM25.00 ( 2 jam pertama atau sebahagian daripadanya)
RM15.00 (setiap sejam tambahan atau sebahagian daripadanya)

2. Tujuan-tujuan lain Bayaran sepertimana yang dikenakan oleh Yang DiPertua

 

Kadar Caj Sewaan Mengikut Undang-Undang Kecil (Pindaan) (Bayaran-Bayaran Stadium) Majlis Bandaraya Pulau Pinang 1988
(Jadual Pertama)

BIL ACARA KADAR SEWA (Bayaran Padang)
1.

Bolasepak,Olahraga, Sukan dan Band ( dengan Sistem Siaraya)

 

 

(a) Oleh sekolah-sekolah, Persatuan Olahraga Amatur Pulau Pinang, Persatuan Bola Sepak Pulau Pinang, Jabatan-jabatan Kerajaan dan Badan-badan Berkanun

(b) Badan-badan selain daripada (a) di atas.

RM10.00 ( 2 jam pertama atau sebahagian daripadanya)
RM5.00 (setiap sejam tambahan atau sebahagian daripadanya)

RM30.00 ( 2 jam pertama atau sebahagian daripadanya)
RM20.00 (setiap sejam tambahan atau sebahagian daripadanya)

2.

Tujuan-tujuan lain

Bayaran sepertimana yang dikenakan oleh Yang DiPertua

 

Kadar Caj Sewaan Mengikut Undang-Undang Kecil (Pindaan) (Bayaran-Bayaran Stadium) Majlis Bandaraya Pulau Pinang 1988
(Jadual Pertama)

BIL ACARA KADAR SEWA
 

a) Tempahan oleh Persatuan Olahraga Amatur Pulau Pinang dan Persatuan Bola Sepak Pulau Pinang.

i) Perlawanan/Temasya Di antara Pasukan Negeri dan Luar Negeri

ii) Perlawanan/Temasya Di antara Pasukan Tempatan

 

 

RM150.00 (1 jam pertama atau sebahagian daripadanya)
RM75.00 (1/2 jam tambahan atau sebahagian daripadanya)

RM90.00 (1 jam pertama atau sebahagian daripadanya)
RM45.00 (1/2 jam tambahan atau sebahagian daripadanya)

b) Tempahan oleh Jabatan-Jabatan Kerajaan dan Badan-badan Berkanun RM90.00 (1 jam pertama atau sebahagian daripadanya)
RM45.00 (1/2 jam tambahan atau sebahagian daripadanya)
c) Tempahan oleh Badan-badan selain daripada (a) dan (b) di atas RM300.00 (1 jam pertama atau sebahagian daripadanya)
RM150.00 (1/2 jam tambahan atau sebahagian daripadanya)

 

KADAR CAJ  BARU KEMUDAHAN-KEMUDAHAN LAIN

BIL KEMUDAHAN/PERALATAN
KADAR SEWA
    PERTUBUHAN/SWASTA IPT/SEKOLAH/NGO'S AGENSI KERAJAAN
1. Padang Bolasepak Kadar Caj Sewaan Mengikut Undang-undang Kecil (Pindaan) (Bayaran-bayaran Stadium) Majlis Bandaraya Pulau Pinang 1988
2. Bilik Persalinan 'A' RM50.00 satu (1) jam RM25.00 satu (1) jam
3. Bilik Persalinan 'B' RM50.00 satu (1) jam
4. Sistem Siaraya RM 300.00 satu (1) jam

RM200.00/acara

RM100.00/raptai

5. Sistem Scoreboard RM600.00 atau minima 2 jam dan RM500.00 untuk setiap jam berikutnya
6. Pemasangan Khemah RM100.00 sehari untuk saiz 20'x20' RM100.00 sehari untuk saiz 20'x20'
7. Trek/Peralatan Sukan RM150.00/2 jam RM150.00 untuk raptai dan acara
8. Lobi Tetamu (Tingkat 1) RM 250.00 satu (1) jam RM 50.00 satu (1) jam
9. Bilik Rehat VIP (Tingkat 2) RM 250.00 satu (1) jam PERCUMA  
10. Bilik Mesyuarat Utama (Bawah) RM 100.00 satu (1) jam RM 50.00 satu (1) jam
11. Lobi Tetamu (Bawah) RM 250.00 satu (1) jam RM 80.00 satu (1) jam
12. Laman Stadium 1 RM 50.00 satu (1) jam PERCUMA KECUALI TUJUAN KOMERSIL
13. Laman Stadium 2 RM 40.00 satu (1) jam PERCUMA
14. Laman Stadium 3 RM 30.00 satu (1) jam PERCUMA
15. Port untuk 'Video Camera' RM1,000.00 sehari RM1,000.00 sehari
16. Kerusi Banquet RM2.00 satu (1) unit RM1.00 satu (1) unit
17. Kerusi Plastik RM0.50 satu (1) unit RM0.25 satu (1) unit
18. Meja (Folding) RM5.00 satu (1) unit RM2.50 satu (1) unit
19. Kerusi (Benches) RM5.00 satu (1) unit RM2.50 satu (1) unit
20. Rostrum RM50.00 satu (1) unit RM25.00 satu (1) unit
21. Stand Fan RM10.00 satu (1) unit RM5.00 satu (1) unit
22. 'Storage' Peralatan/Katering RM100.00 satu (1) hari (Deposit RM200.00) RM50.00 satu (1) hari

