MENU

Aplikasi Intranet

1. Sistem Pengurusan Maklumat Lesen

  • Aplikasi pengurusan maklumat lesen perniagaan dan permit

2. Aplikasi HRMIS (EGNet)

3. Sistem Pengurusan Aset dan Stor

  • Aplikasi pengurusan maklumat aset dan stor 

4. Sistem Perakauan Bersepadu 

  • Aplikasi pengurusan maklumat kewangan dan belanjawan

5. Sistem Pengurusan Maklumat Tempahan

  • Aplikasi pengurusan maklumat tempahan sewa kemudahan

6. Sistem Pengurusan Pelan Bangunan

  • Aplikasi pengurusan maklumat pelan bangunan

7. Sistem Pengurusan Maklumat Perjawatan

  • Aplikasi pengurusan pengiklanan jawatan kosong 

8. Sistem Pengurusan Maklumat Aduan

  • Aplikasi pengurusan edaran aduan dan maklumbalas

9. Sistem Kutipan Kaunter, Pengurusan Kutipan dan Cukai Taksiran

  • Aplikasi pengurusan kutipan kaunter dan pembilan cukai taksiran

10. Sistem Penilaian Bersepadu

11. Emel MBPP

  • Aplikasi pengurusan emel kakitangan dan ahli majlis