MENU


PENUKARAN ALIRAN LALULINTAS DUA HALA KE SEHALA DI JALAN KHIDMAT DAN LORONG BELAKANG DERETAN RUMAH KEDAI, TAMAN SERI INDAH , JALAN BALIK PULAU , PULAU PINANG

SIARAN AKHBAR

 

PENUKARAN ALIRAN LALULINTAS DUA HALA KE  SEHALA DI JALAN KHIDMAT DAN LORONG BELAKANG DERETAN RUMAH KEDAI, TAMAN SERI INDAH , JALAN BALIK PULAU , PULAU PINANG.

 

Adalah dimaklumkan bahawa Majlis akan menukar  aliran lalulintas dua hala ke  sehala di jalan khidmat dan lorong belakang deretan rumah kedai Taman Seri Indah, Jalan Balik Pulau, Pulau Pinang bermula dari 16 Februari 2022 (Hari Rabu)  jam 10.00 pagi seperti pelan yang disertakan.

2.         Jalan-jalan yang terlibat adalah seperti berikut:

         BIL

 

NAMA JALAN

SUSUNAN ALIRAN LALULINTAS YANG DICADANGKAN

 

CATITAN

1.

Sebahagian jalan khidmat (ke Barat Daya)

Sehala

Dari Tingkat Seri Genting ke lot no 1917

Penukaran aliran lalulintas dua hala ke sehala

2.

Lorong tepi (di sebelah lot no. 1917)

Sehala

Dari jalan khidmat ke lorong belakang lot no 1917

Penukaran aliran lalulintas dua hala ke sehala

3.

Sebahagian lorong belakang

Sehala

Dari lot no 1917 ke Tingkat Seri Genting

Penukaran aliran lalulintas dua hala ke sehala

4.

Sebahagian jalan khidmat (ke Timur Laut)

Sehala

Dari Tingkat Seri Genting ke lot no 1803

Penukaran aliran lalulintas dua hala ke sehala

5.

Lorong tepi (di sebelah lot no 1803)

Sehala

Dari jalan khidmat ke lorong belakang lot no 1803

Penukaran aliran lalulintas dua hala ke sehala

6.

Sebahagian lorong belakang

Sehala

Dari lot no 1803 ke Tingkat Seri Genting

Penukaran aliran lalulintas dua hala ke sehala

3.         Tujuan sistem jalan sehala ini adalah bagi melincinkan aliran lalulintas serta mengurangkan konflik dan kesesakan lalulintas di kawasan tersebut.

4.         Sistem jalan sehala ini akan dilaksanakan secara percubaan selama tidak kurang dari 3 bulan. Sekiranya tuan/puan mempunyai sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi  Majlis di talian :

04-2592202 (Puan Noor Rafidah bt Ahmed)

04-2592327 (En. Abdul Salam bin Abdul Karim)

 

Bahagian Perhubungan Awam

Jabatan Khidmat Pengurusan

MBPP

Bertarikh : 10 Februari 2022