 

KADAR CAJ PEMBERSIHAN STADIUM BANDARAYA, PULAU PINANG

BIL PERKARA KADAR SEWA
1. Pembersihan Teres

RM5,000.00 satu (1) hari

2. Pembersihan 'Grandstand'. RM700.00 satu (1) hari

 

PINDAAN KADAR CAJ PENGGUNAAN LAMPU LIMPAH STADIUM BANDARAYA, PULAU PINANG

BIL PERKARA KADAR SEWA (RM)
LAMPU LIMPAH
 

a) Tempahan oleh Persatuan Olahraga Amatur Pulau Pinang dan Persatuan Bolasepak Pulau Pinang

i) Perlawanan/Temasya Di Antara Pasukan Negeri dan Luar Negeri.

ii) Perlawanan/Temasya Di antara Pasukan Tempatan.

RM500.00 (1 jam pertama)
RM250.00 (1/2 jam tambahan)
  b) Tempahan oleh Jabatan-jabatan dan Badan-badan Berkanun.
  c) Tempahan oleh badan-badan selain daripada (a) dan (b) di atas.

 

KADAR CAJ BARU UNTUK PENGIKLANAN

BIL PERKARA KADAR SEWA
1.

Pengiklanan : -

a)A-Board

RM30.00/unit/sehari
  b)'Streamers' RM30.00/unit/sehari
  c)'Banner' RM30.00 - RM50.00/unit/sehari
  d)Siaran langsung daripada Media TV RM3,000.00 sehari
2. Penyewaan tapak untuk promosi dan tajaan

i)RM50.00/sehari-saiz 10'x10'

ii)RM100.00/sehari-saiz 20'x20'

3. Pengiklanan menggunakan ‘Scoreboard’ RM120.00/minit

KADAR CAJ BARU UNTUK KEGUNAAN KERAIAN

KONSERT/KARNIVAL/EKSPO/PERTUNJUKAN
ACARA BERTIKET TIDAK BERTIKET DEPOSIT
Antarabangsa 15% dari jualan atau RM12,000.00 yang mana lebih tinggi RM10,000.00 RM10,000.00
Tempatan 15% dari jualan atau RM10,000.00 yang mana lebih tinggi RM8,000.00 RM10,000.00

  Taman Jajar  

Kadar Sewa

Kadar Sewa Untuk Gelanggang Tenis

8.00 pagi

-

7.00 malam

:

RM6.00 setiap jam

7.00 malam

-

10.00 malam

:

RM8.00 setiap jam

Kadar Sewa Untuk Gelanggang Sepaktakraw

8.00 pagi

-

7.00 malam

:

RM1.00 setiap jam

Kadar Sewa Untuk Ruang Legar

(a) Kelas Menari

Kegunaan tempat adalah percuma

(b) Karate

Pengguna dikehendaki membayar deposit

(c) Majlis Keramaian

sebanyak RM100.00

Sebarang pertanyaan boleh dibuat di Taman Jajar, Halaman York, Pulau Pinang, pada waktu pejabat atau melalui telefon No. 2291301.

  Taman Perbandaran  

Bil. Kawasan Tempoh Swasta (RM) IPT/Sekolah/NGO's (RM) Agensi Kerajaan (RM)
1.

Panggung Terbuka

1 hari 2,000.00 Tiada bayaran hanya deposit RM500.00 sahaja.

PERCUMA

Tuntutan dibuat jika berlakunya kerosakan harta benda Majlis.

