MENU

Aplikasi Intranet

1. Sistem Pengurusan Maklumat Lesen

 • Aplikasi pengurusan maklumat lesen perniagaan dan permit

2. Sistem Kehadiran Kakitangan

 • Aplikasi pengurusan kehadiran kakitangan majlis

3. Sistem Pengurusan Aset dan Stor

 • Aplikasi pengurusan maklumat aset dan stor 

4. Sistem Perakauan Bersepadu 

 • Aplikasi pengurusan maklumat kewangan dan belanjawan

5. Sistem Pengurusan Maklumat Tempahan

 • Aplikasi pengurusan maklumat tempahan sewa kemudahan

6. Sistem Pengurusan Pelan Bangunan

 • Aplikasi pengurusan maklumat pelan bangunan

7. Sistem Pengurusan Maklumat Perjawatan

 • Aplikasi pengurusan pengiklanan jawatan kosong 

8. Sistem Pengurusan Maklumat Aduan

 • Aplikasi pengurusan edaran aduan dan maklumbalas

9. Sistem Kutipan Kaunter, Pengurusan Kutipan dan Cukai Taksiran

 • Aplikasi pengurusan kutipan kaunter dan pembilan cukai taksiran

10. Sistem Penilaian Bersepadu

11. Emel MBPP

 • Aplikasi pengurusan emel kakitangan dan ahli majlis

12. Sistem Pengurusan Harta 

 • Aplikasi pengurusan harta dan tanah Majlis

13. Sistem Bil Berjadual & Sistem Deposit Berpusat

 • Aplikasi pengurusan pelbagai bil-bil (berjadual) Majlis serta pengurusan rekod deposit dan pemulangan balik

14. Sistem Maklumat Inventori Pokok di Kawasan Pentadbiran MBPP

 • Aplikasi pengurusan inventori pokok (rekos saiz pokok, usia, nilai, dan lokasi pokok ditanam) di Pulau Pinang