MENU

A. HALATUJU TRANSFORMASI

 

B. RISALAH-RISALAH

Risalah-risalah terkini dalam Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Cina dan Tamil boleh didapati dengan percuma di Kaunter Majlis, Tingkat 3, KOMTAR, Pulau Pinang

Bil Jabatan Perkara Muat Turun
1 Korporat Undang-undang Kecil Taman MPPP 1993
2 Korporat Perkhidmatan Pengaduan Awam
3 Perbendaharaan Perintah (Sistem Meter) Tempat Letak Kereta
4 Bangunan Sijil Penghunian
5 Bangunan Proses-proses Pelan Bangunan
6 Kejuruteraan Penyelenggaraan Jalan
7 Perkhidmatan Perbandaran, Kesihatan Awam & Pelesenan Amalkan Kitarsemula
8 Perkhidmatan Perbandaran, Kesihatan Awam & Pelesenan Perkhidmatan Pungutan dan Pelupusan Sampah Pepejal
9 Perkhidmatan Perbandaran, Kesihatan Awam & Pelesenan Kebersihan Kebanggaan Kita
10 Perkhidmatan Perbandaran, Kesihatan Awam & Pelesenan Lesen Perniagaan Kecil
11 Perkhidmatan Perbandaran, Kesihatan Awam & Pelesenan Cara Memohon Lesen
12 Perkhidmatan Perbandaran, Kesihatan Awam & Pelesenan Jabatan Perkhidmatan Perbandaran, Kesihatan Awam & Pelesenan
13 Bangunan Elakkan Rumah Anda diroboh
14 Bangunan Memahami Undang-Undang Kecil 34A Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1986

 

C. LAPORAN TAHUNAN

Tahun Perkara
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2010
2012
2013
2014
2015

 

 

 

D. Local Agenda 21

Local Agenda 21 (2006 - 2007)
Local Agenda 21 (2008 - 2009)
Local Agenda 21 (2010 - 2011)
Local Agenda 21 (2012)

Local Agenda 21 (2013-2014)

 

E. PENYATA KEWANGAN MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG

 

F. LAPORAN TAHUNAN 2011 JABATAN PERBENDAHARAAN  

 

G. e-MAJALAH BAJET RESPONSIF GENDER

 

H. e-BULETIN