MENU

STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN YANG DISEDIAKAN OLEH PORTAL MBPP 2017

Bil

Perkhidmatan

Januari

Februari

Mac

April

Mei

Transaksi

%

Transaksi

%

Transaksi

%

Transaksi

%

Transaksi

%

1.

Buat Aduan MBPP

364

0.96

205

2.51

638

21.79

283

2.67

312

3.76

2.

Iklan Jawatan Kosong

28,322

74.86

0

0

0

0

1213

11.46

0

0

3.

Iklan Premis Perniagaan

415

1.10

0

0

663

22.64

0

0

0

0

4.

Maklumat Cukai Taksiran

215

0.57

156

1.91

0

0

207

1.96

186

2.24

5.

Semak Status Aduan MBPP

2,723

7.20

1053

12.89

638

21.79

987

9.32

1019

12.29

6.

Semakan Kompaun Letak Kereta

5,796

15.32

6753

82.69

989

33.78

7899

74.61

6777

81.71

Jumlah

37,835

100

8167

100

2928

100

10587

100

8294

100

 

STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN YANG DISEDIAKAN OLEH PORTAL MBPP 2017

Bil

Perkhidmatan

Jun

Julai

Ogos

September

Oktober

Transaksi

%

Transaksi

%

Transaksi

%

Transaksi

%

Transaksi

%

1.

Buat Aduan MBPP

255

3.19

213

2.13

 

 

 

 

 

 

2.

Iklan Jawatan Kosong

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

3.

Iklan Premis Perniagaan

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

4.

Maklumat Cukai Taksiran

155

1.94

198

1.98

 

 

 

 

 

 

5.

Semak Status Aduan MBPP

1212

15.17

1688

16.9

 

 

 

 

 

 

6.

Semakan Kompaun Letak Kereta

6367

79.7

7889

78.99

 

 

 

 

 

 

Jumlah

7989

100

9988

100

 

 

 

 

 

 

 

STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN DALAM TALIAN YANG DISEDIAKAN OLEH PORTAL MBPP 2017

Bil

Perkhidmatan

November

Disember

Transaksi

%

Transaksi

%

1.

Buat Aduan MBPP

 

 

 

 

2.

Iklan Jawatan Kosong

 

 

 

 

3.

Iklan Premis Perniagaan

 

 

 

 

4.

Maklumat Cukai Taksiran

 

 

 

 

5.

Semak Status Aduan MBPP

 

 

 

 

6.

Semakan Kompaun Letak Kereta

 

 

 

 

Jumlah