1/2 hari 1,000.00
Malam 2,000.00
2. Padang

 

  Satu Padang 1/2 Padang
1 hari 1,000.00 500.00
1/2 hari 400.00 200.00
3. Lapangan Memanah 1 hari 400.00
1/2 hari 200.00
4. Perkhemahan   Tiada bayaran hanya deposit RM200.00 sahaja
5.

Perniagaan/Promosi (Bertempat di Gazebo bertentangan Laman Mempelai)

1 hari 400.00 -

-

1/2 hari 200.00 - -

** Deposit adalah di antara RM200.00 - RM10,000.00 tertakluk kepada bilangan peserta dan saiz sesuatu acara.

BIL WAKTU MASA JUMLAH JAM
1. Waktu pagi (1/2 hari pagi) 7.00 pagi hingga 1.00 t/hari 6 jam
2. Waktu petang (1/2 hari petang) 2.00 ptg hingga 7.00 mlm 5 jam
3. Pembersihan 1.00 ptg-2.00 ptg 1 jam

    Kompleks Sukan Balik Pulau  

 

Deposit (RM)

Kadar (RM)

Minima
(Jam)

   

Sejam

Sesi

 

Dewan

200.00

     

Kebersihan

50.00

 

 

 

7.00 pagi - 12.00 tgh malam

 

20.00

 

7

12.00 tgh malam - 7.00 pagi

 

30.00

 

7

Sewa Kerusi - RM0.20 sebuah (Had sewa kerusi ialah untuk 100 buah sahaja)

Gelanggang Badminton

20.00

7.00

 

2

Bilik Mesyuarat

20.00

     

7.00 pagi - 12.00 tgh malam

 

5.00

 

 

12.00 tgh malam - 7.00 pagi

 

7.50

 

 

Kelas Tadika

 

 

5

 

Maksima: 5 kali seminggu / 4 jam setiap kali

Kelas Bimbingan

 

 

5

 

Maksima: 5 kali seminggu / 3 jam setiap kali

  Dewan Kompleks Pasar Awam Balik Pulau  

Dewan Kompleks Pasar Awam Balik Pulau
Deposit
Kadar (RM)
Minima (Jam)
    Sejam Sesi  
Dewan
200.00
     
Kebersihan
50.00
     
7.00 pagi - 12.00 tgh malam  
20.00
 
7
12.00 tgh malam - 7.00 pagi  
30.00
 
7

Sewa Kerusi - RM0.20 sebuah (Had sewa kerusi ialah untuk 100 buah sahaja)

Gelanggang Badminton/Sepaktakraw

(3 Gelanggang)

20.00
7.00
 
2
Bilik Mesyuarat
7.00 pagi - 12.00 tgh malam
20.00
10.00
   
12.00 tgh malam - 7.00 pagi
10.00
   
Galeri
7.00 pagi - 12.00 tgh malam
20.00
10.00
 
 
12.00 tgh malam - 7.00 pagi
10.00
 
 
Bilik Kaunter
7.00 pagi - 12.00 tgh malam
20.00
10.00
 
 
12.00 tgh malam - 7.00 pagi
10.00
   
Sistem Siaraya RM150.00 Sehari (Minima 2 jam)
Dataran RM200.00 Sehari (Minima 2 jam)

    Skim Perumahan Awam Majlis Bandaraya Pulau Pinang  

BIL.

LOKASI

JENIS

TAHUN
DIBINA

BILANGAN
UNIT

KADAR SEWA BULANAN
(RM)

1.

Jalan Gurdwara

Rumah teres (sementara)

1956 - 1962

33

40

2.

Jalan Cantonment

Rumahpangsa

1958

6

100 - 160

3.

Jalan Dato Keramat

Rumahpangsa

1962 - 1965

24

100 - 117

4.

Jalan Jelutong

Rumahpangsa

1956

48

55 - 75

5.

Jalan Padang Tembak

Rumahpangsa
Rumah teres
Rumah berkembar

1958
1958
1958

112
100
2

85
75
65

6.

Jalan Shaik Madar

Rumah jenis Melayu

1959 - 1963

100

55

7.

Kampung Selut

Rumah teres jenis Melayu

1959 - 1968

102

50 - 200

8.

Lebuh Ah Quee

Rumahpangsa

1957 - 1960

24

80 - 85

9.

Lintang Batu Lancang

Rumahpangsa

1981

40

150

10.

People's Court

Rumahpangsa

1958 - 1961

84

46 - 100

11.

Taman Free School

Rumahpangsa

1961

473

55 - 150