MENU
SENARAI SEMAK SPPM
 1  

PM1 - Senarai Semak Permohonan Kebenaran Merancang Bagi Mendirikan/Meroboh Bangunan

311KB
 2 

PM2 - Senarai Semak Permohonan Kebenaran Merancang Pindaan/Tambahan/Tukarguna Bangunan

293KB
 3 

PM3 - Senarai Semak Permohonan ‘Assignment Of Planning Permission’

249KB
 4 

PM4 - Senarai Semak Permohonan Perlanjutan Kebenaran Merancang

218KB
 5 

PM5 - Senarai Semak Permohonan Pecah Sempadan/ Cantuman/ Penyerahan Tanah Yang Tidak Melibatkan Pendirian Bangunan (PM-PS)

217KB
 6 

PM6 - Senarai Semak Permohonan Pecah Sempadan/ Cantuman/ Penyerahan Tanah (Seksyen 124A, KTN)

218KB
 7 

PM7 - Senarai Semak Permohonan Penyerahan Balik Dan Pemberimilikan Semula (Seksyen 204D, KTN)

217KB
 8 

PM8 - Senarai Semak Permohonan Kebenaran Merancang Tukarguna Bangunan Kediaman (Khas)

231KB
  BORANG DAN FORMAT BERKAITAN  
 1 Borang A [Kaedah 3(1)] Mengikut Seksyen 21(1) Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 119KB
 2 Borang JPB/KP/1/93  101KB
 3 Borang JPB/KP/6  102KB
 4 Contoh Format Senarai Nama Dan Alamat Lot Berjiran  223KB
 5 Format Pelan Susunatur 428KB
 6 Format Persembahan Projek 351KB
 7 Format Laporan Cadangan Pemajuan 279KB
 8 BORANG B (Jadual Pertama Kaedah-kaedah Pengawalan Perancangan (Am) 1990) mengikut Seksyen 21(A) Akta Perancang Bandar dan Desa 1976  
  BORANG-BORANG DAN SENARAI SEMAK AGENSI TEKNIKAL  
 1 Senarai Semakan Jabatan Kejuruteraan PKM 350KB
 2 Senarai Semakan Penebangan Pokok 183KB
 3 Borang WSIA/PDC/1 111KB
 4 Borang Annex A 165KB
 5 Senarai Semak Jabatan Kerja Raya 114KB
 6 Senarai Semak Civil Aviation Authority of Malaysia (Jabatan Penerbangan Awam) 263KB
 7 Borang Pemberitahuan Maklumat Asas Premis 205KB
 8 Senarai Semakan Suruhanjaya Komunikasi & Multimedia Malaysia 37KB
 9 Borang Pengesahan Geologi Tapak 508KB
10 Borang Teknikal Bekalan Air 2018 (Water Demand) 129KB