MENU
Kadar (Cukai Taksiran atau Cukai Pintu)
  •  
Pengenalan
  •  
Nilai Tahunan
  •  
Kadar Peratus
  •  
Kawasan Kadaran
  •  
Tarikh Cukai Taksiran Dikenakan
  •  
Bantahan Kepada Cadangan Nilai Tahunan
  •  
Pengecualian Dari Membayar Kadar Atau Pengurangan Kadar Bagi Pegangan Yang Digunakan Semata-mata
  •  
Tanggungjawab Seorang Pembayar Cukai Taksiran

 

 No.  Borang  Saiz Fail
1 Borang I dan J (Notis Jualan Atau PindahMilik) 49KB
2 Borang Penukaran Alamat Surat Menyurat dan Pembetulan Nama Pemilik 93KB

 

Kadar (Cukai Taksiran atau Cukai Pintu)

1.0 Pengenalan

Kadar juga dikenali sebagai cukai taksiran atau cukai pintu adalah satu bentuk cukai yang dikenakan oleh MBPP ke atas semua pegangan dalam kawasan MBPP yang berdasarkan kepada 'Nilai Tahunan" dan 'Kadar Peratus' Tahunan. Cukai taksiran perlu dibayar dua kali setahun iaitu dalam bulan Januari dan Julai. Contoh Pengiraan Amaun Cukai Taksiran:

Nilai Tahunan Pegangan

RM 3,000

Kadar Peratus Tahunan

10%

 

Cukai Taksiran Harta ialah RM 3,000 x 10% = RM 300 setahun atau RM 150 setiap 6 bulan