MENU
BORANG-BORANG SENARAI SEMAK JABATAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN
 1   A13 : PERMOHONAN KEBENARAN MERANCANG  
  a1. Senarai Semakan Permohonan Kebenaran Merancang 879KB
  a2. Borang A [Kaedah 3(1)] Mengikut Seksyen 21(1) Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 119KB
  a3. Borang JPB/KP/1/93  101KB
  a4. Borang JPB/KP/6  102KB
  a5. Contoh Format Senarai Nama Dan Alamat Lot Berjiran  223KB
  a6. Format Pelan Susunatur 428KB
  a7. Format Persembahan Projek 351KB
  a8. Format Laporan Cadangan Pemajuan 279KB
  Senarai Semak Agensi Teknikal  
  b1. Senarai Semakan Jabatan Kejuruteraan PKM 350KB
  b2. Senarai Semakan Penebangan Pokok 183KB
  b3. Senarai Semak Permohonan PDC 1 111KB
  b4. Borang WSIA/PDC/1 111KB
  b5. Borang Annex A 165KB
  b6. Senarai Semak Jabatan Bomba & Penyelamat Malaysia 254KB
  b7. Senarai Semak Jabatan Kerja Raya 114KB
  b8. Senarai Semak Civil Aviation Authority of Malaysia (Jabatan Penerbangan Awam) 263KB
  b9. Borang AS-PAT 1-12 (Permohonan Kilang Baru Sahaja) 176KB
  b10. Senarai Semakan Suruhanjaya Komunikasi & Multimedia Malaysia 37KB
  b11. Kriteria Rujukan Kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat mengikut format OSC 3.0  65KB
 2 A22/A23 : PERMOHONAN PELAN PECAH SEMPADAN / PELAN PENYERAHAN DAN PEMBERIMILIKAN SEMULA  
  a1. Senarai Semakan Permohonan Pelan Pecah Sempadan/Penyerahan & Pemberimilikan Semula 698KB
  a2. Borang A [Kaedah 3(1)] Mengikut Seksyen 21(1) Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 119KB
  a3. Borang JPB/KP/1/93 101KB
3 TUKARGUNA BANGUNAN : PERMOHONAN TUKARGUNA KHAS (melalui e-Permintaan Perkhidmatan)  
  a1. Senarai Semak Permohonan Tukarguna Khas 654KB
  a2. Borang A [Kaedah 3(1)] Mengikut Seksyen 21(1) Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 80KB
  a3. Borang JPB/KP/1/93 101KB
  a4. Borang JPB/KP/6  102KB
  a5. Contoh Format Senarai Nama Dan Alamat Lot Berjiran  223KB
  a6. Format Pelan Susunatur 428KB
  a7. Format Persembahan Projek 351KB
  a8. Format Laporan Cadangan Pemajuan 279KB
  Senarai Semak Agensi Teknikal  
  b1. Senarai Semakan Jabatan Kejuruteraan PKM 350KB
  b2. Senarai Semak Jabatan Bomba & Penyelamat Malaysia 254KB
4 PERLANJUTAN : PERMOHONAN PERLANJUTAN KEBENARAN MERANCANG (melalui e-Permintaan Perkhidmatan)  
  a1. Senarai Semak Permohonan Perlanjutan Kebenaran Merancang 250KB
  a2. BORANG B (Jadual Pertama Kaedah-kaedah Pengawalan Perancangan (Am) 1990) mengikut Seksyen 21(A) Akta Perancang Bandar dan Desa 1976 89KB