MENU


PELAKSANAAN PEMINDAHAN PENJAJA-PENJAJA PASAR MALAM DARI HALAMAN PAYA TERUBONG 1 KE PERSIARAN PAYA TERUBONG 1, RELAU

PELAKSANAAN PEMINDAHAN PENJAJA-PENJAJA
PASAR MALAM DARI HALAMAN PAYA TERUBONG 1 KE PERSIARAN PAYA TERUBONG 1, RELAU
 

Dimaklumkan bahawa Majlis Bandaraya Pulau Pinang telah menerima banyak aduan dari penduduk dan pengguna jalan di Jalan Paya Terubong berhubung dengan kesesakan lalulintas yang berpunca dari aktiviti Pasar Malam di Halaman Paya Terubong 1.

Untuk makluman, aktiviti Pasar Malam yang diadakan setiap hari Isnin mulai jam 6.00 petang hingga 10.30 malam ini telah menimbulkan kacauganggu kepada penduduk di kawasan tersebut serta pengguna jalan raya yang menggunakan Jalan Paya Terubong.

Majlis juga telah mengadakan beberapa perbincangan dan kajian lapangan bagi mengatasi masalah ini sejak tahun 2014. Hasil dari tindakan ini, pihak penganjur telah dinasihatkan untuk menempatkan anggota RELA bagi mengawal dan menguruskan aliran trafik di kawasan tersebut. Walaupun beberapa tindakan telah diambil, masalah kacaugangu dan kesesakan laluan trafik masih timbul.

Pada Mei 2015, Majlis telah menasihatkan Penganjur iaitu Persatuan Penduduk Halaman Paya Terubong 1 agar mengubah lokasi ke kawasan yang tidak mendapatkan gangguan trafik. Namum pihak penganjur masih tidak berminat untuk memindahkan lokasi pasar malam berkenaan.

Majlis telah memberikan satu tempoh yang munasabah kepada penganjur untuk mencari tapak alternatif sejak Jun 2015 hingga Disember 2017 namum pihak penganjur tidak mempunya usaha bagi memenuhi syarat majlis.

Pada 21 Februari 2018, satu keputusan telah dibuat untuk memindahkan peniaga-peniaga Pasar Malam ini ke lokasi yang baru iaitu di Halaman Paya Terubong iaitu berdekatan dengan Pangsapuri Bok 86, Relau.

Pemilihan lokasi ini adalah bersesuaian berdasarkan kepada pemantauan kakitangan majlis. Lokasi ini juga tidak jauh dari lokasi asal kerana jarak yang direkodkan adalah sekitar 945 meter.

Oleh yang demikian, adalah menjadi hasrat majlis untuk memastikan semua aktiviti yang berkaitan dengan Pasar Malam dalam diuruskan dengan baik dan tidak mendatangkan kacaugangu kepada masyarakat setempat.

Sekian, terima kasih.