MENU


PENUKARAN ARAH ALIRAN LALULINTAS SEHALA DI SOLOK PERAK, PULAU PINANG

.

SIARAN AKHBAR

PENUKARAN ARAH ALIRAN LALULINTAS SEHALA DI SOLOK PERAK, PULAU PINANG

Adalah dimaklumkan bahawa Majlis akan menukar arah aliran lalulintas sehala di  Solok Perak , Pulau Pinang bermula dari 15 Oktober 2021 (Hari Jumaat) bermula jam 11.00 malam seperti pelan yang disertakan.

2.         Jalan-jalan yang terlibat adalah seperti berikut:

         BIL

NAMA JALAN

SUSUNAN ALIRAN LALULINTAS YANG DICADANGKAN

CATITAN

1.

Solok Perak

Sehala

Dari Jalan Perak  ke Jalan Jelutong

Penukaran arah aliran lalulintas sehala

 

3.         Tujuan sistem jalan sehala ini adalah bagi melincinkan aliran lalulintas serta mengurangkan konflik dan kesesakan lalulintas di kawasan tersebut.

 

4.         Sistem jalan sehala ini akan dilaksanakan secara percubaan selama tidak kurang dari 3 bulan. Sekiranya tuan/puan mempunyai sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi  Majlis di talian :

04-2592202 (Puan Noor Rafidah bt Ahmed)

04-2592327 (En. Abdul Salam bin Abdul Karim)

 

Bahagian Perhubungan Awam

Jabatan Khidmat Pengurusan

MBPP

Bertarikh : 4 Oktober 2021