MENU


KAJI SELIDIK STATUS VAKSINASI KEPADA PENIAGA DAN PEKERJA SELAIN DARIPADA PENJAJA & ESTABLISYMEN MAKANAN

Majlis Bandaraya Pulau Pinang sedang menjalankan Kaji Selidik Status Vaksinasi Kepada Peniaga Dan Pekerja Selain Daripada Penjaja & Establisymen Makanan yang berdaftar di bawah Majlis.

Sila klik pautan di bawah atau imbas QR code dalam poster untuk maklumat lanjut.

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeFyXY.../viewform