MENU
Bil.
Perkara
Tarikh diluluskan
51.
Garis panduan Penyediaan Bilik Penyusuan Dan Persalinan Bayi 15.10.2012
52.

Pindaan Garis panduan Pengawalan Tukarguna Bangunan Kediaman Kepada Tadika, Taska, Pusat Jagaan Kanak-Kanak, Pusat Jagaan Ibu Bersalin Dan Anak Dan Pusat Jagaan Orang Tua Di Kawasan Majlis Bandaraya Pulau Pinang

28.06.2018
53. Garis panduan Penyediaan Tadika/Taman Asuhan Kanak-Kanak (Taska) Untuk Pemajuan Perumahan Baru Di Peringkat Permohonan Kebenaran Merancang 25.04.2017
54. Garis panduan Perancangan Gated Community And Guarded Neighbourhood. 29.03.2012
55. 17.10.2014 & 20.10.2014 & 16.02.2015   
56.

Garis panduan Penggunaan Nisbah Plot Bagi Pemajuan Kediaman Di Dalam Pemajuan Bercampur

23.11.2017

 

57. Garis panduan Tukarguna Bangunan-Bangunan Kediaman Sesebuah Sedia Ada Kepada Perniagaan Dan Institusi Di Jalan Macalister Di Antara Persimpangan Lebuhraya Peel Dan Persimpangan Jalan Perak, Pulau Pinang 12.12.2014
58.

Garis panduan kawalan tukarguna bangunan kediaman sediada berhadapan jalan tanjong tokong (dari persimpangan jalan tanjong tokong – jalan kelawai hingga balai bomba bagan jermal (pelan no. Mbpp/pn-058(pg/tt)(d1/2016)

2015/2016
59.

Garis Panduan Keselamatan Bagi Pembangunan Dengan Besmen

27.10.2016
60. Garis Panduan Tempat Letak Kenderaan Bagi Pemajuan Perdagangan Di Kawasan Majlis Bandaraya Pulau Pinang 23.06.2016
61. Garis Panduan Penambahan Bilangan Tingkat Bagi Rumah Teres Dan Berkembar Setingkat Di Kawasan Zon Perancangan ”Kawasan Perumahan Tetap” 27.10.2016
62. Penggunaan Bahagian Tanah Telah Diserahkan Untuk Tujuan Awam Dalam Pengiraan Ketumpatan Di Majlis Bandaraya Pulau Pinang 24.11.2016
63. Garis panduan Untuk Pengawalan Pemajuan Kawasan Jalan Scotland (Dari Persimpangan Jalan Batu Gantung Ke Persimpangan Jalan Ayer Hitam) 24.11.2016
64. Penambahbaikan GarisPanduan Bagi Bilik Pameran, Rumah Contoh Pejabat Jualan dan Bangunan Sementara Di Majlis Bandaraya Pulau Pinang 28.8.2018
65. Garis panduan Tukarguna Bangunan Jenis Rumah Kedai Di Dalam Kawasan Majlis Bandaraya Pulau Pinang

02.12.2016

66. Garis Panduan Pemutihan Hotel/Chalet/Rumah Tumpangan Di Bawah Kategori 'Eco-Tourism' Di Kawasan Tanah Bukit Yang Melebihi Ketinggian 76 Meter (250 Kaki) Di Bawah Pentadbiran Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP)-(Lulus SPC 20/12/2016) 20.12.2016
67. 24.01.2017
68. Garis panduan Peningkatan Ketumpatan Dan Nisbah Plot (128 Unit/Ekar @ 2.8 : 1) Bagi Kawalan Pemajuan Kediaman, Majlis Bandaraya Pulau Pinang, 2017 01.02.2017
69.

Garis panduan Berkenan Keperluan Jalan Susur di Hadapan Bangunan Komersial di Sepanjang Jalan Tan Sri Teh Ewe Lim, Jelutong. Pulau Pinang, 2017

30.03.2017
70.

Garis Panduan Perancangan Pembinaan Asrama Pekerja Di Negeri Pulau Pinang

15.03.2018
71. Garis Panduan Untuk Penyediaan Kemudahan Masyarakat Di Kawasan Pemajuan Perumahan Baru 15.12.2017