MENU
 1. By-laws for the licensing of Bullock Cart Drivers, 1918
 2. By-laws for the Regulation of the Transport and Storage of Petroleum and Dangerous Petroleum, 1931
 3. By-laws with respect to Places of Public Entertainment, 1933
 4. The Prevention of Cruelty to Animals By-laws, 1947
 5. Penang Municipal Trisha By-laws, 1948
 6. Penang Municipal (Garages) By-laws, 1952
 7. Penang (Municipal) Tricycle By-laws, 1953
 8. Penang (Municipal) Fees Title By-laws, 1953
 9. Rural District Council, Penang Island, Sewage Purification Plants By-laws, 1957
 10. Rural District Council, Penang Island, Dangerous, Unhealthy or Offensive Trades and Garages By-laws, 1962 [Dimansuhkan: Jadual Bahagian A, B & D sahaja - Lihat Undang-Undang Kecil (Tred, Perniagaan & Industri) 1991]
 11. Undang-Undang Kecil (Lembu-Kerbau) Bandaraya George Town, Pulau Pinang, 1968
 12. Undang-Undang Kecil (Pemasangan Sistem Saluran Najis dan Alat-alat Kebersihan), 1970 Majlis Bandaraya George Town
 13. City of Georgetown, Penang, Liquefied Petroleum Gases By-laws, 1971
 14. Undang-Undang Kecil Kerja-kerja (Pembinaan) Jalan Baru Majlis Bandar Raya, 1971
 15. Undang-Undang Kecil (Lembu-kerbau) Majlis Daerah Luar Bandar, Pulau Pinang, 1972
 16. Undang-Undang Kecil (Kerjatanah), Pulau Pinang 1975
 17. Undang-Undang Kecil (Pengimpotan Daging) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1977
 18. Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-kesalahan) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1977
 19. Undang-Undang Kecil (Anjing-anjing) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1977 [Undang-Undang Kecil (Anjing-anjing)(Pindaan) 1985]
 20. Undang-Undang Kecil (Larangan Merokok Dalam Panggungwayang-panggungwayang) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1978
 21. Undang-Undang Kecil Penjaja-penjaja, 1979 [Undang-Undang Kecil (Pindaan) Penjaja-penjaja, 1987] [Undang-Undang Kecil Penjaja-penjaja (Pindaan) 1991]
 22. Undang-Undang Kecil (Gadi-Gadi) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1979
 23. Undang-Undang Kecil (Rumah-Rumah Sembelih) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1979
 24. Undang-Undang Kecil (Rumah Urut) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1980
 25. Undang-Undang Kecil (Kebersihan dan Keselamatan Awam) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1980
 26. Undang-Undang Kecil Pasar-Pasar, 1980, Majlis Perbandaran Pulau Pinang
 27. Undang-Undang Kecil (Balai Rakyat Padang Tembak) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1980
 28. Undang-Undang Kecil (Larangan Merokok Di Dalam Kenderaan-Kenderaan Perkhidmatan Awam) 1980
 29. Undang-Undang Kecil (Rumah Bantai Perbandaran) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1980 [Undang-Undang Kecil (Rumah Bantai Perbandaran) Majlis Perbandaran Pulau Pinang (Pindaan) 1997]
 30. Undang-Undang Kecil (Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan) Jalan, Parit dan Bangunan, 1980
 31. Undang-Undang Kecil Bayaran Pelan, 1981
 32. Undang-Undang Kecil (Pengendali Makanan) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1983
 33. Undang-Undang Kecil (Bangunan Seragam) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1984
 34. Undang-Undang Kecil (Bayaran-bayaran Stadium) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1986 [Undang-Undang Kecil (Pindaan) (Bayaran-Bayaran Stadium) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1988]
 35. Undang-Undang Kecil (Memelihara Babi) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1987
 36. Undang-Undang Kecil (Tempat Letak Kereta Persendirian) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1988
 37. Undang-Undang Kecil (Iklan Pilihanraya) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1990
 38. Undang-Undang Kecil (Establisymen Makanan) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1991
 39. Undang-Undang Kecil (Tred, Perniagaan dan Perindustrian) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 1991
 40. Undang-Undang Kecil (Taman) (Majlis Perbandaran Pulau Pinang), 1993
 41. Undang-Undang Kecil Majlis Perbandaran Pulau Pinang (Tandas Awam) 1993
 42. Undang-Undang Kecil (Iklan) Majlis Perbandaran Pulau Pinang, 2000
 43. Undang-Undang Kecil Pengasingan Sampah Dan Pelesenan Perkhidmatan Pemungutan Sampah Yang Boleh Dikitar Semula (Majlis Bandaraya Pulau Pinang) 2016