MENU

A. HALATUJU TRANSFORMASI

 

B. RISALAH-RISALAH

Risalah-risalah terkini dalam Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Cina dan Tamil boleh didapati dengan percuma di Kaunter Majlis, Tingkat 3, KOMTAR, Pulau Pinang

Bil Jabatan Perkara Muat Turun
1 Korporat Undang-undang Kecil Taman MPPP 1993
2 Korporat Perkhidmatan Pengaduan Awam
3 Perbendaharaan Perintah (Sistem Meter) Tempat Letak Kereta
4 Bangunan Sijil Penghunian
5 Bangunan Proses-proses Pelan Bangunan
6 Kejuruteraan Penyelenggaraan Jalan
7 Perkhidmatan Perbandaran, Kesihatan Awam & Pelesenan Amalkan Kitarsemula
8 Perkhidmatan Perbandaran, Kesihatan Awam & Pelesenan Perkhidmatan Pungutan dan Pelupusan Sampah Pepejal
9 Perkhidmatan Perbandaran, Kesihatan Awam & Pelesenan Kebersihan Kebanggaan Kita
10 Perkhidmatan Perbandaran, Kesihatan Awam & Pelesenan Lesen Perniagaan Kecil
11 Perkhidmatan Perbandaran, Kesihatan Awam & Pelesenan Cara Memohon Lesen
12 Perkhidmatan Perbandaran, Kesihatan Awam & Pelesenan Jabatan Perkhidmatan Perbandaran, Kesihatan Awam & Pelesenan
13 Bangunan Elakkan Rumah Anda diroboh
14 Bangunan Memahami Undang-Undang Kecil 34A Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1986

 

C. LAPORAN TAHUNAN

Tahun Perkara
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

 

 

D. Local Agenda 21

Local Agenda 21 (2006 - 2007)
Local Agenda 21 (2008 - 2009)
Local Agenda 21 (2010 - 2011)
Local Agenda 21 (2012)

Local Agenda 21 (2013-2014)

 

E. PENYATA KEWANGAN MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG

 

F. LAPORAN TAHUNAN 2011 JABATAN PERBENDAHARAAN  

 

G. e-MAJALAH BAJET RESPONSIF GENDER

 

H. e-BULETIN