MENU

Carta Aliran Untuk Perakuan (Aspek Kesihatan) Bagi Tujuan Pendaftran Taska, Tadika, Pusat Jagaan dan Institut Pendidikan Swasta.

 

Caj Untuk Pencegahan Tikus/Vermin

 

PERKARA

ASAS

AMAUN (RM)

Tenaga Kerja

 

Contoh :

 

(Jumlah Hari) x (Jumlah Pekerja) x (Caj Tenaga Kerja/hari)

(Caj untuk hari pertama sahaja; tiada caj untuk lawatan susulan)

2 PA untuk 1/2 hari pertama

1/2 hari x 2 Pekerja x RM 132.40

 

 

 

132.40

Bahan

Contoh :

Harga Jumlah Kimia yang digunakan (jika ada)

2 tin "Atom Glue" @ RM 6.30 setin

4 Keping papan gam @ RM 3.85

20 sachet Yasodian paste @ RM 4.60/ 10 sct

20 sachet Racumin paste @ RM 2.70/ 10 sct

5 Glue Board ECO2 @ RM 4.10 sekeping

2 blok Nara Lure @ RM 5.60 seblok

 

12.60

15.40

9.20

5.40

20.50

11.20

Caj Pengelolaan

Contoh :

5%  atas jumlah caj tenaga kerja + harga bahan

 

5% x (RM 132.40 + 12.60 + 15.40 + 9.20 + 5.40 + 20.50 + 11.20)

= 5% x RM 206.70

 

 

 

10.35

Jumlah Caj

Jumlah Caj Tenaga Kerja + Harga Bahan + Caj Pengelolaan

227.40

(contoh)

 Nota : Jumlah lawatan bagi setiap permohonan ialah 6 lawatan ( termasuk lawatan pertama) dalam tempoh 2 minggu