MENU


PENAMATAN TEMPOH PERCUBAAN ALIRAN LALULINTAS SEHALA DI SEBAHAGIAN LEBUHRAYA MERDEKA DAN PINTASAN PENGKALAN SATU SERTA LORONG TEPI, PINTASAN PENGKALAN SATU, PULAU PINANG

SIARAN AKHBAR

 

PENAMATAN TEMPOH PERCUBAAN ALIRAN  LALULINTAS SEHALA DI SEBAHAGIAN LEBUHRAYA  MERDEKA DAN PINTASAN PENGKALAN SATU SERTA LORONG TEPI, PINTASAN PENGKALAN SATU, PULAU PINANG

                                                                                                                

Adalah dimaklumkan bahawa Majlis akan menamatkan tempoh percubaan aliran lalulintas sehala di  sebahagian Lebuhraya Merdeka dan Pintasan Pengkalan Satu serta lorong tepi, Pintasan Pengkalan Satu, Pulau Pinang bermula dari 2 Ogos 2022 (Hari Selasa) bermula jam 10.00 pagi .

 

2.         Jalan-jalan yang terlibat adalah seperti berikut:

 

BIL

NAMA JALAN

LOKASI

PENUKARAN

1.

 

 

Sebahagian Lebuhraya Merdeka

Dari jalan khidmat, Pengkalan Weld menuju ke Pintasan Pengkalan Satu

Penukaran aliran lalulintas sehala ke dua hala

2.

Pintasan Pengkalan Satu

Dari Lebuhraya Merdeka menuju lorong tepi

Penukaran aliran lalulintas sehala ke dua hala

3.

Lorong tepi, Pintasan Pengkalan Satu

Dari lot 10021, Pintasan Pengkalan Satu menuju Pengkalan Weld

Penukaran aliran lalulintas sehala ke dua hala

 

3.         Tempoh percubaan ini ditamatkan atas permintaan  penduduk tempatan melalui YB ADUN Kawasan.

 

 

Bahagian Perhubungan Awam

Jabatan Khidmat Pengurusan

MBPP

Bertarikh : 29.7.2022